Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
Çocuk Bakım Desteğiyle Sigortalı Çalış, Çalıştır!
FİİLEN ÇALIŞTIRDIĞINIZ BAKICINIZIN
DOĞUM İZNİNE ÇIKMASI DURUMUNDA




Doğum iznindeki bakıcınızı işten çıkartmak zorunda değilsiniz.
Proje kapsamında çalıştırdığınız bakıcınızın ücretli doğum iznine (doğumdan önce 8,
doğumdan sonra 8 olmak üzere toplam 16 hafta) çıkması durumunda, proje kesin
kaydınız devam eder ancak ilgili aylar için hibeden faydalanamazsınız.
Bakıcınız ücretli doğum izninde olduğu aylarda Sosyal Güvenlik Kurumundan iş
göremezlik geliri alacağından, prim ve maaş ödemek zorunda değilsiniz.
Bakıcınız, ücretli doğum izni bitip işe başladıktan sonra hibeden faydalanmaya devam
edersiniz.
HİBEDEN FAYDALANMAYA DEVAM ETMEK İÇİN
NE YAPABİLİRSİNİZ?

Doğum iznine çıkan bakıcınızın yerine yeni bir EK 9 kaydı ile başka bir bakıcı istihdam
edebilirsiniz. Bu durumda ilgili yerel ofisimize başvurarak bakıcı değişikliği bildiriminde
bulunmanız gerekmektedir.
Bakıcı değişikliği için gerekli olan evraklar aşağıdadır:
 Yeni bakıcıya ait EK-9 formu
 Yeni bakıcının diplomasının aslı ve fotokopisi (en az ilkokul mezunu olmalı)
 Yeni bakıcıya ait banka muvafakatnamesi
 Yeni bakıcının TC kimliği fotokopisi
 Varsa yeni bakıcıya ait Çocuk Bakıcılığı Sertifikası
Bu evraklar ile birlikte illerin bulunduğu ofislere annenin direkt başvurması
gerekmektedir.
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Faydalanıcı Kurum sorumludur
ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.
Download

Bakıcıların doğum iznine çıkması ile ilgili hazırlanan bilgi notuna