Prof. Dr. Geoffrey Kurland
Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs
Hastalıkları Departmanı öğretim üyesi, Prof. Dr.
Geoffrey Kurland, 30 Mart-2 Nisan 2016 tarihleri
arasında Antalya’da yapılacak olan 7. Ulusal
Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis
Kongresi’nde bizlere olacak.
Pittsburgh Çocuk Hastanesi Pediatrik Fleksibl Bronkoskopi
bölümünün direktörü olan Prof. Kurland, 30 Mart 2016
tarihinde yapılacak olan Uygulamalı Pediatrik Fleksibl
Bronkosopi Kursunda bizlere çeşitli bronkoskopik bulguları
vaka örnekleri ile demonstre edecek ve bronkoalveolar lavajın
endikasyonları, tekniği ve sonuçların yorumlanmasından
bahsedecek.
Aynı hastanede Pediatrik Akciğer Transplantasyonu
Programlarının Direktörlüğünü de yürüten ve American
Thoracic Society Çocukluk Çağı İnterstisiyel Akciğer
Hastalıkları komitesi üyesi olan Prof. Dr. Geoffrey Kurland,
kongremizde “Çocukluk çağı diffüz akciğer hastalıklarında tanı
ve yaklaşım” başlıklı konferansı verecektir.
Çocuk göğüs hastalıkları ile ilgilenen tüm hekimlere yararlı
olacağına inandığımız kongremizde sizlerle birlikte olmayı umut
ediyor, katılımlarınızı bekliyoruz.
Kongre Küzenleme Kurulu
Download

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları