SIRA NO
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MERKEZ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2016 YILI
BİRİM FİYAT LİSTESİ
BİRİM
13
BÜGEM Yetkilendirme
İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Yetkilendirme Başvuru
635,00
14
BÜGEM Yetkilendirme
İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Kapsam Genişletme
Başvuru
635,00
122
BÜGEM İzin Verme
İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Yetkilendirilme Süre
Uzatımı Başvuru
635,00
FAALİYETİN
CİNSİ
VERİLEN HİZMETİN CİNSİ
BİRİM
FİYAT TL
Organik Tarımda Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışma İzni Belgesi
123
BÜGEM
a) Organik Bitkisel Üretimde (Mantar, Maya, Doğadan Toplama
Dahil)
1.850,00
b) Organik Hayvansal Üretimde (Arıcılık Dahil)
1.850,00
Yetkilendirme c) Organik Su Ürünleri Üretiminde
1.850,00
d) Organik Tarımda Kullanılacak Gübreler, Toprak İyileştiricileri,
Besin Maddeleri ve Bitki Koruma Ürünleri
1.850,00
e) Organik Ürünlerin İşlenmesi, Ambalajlanması, Etiketlenmesi,
Depolanması, Taşınması ve Pazarlanması (Maya dahil)
1.850,00
İyi Tarım Uygulamalarında Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu
Yetkilendirilme Belgesi
a) Bitkisel Üretim Kapsamı
124
BÜGEM
1) Meyve Sebze Alt Kapsamı
635,00
2) Biçilebilir Ürünleri Alt Kapsamı
635,00
3) Çiçek ve Süs Bitkileri Alt Kapsamı
635,00
Yetkilendirme 4) Fide ve Fidancılık Alt Kapsamı
5) Çay Alt Kapsamı
635,00
635,00
b) Hayvansal Üretim Kapsamı
145
BÜGEM Yetkilendirme
1) Ruminant Tabanı-Sığır ve Koyun Alt Kapsamı
635,00
2) Tavukçuluk Alt Kapsamı
635,00
3) Hindicilik Alt Kapsamı
635,00
c) Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamı (Balık Modülü, Çift
Kabuklu Yumuşakçalar)
635,00
İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Kontrolör
Yetkilendirme
317,00
SIRA NO
146
BİRİM
FAALİYETİN
CİNSİ
BÜGEM Yetkilendirme
VERİLEN HİZMETİN CİNSİ
İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Sertifiker
Yetkilendirme
GENEL HÜKÜMLER
1- Tüm belgelerin nedeni ne olursa olsun değişikliklerinde başvuru ücretinin 1/2 oranında ücret
alınır. Ancak;
1.1. Kanun, Yönetmelik veya Bakanlığımız talimatlarıyla resen yapılan belge değişikliklerinde
başvuru ücretinin 1/4 oranında ücret alınır.
1.2. Belediyelerce resen yapılan adres değişikliklerinde başvuru ücretinin 1/4 oranında ücret
alınır.
3- Firmalar tarafından yatırılan ücretler işlem yapıldıktan sonra iade edilmez.
6- Merkez Döner Sermaye İşletmesi faaliyeti olup da bu listede yer almayan birim fiyatlar için
Bakanlığımızın diğer döner sermaye işletmeleri için belirlenen listelerdeki birim fiyatlar
uygulanır.
BİRİM
FİYAT TL
317,00
Download

Döner Sermaye Hizmetleri 2016 Birim Fiyatlarını görmek için tıklayınız.