TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (İYS/EPE)
TARİH:
SAAT:
YER:
SONUÇLAR:
9 Eylül 2014 Salı
10:00 ilk oturum // 14:00 ikinci oturum
TEDU yerleşkesi B Blok 4. kat (Sınava girecek öğrenciler hangi sınıfta sınava
gireceklerini http://www.tedu.edu.tr adresinden öğrenebileceklerdir.)
Sınav Sonuçları 12 Eylül 2014 Cuma akşamı http://www.tedu.edu.tr adresinde
duyurulacaktır.
Sınav Kuralları
•
•
Sınava girecek adaylar yanlarında TEDU tarafından verilmiş resmi kimlik belgesi, yumuşak kurşun
kalem, tükenmez kalem ve silgi bulundurmalıdırlar.
Sınava girecek adayların sınav salonuna aşağıdaki gereçler ile girmesi ve bu tür gereçleri sınav
süresince verilecek aralarda kullanmaları yasaktır:
her türden çanta (el çantası, sırt çantası vs.); herhangi bir elektronik cihaz (çağrı cihazı, telefon, cep
telefonu vs.); kitap, broşür, ders notu, sözlük gibi, sınav sorularının yanıtlanmasında yararlanılabilecek
her tür basılı yayın.
Yukarıdaki kurallardan herhangi birisinin ihlal edilmesi ve raporlanması durumunda, adayın sınav sonucu iptal
edilir.
•
•
•
•
Sınavın her oturumu için, sınav başlamadan 30 dakika önce sınav yerinde bulunulması gereklidir.
Sınavın sabah oturumunda, ilk bölüm Dinlediğini Anlama / Dinleme ve Not Tutma bölümleri olduğu
için, sınav başladıktan sonra sınav salonuna kimse alınmayacaktır. Dinleme bölümleri bitiminde kapılar
açılacak ve geç kalanlar sınavın geri kalan sorularını yanıtlamak için sınav salonuna girebileceklerdir.
Adaylar sınav süresince sınav gözetmenlerinin isteklerine uymakla yükümlüdürler.
Başkasının yerine sınava girme ya da kopya çekme girişiminde bulunan adayların sınavları geçersiz
sayılacak ve haklarında disiplin işlemi / yasal işlem yapılacaktır.
SONUÇLAR
Sınav sonuçları bu sayfada ve İngilizce Dil Okulu panolarında (4. Kat) duyurulacaktır.
1
Download

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (İYS/EPE