FİLO OTOMOBİL İLE YOLCU TAŞIMACILIĞI GEÇİCİ YETKİ
VE
GEÇİCİ ARAÇ İZİN BELGESİ BAŞVURU FORMU
…../…./2016
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI/TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
…………….……… adlı firmamıza ait öz mal araçlarımıza Filo Otomobil Yolcu taşımacılığı Geçici Yetki
ve Geçici Araç İzin Belgelerinin verilmesi hususunda gereğini arz ederim.
Firma Adı :
Telefon :
İmza-Kaşe:
İSTENİLEN BELGELER
1- Araç Ruhsat Aslı ve Fotokopisi (en az 40 adet özmal araç)
2- Faaliyet Belgesi (İşletmenin sermayesi 1.000.000.00 TL olacak)
3- Vergi Levhası
4- Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi Fotokopisi
5- Taşıma/Hizmet Alımı Sözleşmesi
6- Araçların GPS ID Numaraları
7- Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
8- Dekont Asılları
Sürücünün;
1- Sürücü Belgesi Fotokopisi
2- Sürücü Belgesi iptal bilgisi sorgulama belgesi (GBT)
3- Taşımacı üzerine kayıtlı Sosyal Güvenlik Kurumu Belgesi
4- Psikoteknik Belgesi
5- Sağlık Raporu (Bulaşıcı Hastalıklar ve Göz Sağlığı Yönünden Onaylı)
6- Sabıka Kaydı (TCK 102,103,104,105,109,179/3,188,190 ve 227 ile 765 sayılı eski Türk Ceza
Kanununun 403,404,414,415,416/1-2-3,418/1,429,430,431,432,435,436 ve 572/2. maddelerindeki
suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekir.)
Geçici Yetki Belgesi
Geçici Araç İzin Belgesi
VAKIFBANK Valide Sultan ŞB
INGBANK
Fatih ŞB
tüm şubelerinden tahsil edilir
Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Beylerbeyi
İRTİBAT: Toplu Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü
26.015 TL
484 TL
Hesap No: 9996030 -96035
Hesap No: 22796030
Cad. Edirnekapı –EYÜP - İSTANBUL
www.ibb.gov.tr Tel: (0212) 453-78-79/453-78-75
Download

AĞIR TONAJLI ARAÇLAR İZİN BELGESİ