T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Sayı
Konu
İVEDİ
11.01.2016
:94203732-120.03/E.61789
:E-ipotek terkini / İş Bankası 2016 yılı
yetkilileri
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi
: 08.01.2016 tarihli BÖ-2472 sayılı yazı.
İdaremiz ile Türkiye İş Bankası arasında imzalanan 14.04.2014 tarihli ipotek terkin
istemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik protokol gereğince yönlendirilen
uygulama kapsamında, Türkiye İş Bankası protokol süresince imza yetkililerine ait yetki
belgelerini (uygulama yurt dışı şubeleri için de geçerli olacaktır) e-imzalı olarak her yıl Genel
Müdürlüğümüze göndermektedir.
2016 yılı için Türkiye İş Bankası'na ilişkin ipotekleri terkin etmeye yetkili olan kişilerin
belirtildiği ilgi yazı ekte gönderilmektedir.
Bilgi ve gereği ile, konunun Bölge Müdürlüğünüze bağlı tüm tapu müdürlüklerine
duyurulmasını rica ederim.
Adnan KAHVECİ
Tapu Dairesi Başkanı V.
Ek : İş Bankası 2016 yılı yetkilileri (İlgi yazı - sayfa)
Dağıtım:
Gereği:
Bilgi:
-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE
-BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞINA
-TÜRKİYE İŞBANKASI GENEL
MÜDÜRLÜK İÇMELER MAH.PİRİ REİS
CAD.NO.62 A BLOK ZEMİN KAT
TUZLA/İSTANBUL E
(Ek konulmadı)
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Dikmen Cad. No: 14 Bakanlıklar/Ankara
Tel: 0312 413 62 53 Fax: 0312 413 62 52
tkgm.gov.tr
Bilgi için:Birsen ASLANTAŞ
Tapu ve Kadastro Uzmanı
Download

08.01.2016 tarihli BÖ-2472 sayılı yazı. İdaremiz ile T