Anestezi Teknikeri Ahmet Emre AZAKLI /www.ahmetemreazakli.com
Sağlık Programlarında Okuyan Öğrenciler İçin
Çözümlü İlaç Hesaplamaları Soruları
1.Bir defada 1.200.000 IU Penisilin procain İ.M. olarak istem edilmiştir.
Elimizde 800.000 IU penisilin procain flakonları vardır ve bu flakonlar 2 ml
serum fizyolojikle sulandırılmaktadır.
Hastaya bir defada kaç ml penisilin prokain enjekte edilmelidir?
Elimizdeki ilaç formunu tanımak üzere x ünite/y ml şeklinde ana kalıbı yazmak ve
ilacın cc’sinin kaç ünite olduğunu öncelikle bulmak gerekir:
800.000 ünite insülin, 2 cc ile sulandırılıyormuş. O halde; 800.000 IU/2 ml
Bu durumda her cc’de 400.000 ünite insülin olacaktır.
Bizden tek seferde yapmamız gereken doz 1.200.000 ünite olarak istendiğine
göre;
1200.000 / 400.000 = 3 cc (ml) uygulamak gerekir.
2. Deltakortil 5 mg (Prednizolon 5 mg) tabletlerden günde 1 X60 mg’lık doz
istem edilmiştir.
60 mg’lık dozu verebilmek için bir defada kaç tb deltacortil verilmelidir?
Her bir tablet 5 mg olduğuna göre ve hastaya 60 mg ilaç vermek gerektiğine
göre;
60/5 = 12 tablet Deltakortil verilmelidir.
3. Elimizde 0.75 mg’lık prednizalon tb’ler var. İstem edilen doz 30 mg ise
bir kerede kaç tablet ilaç verirsiniz?
30/0,75 = 40 tablet verilir.
4.800
mg
Alexan
(Strabin),
150
cc
%0,9’luk
hazırlamanız istenmektedir.
Elinizde 1 amp 10 cc =500 mg Alexan vardır.
800 mg ilaç hazırlamak için kaç cc ilaç çekersiniz?
1
NaCl
içine
konularak
Anestezi Teknikeri Ahmet Emre AZAKLI /www.ahmetemreazakli.com
İlaç için temel kalıbı öncelikle yazalım: 500 mg/10 ml
Alexan ampulün her cc’si 50 mg’dır.
800 mg koyabilmek için; 800/50 = 16 cc Alexan çekmek ve 150 cc izotoniğe
koymak gerekir.
Cevap:16 cc
5.Maksipim flakondan 2 x2000 mg ilaç uygulamanız istenmektedir.
Elinizde 0.5 gr =1 flakon ve 5 ml’lik çözücü ampul bulunmaktadır.
Bir ilaç saatinde istenen ilaç dozunu hazırlayabilmek için kaç cc ilaç
çekersiniz?
0,5 gr = 500 mg
500 mg ilacı 5 cc ile sulandırırsak, her cc 100 mg olacaktır.
Bir ilaç saatinde vermemiz gereken 2000 mg olduğuna göre ve her cc 100 mg
olduğuna göre;
2000/100 = 20 cc ilaç çekilmelidir.
6.Hastanıza 2X3500 IU heparin IV olarak istem edilmiştir.
Bir ilaç saatindeki ilacı hazırlamak için kaç cc ve kaç dzy ilaç çekersiniz?
(5 cc flakon=25000 IU heparin içerir.)
25000 ünite/5 ml  Her cc 5000 ünitedir.
O halde 3500 ünite 0,7 cc = 7 dizyemdir.
(1 cc=10 dizyem)
7. Hastanıza 4X12 IU NPH insülini SC olarak yapmanız istenmektedir.
Elinizde 1 ml’de 40 IU insülin içeren 10 ml’lik flakon bulunmaktadır.
İstenen ilaç dozunu çekebilmek için kaç dizyem ilaç çekersiniz?
1 cc 40 ünite ise, kaç cc 12 ünitedir ? (İçler dışlar çarpımı yapılır.)
Cevap 0,3 cc olur.
2
Anestezi Teknikeri Ahmet Emre AZAKLI /www.ahmetemreazakli.com
O da 3 dizyemdir.
8.Elinizde 10 ml’lik flakonda 100 IU NPH insülin bulunuyorsa, aynı dozu (12
IU) çekebilmek için kaç dzy ilaç çekersiniz?
100 ünite / 10 ml ilacımız olduğuna göre her cc’si 10 ünitedir diyebiliriz.
1 cc 10 ünite ise, kaç cc 12 ünitedir ?
Cevap 1,2 cc = 12 dizyem.
9.18 aylık Ali'ye, hekim istemine göre “penisilin prokain flk. 2x400.000
ünite, İ.M” olarak uygulamanız gerekmektedir.
Elinizde 800.000 ünitelik flakonlar ve 2ml sulandırıcı ampuller (distile su)
bulunmaktadır ve ilacı sulandırdığınızda total hacim 2.6 ml olmaktadır. Buna
göre hastaya her doz için ne kadar ilaç (kaç ml) verirsiniz ?
Elimizdeki penisilin 800.000 ünite/2 ml olduğuna göre her cc’sinin 400.000 ünite
olduğunu söyleyebiliriz.
Ancak sulandırma yaptığımızda toplam hacim 2,6 ml oluyormuş. Şunu biliyoruz ki
elimizdeki karışımın yarısı 400.000 ünite. Yani 1.3 cc yaptığımızda 400.000 ünite
yapmış olacağımıza göre, günde 2 kere 1.3 cc’lik uygulamalar yaptığımızda ilacın ilk
ve ikinci yarısını yani her seferinde 400.000 ünitesini uygulamış oluruz.
10. Ulcuran amp. 2cc=50mg
3x20mg order edilmiş çocuğa bir seferde ne
kadar ilaç veririz?
Burada size 2 yoldan bahsedeceğim.
İlacın 2 cc’si 50 mg ise, 1 cc 25 mg’dır.
Tek seferde 10 mg verilecekse, bunun kaç cc’ye denk geldiğini bulalım.
1 cc 25 mg
X cc 10 mg
_________
X= 0,4 cc (İnsülin enjektörü ile 40 üniteye kadar çekip yapabilirsiniz.
Eğer bu şekilde değil de, sulandırarak yapalım derseniz;
3
Anestezi Teknikeri Ahmet Emre AZAKLI /www.ahmetemreazakli.com
İlaç 50 mg. Kendisi 2 cc. 5 cc’ye kadar sulandırmak için üstüne 3 cc daha SF
çekersiniz.
Totalde 50 mg/5 ml olur. Her cc’si 10 mg olduğuna göre, 20 mg yapmak için bu
karışımdan 2 cc uygularsınız.
11. Hekim orderı; Morfin ampul 1x2 mg IV infüzyon.
Stoktaki ilacımız; Morfin 0,01 gr (1 ml ampul) ise Hastaya ilaç nasıl
uygulanır?
(1 ml=100 ünite insülin enjektörü ile hesaplayınız.)
Hastaya 2 mg morfini infüzyon şeklinde vermek istiyoruz.
İlacın kendisi 0,01 gr/1 ml olduğuna göre 1 cc 10 mg diyebiliriz.
2 mg alabilmek için, karışımdan 0,2 cc = 2 dizyem almak gerekiyor.
Bu 2 dizyem ilacı, 100 cc izotonik içine ya da farklı bir sıvıya koyarak yavaş
şekilde hastaya uygularız.
Uygulanan ilaç solunum depresyonu yapabileceğinden dikkatli olmak ve çocuğu
monitorize etmek gerekecektir. (Morfin, narkotik analjeziktir.)
12.Order edilen doz Augmentin 3X 40 mgr PO.
Stoktaki Agumentin 5 ml= 50 mgr. Tek seferde çocuğa ne kadar verirsiniz?
İlacın 1 cc’si 10 mg’dır. Tek seferde 40 mg verebilmek için 4 cc uygulamak
gerekir.
13. Order edilen doz Amikasin 3X 150 mgr.
Elimizde 2 cc= 100 mg lık flakonlar mevcut.
Tek seferde hastaya ne kadar verirsiniz?
2 cc 100 mg ise, ilacın 1 cc’sinin 50 mg olduğunu görüyoruz.
Tek seferde 150 mg verebilmek için, 3 cc uygulamak gerekir.
14.Hastaya 4 X 170 mgr Clacid IV order edilmiştir.
Elinizdeki flakonlar 1 gr Clacid içermektedir.
4
Anestezi Teknikeri Ahmet Emre AZAKLI /www.ahmetemreazakli.com
Kaç cc ile sulandırırsınız? Tek seferde ne kadar çekersiniz?
İlacı 10 cc’ye sulandırabilirsiniz.
Şöyle ki 10’a sulandırsak; 1 gram=1000 mg (10’e sulanırsa her cc 100 mg olur.)
1 cc 100 mg ise
X cc 170 mg
_____
X=1.7 cc çekmek gerekir.
15.Dr. İstemi : Duocid 2x600gr
Elde bulunan ilaç
: Duocid 1 g’lık flakon Çözücü ampul: 3,2 ml
Toz hacim : 0,8 ml
Enjektöre bir seferde çekilip uygulanacak dozu hesaplayınız.
Duocid 1 gr = 1000 mg
Toplam hacim = 3,2+0,8 = 4 ml
1000 mg/4 ml = Her cc 250 mg
1 cc 250 mg
X cc 600 mg
_____
X= 2,4 cc
16. Hastaya 200.000 ünite Penicilin G yapılması isteniyor.
Pen G flakonunda 1.000.000 ünite toz ilaç vardır. 1 ml’de 200.000 ünite ilaç
olması için kaç ml steril su ile sulandırılması gerekir?
1000000 üniteyi 5 parçaya bölelim ki cc’de 200.000 olsun.
5 ml ile sulandırılmalıdır.
17. Gül için istenen Ranitidin dozu 3X5 mgr dır.
5
Anestezi Teknikeri Ahmet Emre AZAKLI /www.ahmetemreazakli.com
Ranitidin 50 mg /5ml lik flakonlar halindedir.
Bir seferde çekeceğiniz ilaç miktarı ne kadardır?
İlacın her cc’si 10 mg olduğuna göre, 5 mg uygulamak için 0,5 cc çekmek gerekir.
18.Hastaya 3X 15 mgr ulcuran IV order edilmiştir.
Ulcuran ampul 2cc = 20 mgr dır.
Bir defada kaç cc çekersiniz ?
İlacın 1 cc’si 10 mg olduğuna göre, 15 mg uygulamak için her sefer 1.5 cc
uygulamak gerekir.
19.Order edilen 4 X 400 mgr Alfacid IV
Stokta 1 flakon Alfacid = 1 gr.
3.5 cc sulandırıcı var ve kuru toz hacmi 0.5 cc
Bir seferde kaç cc çekersiniz?
1 gram = 1000 mg’dır.
3,5+0,5= 4 ml’e sulandıracaksak cc’de 250 mg olur.
1 cc 250 mg
X cc 400 mg
_____
X= 1,6 cc
(İkinci yol olarak ilacı direk 10’a sulandırın. Her cc 100 mg olur. Karışımın 4 cc’sini
uyguladığınızda 400 mg yapmış olursunuz.)
20.Hastaya 3 X 50 mg Seftriakson IV istem yapılmıştır.
Elinizde
500
mg
lık Seftriakson flakonları mevcuttur ve
sulandırıldığında 0.5ml artmaktadır.
Bir defada enjektöre çekmeniz gereken miktar nedir?
4’e sulandırmak yerine direk 5 cc SF ile 500 mg ilacı sulandıralım.
6
3,5
ml
ile
Anestezi Teknikeri Ahmet Emre AZAKLI /www.ahmetemreazakli.com
Her cc 100 mg olacağından, bir defada 0,5 cc uygularsak 50 mg uygulamış oluruz.
21. Hastaya 4X35 mg Gentamisin IV order edilmiştir.
Stoktaki Gentamisin ampuller 1 cc =100 mg dır.
Bir seferde ne kadar çekersiniz ?
1 cc 100 mg
X cc 35 mg
_____
0,35 cc (İnsülin enjektörü kullanabilirsiniz.)
Ya da 100 mg ilacı direk 10’a sulandırın. Cc’de 10 mg olur. Her seferinde 3,5
cc’sini uygulayın.
22.Hastaya 4 X 20 mgr Fortum IV order edilmiştir. Fortum flakon 50cc =
500 mgr dr. Bir defada ne kadar çekersiniz?
50 cc 500 mg olduğuna göre 1 cc 10 mg’dır.
20 mg uygulamak için her seferinde 2 cc uygulanmalıdır.
İlaç Hesaplamaları özel rehberine ulaşmak için websitemin ‘Yayınlarım’ bölümünü
kullanabilirsiniz.
Ahmet Emre AZAKLI
www.ahmetemreazakli.com
[email protected]
7
Download

Anestezi Teknikeri Ahmet Emre AZAKLI /www.ahmetemreazakli.com