12.01.2016
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ADANA MESLEK YÜKSEKOKULU SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ
PROGRAMI ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı için ilan edilen (1) adet Öğretim görevlisi
kadrosuna başvuranların, 31 Temmuz 2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliklerin yer aldığı 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik " hükümleri çerçevesinde ve anılan yönetmeliğin
10. maddesine göre 12.01.2016 tarihinde yapılan ön değerlendirme sonucu aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
İlan No: 1004970
No
1
Adı ve Soyadı
Züleyha ORAK
ALES Puanı
Lisans
Mezuniyet
Notu
70,00
Ön
Değerlendirme
Puanı *
73,16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(*) Ön Değerlendirme Puanı : (ALES*%70) + (L. Mez. Notu*%30)
Giriş sınavı tarihi : 14 Ocak 2016
Giriş sınavı saati : 10:30
Giriş sınavı yeri
: Adana Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Toplantı Salonu
70,9480
Download

Ç.Ü. Adana Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri