BT REHBER ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME FORMU
OKUL ADI:
BT REHBER ÖĞR. ADI SOYAD / BRANŞI:
/
Evet Hayır
KONU
Çalışma planı hazırlamış mı?
□
□
Okulda bilgisayar eğitiminin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamış mı?
□
□
Okulda bilgisayar destekli eğitiminin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamış mı?
□
□
BT Sınıfını mesai saatleri içinde açık tutmuş mu?
□
□
Okulda, okul öğretmenlerine Bilgisayar Destekli Eğitim konusunda kısa süreli kurs
□
□
Öğretmenlerin BTS kullanım programını hazırlamış mı?
□
□
Öğretmenlerin yazılımlarını kullanmalarında yardımcı olmuş mu?
□
□
BT Sınıfının kullanılması sırasında ortaya çıkan problemleri, teknik sorunları çözmüş
mü?
□
□
Çözemediği teknik sorunları, okul kanalıyla Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne bildirmiş mi?
□
□
İdari ve diğer amaçlı bilgisayarların kullanımına yardımcı olmuş mu?
□
□
Okulun Web Sitesinin yapılmasını ve güncellemesini sağlamış mı?
□
□
Yarıyıl sonu çalışma raporu hazırlamış mı?
□
□
Okul formatörünüzü, bilgisayar laboratuvarını yönetebilme ve bilgisayarlı eğitime
geçişte rehberlik yapabilme konularında gerekli bilgi ve beceriye sahip buluyor
musunuz?
□
□
Okulunuzda Bilgisayar Formatör Öğretmeninin bulunması sizce okulunuza olumlu
katkı sağlıyor mu?
□
□
Cevabınız evet ise size katkıları hangi
konularda oluyor?
□ Bilgisayarli egitime geçişte rehberlik
□ Ögrenci / Öğretmen Egitimi
□ Donanim ve Yazilim Sorunlarinin Giderilmesi
□ E-Devlet Projelerine Verilen Teknik Destek
□ Bilişim Araçlarinin Kullaniminin Organizasyonu
Okulunuzdaki Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeninin gelecekte yeniden
görevlendirilmesini ister misiniz?
Cevabınız “Hayır” ise nedeni:
Cevabınız “Evet” ise Gelecekte hangi
konularda okulunuza katkı sağlamasını
beklersiniz?
Okul formatörünüz hakkında belirtmek
istediğiniz görüşleriniz:
Okul Müdürü
İmza-Mühür
□
□
Download

tıklayınız. - Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü