ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
ÖZEL DURUM YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU
ADI-SOYADI
TC KİMLİK NO
İKAMET ADRESİ
TELEFON NO
GSM NO
E-MAİL
KAYITLI OLDUĞUNUZ
ÜNİVRESİTE ADI
ÜLKE ADI
RUSYA FEDERASYONU
FAKÜLTE/YO/MYO
BÖLÜM/PROGRAM
SINIF/YARIYIL
ÖĞRETİM TÜRÜ
1.ÖĞRETİM ( )
2.ÖĞRETİM ( )
DİĞER ( )
NOT ORTALMASI
GEÇMEK İSTEDİĞİNİZ
FAKÜLTE/YO/MYO
BÖLÜM/PROGRAM
SINIF/YARIYIL
Yukarıda beyan ettiğim bilgelerin yanlış olduğu tespit edildiği tekdirde, kaydım yapılmış olsa dahi iptal edileceğini ve
yükseköğretim kurumu tarafından gönderilecek belgelerde bir problem olması halinde bir hak iddiasında bulunmayacağımı
ve hakkımda ilgili kanun hükümlerinin uygulanacağı konusunda bilgi sahibi oldum ve kabul ettim.
……/……./2016
Adı-Soyadı
:
İmza
:
BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Onaylı Öğrenci Belgesi aslı.
Nüfus cüzdanı ve pasaport fotokopisi.
Lise Diploması onaylı örneği veya aslı ve denklik belgesi.
Ara sınıfa yapılacak başvurularda başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve
bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı, müfredat ve ders içeriklerini gösteren onaylı belge.
Disiplin cezası almadığını gösterir belge.
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında öğrenim görmüş öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Belgesinin onaylı fotokopisi
veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.
Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim programına yerleştiği sınava ait sınav sonuç belgesi. Adayların, ayrılacağı
yükseköğretim kurumunu tanıtan katalog, öğretim planları ve öğrenci değerlendirme sistemi ile ilgili belgelerin de
eklenmesi gerekir.
NOT: Belgelerin onaylı Türkçe tercümelerinin de başvuru esnasında teslim edilmesi gerekmektedir.
Download

uludağ üniversitesi 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı özel