HAZIRLAYANLAR
AMELİTA AKYAR
MONTESSORİ SINIFI ÖĞRETMENLERİ
EDİTÖR
ÜLKÜ UZUN
IŞIKLI GÜNLER
OCAK 2016
FMV I Ocak 2016 I
İÇİNDEKİLER
1.
2.
3.
4.
MONTESSORİ FELSEFESİ
MONTESSORİ SINIFINDAN…
OCAK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
BRANŞ ETKİNLİKLERİ
• İngilizce
• Müzik/Perküsyon
• Görsel Sanatlar
• Fiziki Etkinlik
• Kulüp Etkinlikleri
5. DUYURULAR
6. REHBERLİK BİRİMİ
7. OCAK AYI DOĞUM GÜNLERİ
FMV I Ocak 2016 I
Dr. Maria Montessori
FMV I Ocak 2016 I
Montessori
Felsefe
FMV I Ocak 2016 I
Hareket ve Düzen
• Hareketin sözlük anlamı: Organize olmuş fiildir.
• Düzenin sözlük anlamı: Kesin plan, sistemdir.
Hareketin Mekanizması:
3 bölümdür. Kaslar, beyin ve duyular.
Hareket, kasların hareketi ile sonuçlanır. Kasların
hareketleri “sinirler” denilen kablolarla beyinden kaslara
aktarılan enerji yoluyla başlatılır ve kontrol edilir.
FMV I Ocak 2016 I
İlişkiler Sistemi
• Kaslar
• Beyin
• Duyu organları
Buna “ilişkiler Sistemi” denir.
Bu sistem, insanı çevresiyle ve çevresindeki insanlara bağlantıya sokar. Bu sistem
olmaksızın insanın çevresi ile bağlantı kurması olanaksızdır. Bu “Merkezi Sinir Sistemi” adını
alır. Vücudun diğer sistemleri ise otonom sisteme bağlıdır. İnsanın varlığından ve
mutluluğundan sorumludur.
İlişkiler sistemi insanın kendisinden başkalarına doğru hareketidir. Bölümleri olmasına
karşın bir bütündür. Bir bütün olması nedeniyle ancak bir bütün olarak çalıştığında
mükemmel hale gelir.
Bugün yaptığımız en büyük hatalardan biri hareketi izole ederek düşünmemizdir. Onu,
birtakım ileri fonksiyonlardan farklı düşünüyoruz, hareketle düşünceyi birbirinden
ayırıyoruz. Ancak unutulmamalıdır ki yaşam kendisini hareket yoluyla ifade eder. Çocuğun
zihinsel gelişiminin hareket yoluyla olduğu çok aşikardır. Hareket zihnin gelişmesine yardım
eder. Duyusal etkinliği az olan bir çocuğun zihinsel düzeyi düşük olur.
FMV I Ocak 2016 I
Hareketi sağlayan istemli kaslar çok çeşitlidir. Bazıları kalın, bazıları çok ince ve hassastır.
Bazıları kısadır,bazıları uzundur. Farklı şekilleri ve farklı amaçları vardır. Ancak bir tek ortak
yanları vardır. Eğer bir kas bir yöne doğru çekerse mutlaka bir diğeri bunun karşıt yönüne
çekecek şekilde yaratılmıştır. Karşıt güçler arasındaki bu oyun ne kadar kuvvetli ve tam ise
ortaya konan o hareket o denli zarif olur.
Pratik yaptığımız zaman elde etmeye çalıştığımız şey bu karşıt güçler arasındaki
uyumdur. Sonuç uyumlu zıtlıktır. Başka bir deyişle kas koordinasyonudur. Bu ancak, harekete
beyin de dahil ise mümkündür. Hareket beynin yöntemi altında gelişmelidir, yoksa gelişi
güzel olur. Bütün hareketlerin çok karışık ve çok nazik bir mekanizması vardır. Henüz psişik
bir embriyo olan bebekte oluşmaz. Yeni doğan bir bebekte kas koordinasyonu yoktur. Çocuk
bütün bu hareketler için yapıyı kurmak ve mükemmelleştirmek zorundadır. Bu, zihin
tarafından başlatılan etkinliklerle olur. Çocukta koordinasyonu sağlamak için iç güçler vardır.
Bunlar ortaya çıkmaya başladıktan sonra çocuk onları mükemmelleştirmek için çalışır.
Beynin hareketini kontrol eden ve yönlendiren bölümüne “beyincik” denir. Bebek
doğduğunda beyincik gelişmemiştir. Beyincik en hızlı olarak 6 ay-1 yaş 3 ay arasında gelişir.
Hayvanlarda 4 uzuv aynı şekilde gelişir. Ancak insanlarda kollar ve bacaklar ayrı yolla
gelişir. Denge insanlarda az çok aynı yolla gelişir. Bütün normal bebekler belli bir aşamada
yürümeye başlar. Yürüme belli bir biyolojik süreç izler. Bebek sağlıklı ve normal olduğu
taktirde bir gün aynı diğer insanlar gibi yürümeye başlar.
FMV I Ocak 2016 I
Hareketin Gelişimi
İlk 3 ayda beyin hızla gelişmektedir. Bu noktada eğer bebek sırt üstü yatırılırsa
başını kaldırır. Eğer yüzük oyun yatırılırsa başını ve omuzlarını kaldırır. Burada baş
kontrolü kurulmaya başlamıştır.
6 aydan 1 yaş 3 aya kadar: Denge çeşitli aşamalarla kazanılır:
6 ay-Yardımla oturur.
7-8 ay-Kendi başına oturur.
9 ay-Kendisini dik tutabilir. Emekler. Yardımla yürüme hareketi yapar. Parmakları
üzerinde durur.
1 yaş- Yardımla yürüyebilir. Ayaklarını yere dümdüz koyar.
1 yaş 3 ay- Yardımsız yürür. Daha özgür hale gelir ve kendi başına yürümek ister.
1 yaş 4 ay- Merdiven inip çıkmak ister. Yeni kazandığı bu yeteneği ağır objeler
taşıyarak test etmek ister.
2 yaştan sonra- Artık yeterince gelişmiştir ve uzun yürüyüşler yapmasına izin
verilmelidir. Dengesini ve kalça hareketlerini kazanmıştır. Bu dönemde yürümeye
hassasiyet zayıflar.
FMV I Ocak 2016 I
Ellerin Gelişimi
Ellerin gelişimi beynin gelişimine bağlıdır. Zekanın gelişimi için en büyük yardımcıdır.
Eller ayaklardan bağımsız olarak hareket eder. Diğer elden ayrı ve / veya onun yardımı
ile çalışır. Çocuk ellerini kullanmaya hazır olduğu zaman yeni tecrübelere de hazırdır.
1.ay-Hareketten önce gözlemle meşguldür.
1.aydan sonra- Başlangıç belirtileri: Bir şeyleri tutma ihtiyacı gözlenir. Çocuk
tutabileceğini fark edince ellerini gözlemeye başlar.
6.ay- Daha önceki aylardaki gelişi güzel tutmanın yerine objeleri kasıtlı tutma
görülür. Sürekli olarak tutar ve bırakır. Bu onun hareketini koordine etme yoludur.
Bundan sonra tutma amaçlı hale gelir.
10. ay- Seçtiği herhangi bir şeyi tutar.
1yaş 3 ay-Elin çalışmaya yönelik ilk etkinlikleri görülür. Bu dönemde bağımsız olarak
yürür. Kapıları, çekmeceleri,şişeleri açmaktan hoşlanır. Objeleri taşımak ister; çünkü
elleri ile ayakları arasında ilişki kurma ihtiyacındadır.
2yaş-Abla, ağabey veya yetişkinleri taklit etmekten hoşlanır. Çocuk başkalarının ne
yaptığını gözler. Mükemmellik kazanmak için sürekli tekrar eder. Mükemmellik eğer
bütün hareketler koordine ise kazanılır. Bütün etkinlikler bilinçsiz olarak bağımsızlık
kazanmaya yöneliktir.
Çocuğun sloganı şu olur:
Kendim Yapabilmem İçin Bana Yardım Et!
FMV I Ocak 2016 I
Kasların hareket edebilmeleri için her şeyden önce gelişmiş
olmaları, her zaman aktif halde olmaları ve egzersiz yapmaları
gerekir.
Çocuk elleri ile egzersiz yaptıkça objeleri maksatlı olarak
hareket ettirir. Örneğin: Yüksekteki bir rafta bulunan objeye
ulaşabilmek için üzerine çıkabileceği bir tabure getirir.
Engeller çocuğun önünden kaldırılmalıdır. Aksi takdirde aşırı
hareketlilik, amaçsı hareketler ve kendine güvenmede
gecikmeler ortaya çıkar. Giyinmek, yemeğini yemek ve hatta
yalnız yürümek gibi fiziksel etkinlikleri ret eder.
FMV I Ocak 2016 I
HAREKET VE İŞ
Çocuğun gördükleri,duydukları ve bizim ona öğrettiklerimiz yeterli değildir. Bütün
bunlar hareket ile birlikte sunulmalıdır.
Eğer çocuk duyularının birinden mahrum olarak büyürse zihinsel gelişiminde belli
ölçüde gerilik olacaktır. Aynı şey hareket için de söz konusudur. Eğer çocuk hareketten
mahrum kalırsa zihinsel açıdan gene geri olacaktır. Duyulardan birinin yokluğu bir
başkası ile bir ölçüde giderilebilir; ancak hareket eksikliğinde bu söz konusu değildir.
Hareket mahrumiyetinin yerine geçecek başka bir şey yoktur.
Çocuk hazırlanmış çevrede yetiştirildiğinde özgürce kendi normal rutininde
davranmaya başlar. Çünkü ne yapacağını kendisi seçer. O zaman tüm egosu aktiftir.
Kişiliği bir bütün varlık olarak çalışır. Kişiliğin bir bütün olarak uygun bir çevredeki
faaliyetine "çalışma" diyoruz. Teneffüs yada dinlenme ise bir çalışmadan diğerine
geçiştir. Çalışmada hareket vardır.
Hareketin kendiliğinden, içten gelerek olması esastır. Eğer çocuk sürekli olarak bir
yetişkine göre davranırsa onun kendi psişik aktivitesi bir başkasının güçlü iradesi
altında azalıp yok olabilir. Kişiliği bastırılır ve anormal davranışlar ortaya çıkabilir.
FMV I Ocak 2016 I
HAREKET VE ZEKA
Çocuğun çalışması çevreyi devamlı ve tekrar tekrar derinlemesine gözlemlemesidir.
Gözlem hareketten önce gelir. İnsan iki ayağı üzerinde çalışan tek memelidir. Denge bir
kez kazanıldığında insan dik pozisyonda durabilir. Bu da elleri, çalışmak için özgür
bırakır. El insanın kendi varlığı ile doğrudan bağlantılıdır. İnsanın el yeteneği zihinsel
gelişimine bağlıdır. Bu durumu tarih boyunca medeniyetlerin gelişmeleri sırasında
görebiliriz.
Montessori, ellerini kullanmayan bir çocuğu gözlediğinde,onun karakterinin alt
düzeylerde kaldığını, itaat etme yeteneksizliğini, kendi başına karar verme
güçlülüğünü, tembel ve üzgün görüntüsünü tespit etmiştir. Diğer taraftan elleri ile
çalışabilen çocuklar gözle görülür şekilde güçlü bir karakter yapısına sahip oluyorlar.
FMV I Ocak 2016 I
HAREKET VE EĞİTİM
Eğitimin temel tekniği şu olmalıdır: ‘’Çocuk daima aktif olmalıdır.’’
Yapmak istediği etkinliği kendisinin seçmesine olanak tanınmalıdır. Çocuğun sadece
görmesi, duyması ve dinlemesi yeterli değildir. Ellerini kullanarak çalışmasına izin
verilmelidir. Eğer çocuğa öğretmek istiyorsak, ona mutlaka ellerini kullanabileceği bir
şeyler sunmalıyız. Göstermek ve anlatmak mutlaka yaratıcı hareketle birlikte olmalıdır.
Okullarda çocuklara yaptırılan jimnastik dersleri, zihinsel etkinlik bir kenara bırakılarak
sadece motor aktivite olarak yapılmaktadır. Birbirini tamamlaması gereken zihinsel
etkinlik ile motor etkinliğin birbirinden ayrı tutulması yorgunluk ile sonuçlanır. Bu tarz
jimnastik çalışmaları adeta yorgunluk üstüne yorgunluk yaratır. Montessori bu durumu,
yolun yarısını önce tek ayak üzerinde zıplayarak, sonrasını da diğer ayak üzerinde
zıplayarak yürümeye çalışan bir insanın durumu ile karşılaştırır. Bunun yerine her iki ayak
birlikte kullanılsa ilerlemek kolay olacak ve yormayacaktır.
Montessori eğitim sisteminde jimnastik pratik yaşam egzersizleri yoluyla
yapılmaktadır. Çocuklar eğer engellenmezlerse, daima hareket ederler. Eğer, doğru
yönlendirme yoksa bu hareketin büyük bir bölümünün eğitimsel açıdan bir değeri
yoktur. Hareketin eğitimsel değeri hedefe ve hareketin sonucuna bağlıdır. Hareket,
herhangi bir şeyi mükemmel hale getirmeye yönelik olmalıdır. Bu kas sistemi
(koordinasyon, esneklik) olabilir. Bazı zihinsel yetenekleri geliştirme olabilir veya her ikisi
de olabilir.
FMV I Ocak 2016 I
“Eğitimsel hareket daima kişiliği kuran ve onu güçlendiren bir etkinlik olmalıdır.
Çocuğa yeni bir güç vermeli ve onu olduğu yerde bırakmamalıdır”.
Yaratıcı, yapıcı ve tamamlayıcı harekette zeka hareketin kendisine değil amacına
sabitlenir. Hareket, çocuğun motor güçlerini ve ruhsal yaşamını tamamlıyorsa yaratıcıdır.
Bu motor güçleri duyusal organları çocuğun dairesi olarak isimlendirelim ve çocuğun
ruhsal hayatı da merkezi oluştursun. Bir çok metot bu merkeze doğrudan ulaşmayı
amaçlar. Bunun sonucunda öğretmen nesneleri basitleştirmeyi çabalar. Çünkü ona göre
bu olgunlaşmamış zihin ancak normal düzeyde çaba sarf edebilir.
Montessori Eğitim Sistemi ise çevre ve çevrede dikkatle planlanmış nesneler yoluyla
daireyi beslemeyi amaçlar. Çünkü merkezden kaynaklanan ruhsal güçler çocuğu çeşitli
gönüllü etkinliklere yönlendirir ve böylece çocuk kendi zihnini geliştirir, kişiliğini kurar.
Burada yetişkinin ekleyeceği unsurları Montessori şöyle adlandırır:
1.İlişki Noktası 2.İlgi Noktası 3.Bilinçlik Noktası
İlişki noktası kurulmadan önce çocuğun zihni başıboş durumdadır. Gerçek bir
konsantrasyon yoktur. Hareketler aceleci ve dağınıktır. İlişki noktasının kurulmasıyla zihin
gerçekliğin belirli bir alanına konsantre olur. Böylece hareketler daha net ve zarif hale
gelir.
FMV I Ocak 2016 I
DÜZEN EĞİTİMİ
Evrende Düzen(Makro Kozmik Düzey)
Yaşam ile ilgili zaman şeridinde çocuklara yaşamın evrimi ve her canlının rolü
gösterilir. Bu zaman şeridinde çocuklara zeka, irade,muhakeme ve özgür seçim ile
ödüllendirilen tek canlının insan olduğu öğretilir. İnsan, bilinçli iradesini kullandığı
zaman hem yıkıcı hem de yaratıcı güçleri olduğunun farkına varmıştır.
Yaratıcı Güç: Yaratmak, kurmak, evrensel görevleri yerine getirmek, doğru kararlar
vermektir.
Yıkıcı Güç: Yanlış kararlar vermektir.
Eğer insan gerçekten üstün bir yaratıksa bu, onun doğru kararlar verebilme
yeteneğinden ötürüdür. Bu evrenin bir parçası olan insan, evrendeki düzene uyacak
şekilde yaratılmıştır.
FMV I Ocak 2016 I
Çocuklar doğal olarak düzene yatkındırlar ve bu çok erken yaşlarda görülür.
Çocuğun dış çevresinin uyumlu ve durağan olması çok önemlidir. Bu düzen bozulduğu
zaman çocuk huzursuzlaşır. Düzen, çevredeki nesneleri, onların yerlerini ve birbirleri ile
olan ilişkilerini kapsar. Düzen aynı zamanda onun içindeki insanları da içerir. Düzen,
çocuğun yaşamında önemli bir ihtiyaçtır. Çocuk çevrede ilişki kurabileceği insanlar
görmek ve bu insanlar (anne, baba, amca, dayı, hala, teyze) arasındaki ilişkileri tanımak
ister. Küçük çocuklar yabancılarla ilişki kurmak için zorlanmamalı veya acele
ettirilmemelidirler. Herhangi bir ilişki kurulmadan önce bu yabancıyı gözlemleme
olanağına sahip olmalıdırlar. Çevredeki düzenin bozulması çocuğu bazen hastalık
düzeyine varacak kadar rahatsız eder. Ruhsal rahatsızlık fiziksel hastalık olarak kendini
gösterir.
Düzen merakı ilk kez çocuk 2 yaşına geldiğinde görülür ve 2 yıl sürer. En çok 3
yaşında görülür. Bu dönemde çocuk nesnelerin düzeni konusunda tutku düzeyinde bir
ilgi gösterir. Yetişkinler mümkün olduğunca çevredeki düzeni, durağanlığı ve çocuğun
yaşamındaki genel rutinleri korumalıdırlar. Yemek, uyku, tuvalet saatleri gibi.
FMV I Ocak 2016 I
MONTESSORİ OKULUNDA DÜZEN
2,5-5 yaş arası için mutlak düzen sağlanmalıdır. Bu yaşlarda düzene hassastırlar ve
sınıfların zihinsel bir resmini çizerler. Aynı zamanda her şeyin yerli yerinde olduğunu
görmekten büyük keyif alırlar. Çocuklar her materyalin yerini bilirler. Düzen değişse bile
materyali götürüp eski yerine koyarlar. Çevredeki bu düzen çocuğa sükunet ve rahatlık
duygusu verir.
1,5 yaşındaki bir çocuk düzeninin, rutininin değişmesine saldırganlıkla reaksiyon
verir. 3 yaşında sakin, barış sever hale gelirler ve düzensizliğe tepkileri saldırganca
olmaz. Düzen için hassasiyet 4 yaşına kadar sürer, ancak üst nokta 3 yaştır. 3-6 yaş
arasındaki çocuklar çevreden izlenimler toplayıp bunları zihinlerinde organize etme
alanında hassastırlar. Bunu bilinçli olarak yaparlar. Bu aşamada çocuklara, pratik
yaşamının yanında duyusal materyaller verilir. Bu materyaller önemlidir; çünkü çocuğa
zihninde düzen kurmasında yardımcı olurlar. Daha önce toplanan izlenimler artık
duyusal materyallerin kullanımı ile organize olacaktır. 6-12 yaşlarına geldiğinde artık
hareket ve düzen zihinsel çalışma ile bağlantılı hale gelir. Eller artık zihnin gelişmesi ve
büyümesine yardım için çalışır. Çocuk elleriyle çalışmalı, yaratmalıdır. Böylece, hareket
ve düzen zihninde daha üst düzeyde kurulur. Koordinasyonu, ilişkileri görmek ve
yorumlamak ihtiyacındadır.
FMV I Ocak 2016 I
Duyusal
Materyaller
FMV I Ocak 2016 I
Pürüzlü ve pürüzsüz tahtalar
Direk Amaç:
- Dokunsal duyuyu geliştirme.
- Hareket kontrolünün gelişmesi.
Dolaylı Amaç: - Aşağı yukarı hareketlerle yazmaya hazırlık.
- Dokunma şiddetinin yumuşaması ve soldan sağa hareket
FMV I Ocak 2016 I
Kumaş Kutular
Direk Amaç: Çoçuğa dokunma duyusunu geliştirmek için fırsat vermek.
Dil : Yeterli deneyimden sonra kumaşların isimlerini söyle
FMV I Ocak 2016 I
Sıkıştırma- Gevşetme Çalışmaları
(2.5-4.5 yaş)
•
•
Direk Amaç: Nesneleri sıkıştırmak, gevşetmek
Dolaylı Amaç: Küçük kas gelişimini desteklemek. El-goz
koordinasyonu, konsantre yeteneği ve düzen duygusunu
geliştirmek.
FMV I Ocak 2016 I
Matematik
Materyalleri
FMV I Ocak 2016 I
Toplama Şeridi
(5 yaş ve üzeri)
Direk Amaç: 1’den 9’a kadar toplamanın kombinasyonlarını anlama.
Dolaylı Amaç: Toplamanın değişme özelliğini anlama. (9 + 2 = 11 2 + 9 = 11)
FMV I Ocak 2016 I
Toplama Tabloları
• Direk Amaç: Toplama kombinasyonlarını tam olarak
öğretmek,
•
daha soyut çalışmaları hazır olabilmek.
FMV I Ocak 2016 I
FMV I Ocak 2016 I
FMV I Ocak 2016 I
Dil
Materyalleri
FMV I Ocak 2016 I
Büyük Hareketli Alfabe
Direk Amaç: Daha önce tanımış olduğu sesleri artık
ulama yaparak çeşitli kelimeleri okumaya başlar.
FMV I Ocak 2016 I
FMV I Ocak 2016 I
Kültürel
Çalışmalar
FMV I Ocak 2016 I
Avrupa Kıtası
FMV I Ocak 2016 I
Işık Tarih Şeridi
(130 yaş)
FMV I Ocak 2016 I
FMV I Ocak 2016 I
Pizza Festivalinden…
FMV I Ocak 2016 I
Saate Giriş
FMV I Ocak 2016 I
Yaprak Dolabı
FMV I Ocak 2016 I
FMV I Ocak 2016 I
Ocak Ayı Kültürel Konuları
COĞRAFYA
TARİH
BİYOLOJİ
BOTANİK
FEN BİLGİSİ
MEVSİMLİK
YAKLAŞIM
SOSYAL
ETKİNLİK
ZOOLOJİ
Afrika Kıtası
Yap- boz
harita,
ülkelerin
isimleri,
bayraklar,
kıtanın resim
albümleri
Saate
giriş
Canlı ve cansız Doğa
varlıklar
yürüyüşü
şeridi
Suya batma ve Kış uykusuna
suyun
yatan
üzerinde
hayvanlar
kalma
Sınıflandırılmış
terminoloji
kartları (zooloji
– memeliler,
sürüngenler,
Bir günün amfibiler, kuşlar
tarih
ve balıklar)
Afrika
Festivali
FMV I Ocak 2016 I
AYIN MÜZİSYENİ
Pyotr İlyiç ÇAYKOVSKİ
AYIN RESSAMI
Vincent Van GOGH
FMV I Ocak 2016 I
BRANŞ
ETKİNLİKLERİ
FMV I Ocak 2016 I
İNGİLİZCE 6 YAŞ
During the month of January we will concentrate on:
• New Year (Party, New Year, present/gift, snowman, santa claus,
new year tree, candy cane, bo balls, decorations, new year wreath).
•Sports (Ican play........., tennis, basketball, football, golf, volleyball).
Concepts: Hot/cold, large/medium/small, full/empty,
Day/night, close/open, long/short, hot/cold, inside/outisde,
strong/weak, dark/light, happy/sad, infront/behind, on top/ under,
next to/beside.
• Action verbs : I can...... (swim, skip, run, walk, talk, sing a song,
climb a tree, dance, draw and colour).
FMV I Ocak 2016 I
So far the children have learnt the following songs:
Lyrics to Call Santa (Super
Simple Song)
What do you want for
Christmas? (Super Simple
Song)
Red hat
White Beard
https://www.youtube.com
Twinkle in his eye
/watch?v=YqFP0NjoGY4
SANTA is his name-O
S-A-N-T-A
S-A-N-T-A
S-A-N-T-A
And Santa is his name –o
https://www.youtube.com
/watch?v=mGAYzlqj-aE
İNGİLİZCE 6 YAŞ
FMV I Ocak 2016 I
Songs continued......
Rain Rain Go Away
♫ Rain, rain, [Move your fingers down like falling
rain.]
go away. [Push your hands out, as if you were
pushing the rain away.]
Come again another day. [Make a "come here"
motion with your hands.]
DADDY wants to play. [Hold up your hand showing
all five fingers and point to your thumb.]
Rain, rain, go away. [Move your fingers down and
then push away the rain.]
Rain, rain,
go away.
Come again another day.
MOMMY wants to play. [Hold up your hand showing
all five fingers and point to your index finger.]
Rain, rain, go away.
Rain, rain,
go away.
Come again another day.
BROTHER wants to play. [Hold up your hand
showing all five fingers and point to your middle
finger.]
Rain, rain, go away.
Rain, rain,
go away.
Come again another day.
SISTER wants to play. [Hold up your hand
showing all five fingers and point to your ring
finger.]
Rain, rain, go away.
Rain, rain,
go away.
Come again another day.
BABY wants to play. [Hold up your hand
showing all five fingers and point to your pinky
finger.]
Rain, rain, go away.
Rain, rain,
go away.
Come again another day.
ALL THE FAMILY wants to play. [Hold up your
hand and wiggle all five fingers.]
Rain, rain, go away. ♫
(Family and weather song)
İNGİLİZCE 6 YAŞ
FMV I Ocak 2016 I
The children will enjoy reading the following stories:
İNGİLİZCE 6 YAŞ
FMV I Ocak 2016 I
This month the children enjoyed learning and listening
to the letter ‘ck’, ‘h’ and ‘e’ song:
Letter songs
Letter h
Letter e
https://www.youtube.com/watch?v=C8EtaVKk8Fg
https://www.youtube.com/watch?v=Cm4OnFLl5Uw
Letter c
https://www.youtube.com/watch?v=LnDxp5QNxmA
İNGİLİZCE 6 YAŞ
FMV I Ocak 2016 I
We have learned lots of new vocabulary:
New Year!
Sports
My Family
Mum
Dad
Sister
Brother
Grandmother
Grandfather
Uncle
Auntie
Mum
Dad
Sister
Brother
Grandmother
Grandfather
Uncle
Auntie
Ican ....
Swim
Walk
Run
Dance
Talk
Sing a song
Climb a tree
Draw
Colour
İNGİLİZCE 6 YAŞ
FMV I Ocak 2016 I
New vocabulary continued......
My Feelings
Feelings
Emotions
Happy
Sad
Angry
Tired
Sleepy
Surprised
Scared
Hungry
Thirsty
İNGİLİZCE 6 YAŞ
FMV I Ocak 2016 I
The games we have been playing in the classroom are:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mystery Box
Hopscotch using flashacards
Run to the corners
Hot Potato
TPR Games using a ball
Bean bag games
Interative Games on the smartbaord
Online games
Musical Chairs
Flashcard Switch
Sleeping Tiger
Dance and freeze
İNGİLİZCE 6 YAŞ
FMV I Ocak 2016 I
Happy New Year!
İNGİLİZCE 6 YAŞ
FMV I Ocak 2016 I
During the month of January we will
be concentrating on:
Topics: Actions / Playground/ Sports
• Concepts: up/down, soft/rough, quiet/loud
FMV I Ocak 2016 I
This month the children will be watching and learning some of
the following songs and videos:
What’s your favorite ... (Dream English) - https://www.youtube.com/watch?v=-JusX45BLTg
Big and small (Pancake Manor) - https://www.youtube.com/watch?v=h_7wV1OzTX8
Walking Walking (Super simple songs) - https://www.youtube.com/watch?v=nrrA9j51tQ0
Jump around (Maple Leaf) - https://www.youtube.com/watch?v=rnV4EEKXw-g
Socker Football I can play (Dream English) - https://www.youtube.com/watch?v=wyHvkhLoJlo
What can you do? (Dream English) - https://www.youtube.com/watch?v=7MKmbyfhkkE
I can walk (Dream English) - https://www.youtube.com/watch?v=Tb8lZaIZw_M
Let’s go to the zoo - https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk
Put on your shoes - https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU
Soccer, football, I can play (Dream English) - https://www.youtube.com/watch?v=wyHvkhLoJlo
Walking in the jungle (Super Simple) - https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4
Yes I can (Super Simple) - https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo
Can / can’t simple skits (Maple Leaf) - https://www.youtube.com/watch?v=oCAZMW4jMX8
What can you do? (Maple Leaf) - https://www.youtube.com/watch?v=hA3ClzoslBo
What can you do everyday? (Maple Leaf) - https://www.youtube.com/watch?v=caZwVE4Ij5I
FMV I Ocak 2016 I
This month the children will enjoy reading following books:
FMV I Ocak 2016 I
We will be learning the following vocabulary:
Sports:
Football
Volleyball
Basketball
Swimming
Tennis
Actions:
I can......
Read a book
Climb a tree
Play guitar
Ride a bike
Playground:
Swing
Slide
See-saw
Jump
Up
Down
FMV I Ocak 2016 I
GÖRSEL SANATLAR
•
•
•
Vincent Van Gogh 'un sanat hayatı ve eserleri
Vincent Van Gogh'un eserlerinden kompozisyon
çalışması
Kolay Baskı teknikleri
YÜZME
•Ayak tahtası ile yüzüstü ve sırtüstü ayak vuruşu çalışması.
•Yan ayak vuruş çalışması.
•Nefessiz kulaç taklidi çalışması
•Ayak-kol-nefes koordinasyonu çalışmaları
•Serbest teknik (nefesli kol mekaniği çalışmaları)
FİZİKİ ETKİNLİK
•
•
•
Asılma ve sallanmalarda kendine güven duygusunu
geliştirebilme.
El göz koordinasyonu geliştirici fiziki etkinlik çalışmaları.
Belirli hedefe top atabilme, hunilere çember atabilme.
FMV I Ocak 2016 I
PERKÜSYON
•Öğrenilen şarkılara orff enstrümanları ile eşlik edilmesi
•Tekerlemeleri enstrümanlarımızla çalıyoruz.
•Elde marakas - tef 1-2-3 oyunu
MÜZİK
•
•
•
Müzik tanımları; Hareketli müzik, yavaş müzik
Aynı anda şarkı söylemek ses ve söz uyumunu
yakalamak
Hareketli müziğe söz uydurma çalışması
FMV I Ocak 2016 I
SATRANÇ
•
•
•
•
Dikkat toplama çalışmaları
Şah çekme
Şahın alınamayacağının örneklerle
DRAMA
pekiştirilmesi
Şah çekildiğinde yapılacaklar
•Poz vererek eylemini göster/tahmin ettir
•Arkadaşlarının pozunu tamamla
•Piknik/kumsal/spor salonu resmini poz
vererek oluştur
•Arkadaşlarını obje olarak kullanarak (poz)
ev resmi yap
DANS
•
•
Ritim eşliğinde oyunlar
Figür çalışması
FMV I Ocak 2016 I
DUYURULAR
Sayın velilerimiz; 16 Ocak 2016 Cumartesi günü 3.Bireysel
Veli Toplantımız olacaktır. Katılımızı önemle rica ederiz.
22 Ocak 2016 Cuma günü II. Dönemimiz sona erecektir. 2
haftalık sömestr tatilini öğrencilerimizin keyifle
dinlenerek geçirmelerini dileriz.
8 Şubat 2016 Pazartesi günü okulumuz Eğitim-Öğretime
başlayacaktır.
FMV I Ocak 2016 I
Arkadaşlık çocuğun bir ya da birkaç akranı (ya da akranı olmayan diğer
çocuklarla) ile kurduğu duygusal bağı içermektedir. Arkadaş gereksinmesi,
bebeklik dönemine kadar uzanır. Ağlayan bir bebek, yanına bir başkasının
yaklaştığını görünce susar. Çocuklar arkadaşlığa, sadece doyum sağlamak
değil, aynı zamanda deneyim kazanmak amacıyla da gereksinim duyarlar.
3 yaş itibariyle, yaşıtlarıyla ilişki kurmada kendilerine özgü ve kalıcı yöntemler
geliştirirler. Bazılarında olumsuz sosyal tavırlar görülür. Bu çocukların
kurdukları ilişkiler tartışma, saldırı ve karşı çıkışlardan oluşur. Bazı çocuklar ise
daha olumlu ve sosyal ilişkiler kurarlar. Bu çocuklar yaşıt arıyla bir şeyler
paylaşma, birlikte etkinlik yapma ve oyun oynamayı tercih ederler.
FMV I Ocak 2016 I
Anaokulu, çocukların yaşıtları ile birlikte olma ve onlarla faaliyette
bulunma konusunda geniş olanaklar sağlar. Anne, baba ve öğretmenleri
çocuğu sosyal faaliyetlere katılması için destekler. Dıştan gelen bu
desteklere ek olarak çocuğun gelişen bilişsel, sosyal ve iletişimsel
becerileri yaşıtlarıyla daha başarılı ilişkilere girmesine olanak sağlar.
4 yaşından önce çocuklar, normal olarak beraber oldukları kişilerin oyun
arkadaşları olmasını isterler. Onlarla oyun faaliyetlerini paylaşmak
arzusundadırlar. Bu dönemde çocuklar, kendileri ile oynayacak bir ya da
iki arkadaş seçerler. Önceleri seçtikleri oyun arkadaşları her iki cinsten
olabilir. Ancak okula başlamaya hazırlandıkları sırada (1. sınıf), çocuklar
oyun arkadaşlarını kendi cinslerinden seçmeye özen gösterirler. Çünkü
sosyal baskı nedeniyle kendi cinslerine uygun oyunlar oynamayı
öğrenmelidirler.
FMV I Ocak 2016 I
6 yaşından itibaren grup oyununda giderek bir artma görülür. Bu
değişmeye koşut olarak, toplumsallaşmada da belirgin bir artış meydana
gelir.
Çocuk daha az bencil ve saldırgan, buna karşılık daha fazla grup
bilincine sahip ve yardımsever olur.
Anne babaları, arkadaş ilişkilerinde en çok etkileyen faktör, olumsuz
arkadaş modelleriyle, küfürdür. Anne ve babalar, çocuğun öğrendiği küfrü
bir daha unutmayacağından endişe duyarlar. Oysa bir küfrü ağzına
dolayan çocuğa, sürekli uyarıda bulunmak, onun küfürden vazgeçmesinde
etkili olmaz. Küfrün anlamı açıklandığında ya da duymazlıktan
gelindiğinde, o küfür unutulur. İşte bu sebeple «kötü örnek» bahanesiyle
çocuğu arkadaş ilişkilerinden men etmek, onun sosyal gelişimi açısından
son derece zararlıdır. Tam tersine, çocuğu akranlarının bulunduğu
çevrelere itmek ve arkadaş beraberliğini sağlamak, anne ve babaların
temel görevlerinden biri olmalıdır.
Kaynakça:
Psikolojik
Yavuzer, Haluk (2002), Ana-Baba ve Çocuk; İstanbul.
Danışman
Gülay, Hülya(2009), Okulöncesi Dönemde Akran İlişkileri; Balıkesir Yasemin DİLEKAY
Üniversitesi
FMV I Ocak 2016 I
OCAK AYI DOĞUM
GÜNLERİ
H SINIFI
ARAS ATALAY
YAĞMUR HÜLAGÜ
DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN 
NOT: Bu ay doğum günü olan öğrencilerimize “Kutudaki Hayat” etkinliğini
22.01.2016 Cuma günü getirmeleri konusunda destek olmanızı rica ederiz
.
FMV I Ocak 2016 I
Download

FMV I Ocak 2016 I