’i
PEKEKEELE GEÇiRDi
“GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERiNE” BiZ DE iLAN EDiYORUZ
Paralelci polis
Nazmi Ardıç
bugun
Cumhuriyet Genel
Yayın Yönetmeni
Can Dündar
FETÖ’cü
müdürle
ÖZEL
görüşme
PARALELCi POLiSLERLE iTTiFAK BELGELENDi
Kumpas davalarının mimarlarından eski emniyetçi Nazmi Ardıç ile otelde buluştuğu belgelenen Cumhuriyet Yayın Yönetmeni Can Dündar, ‘casusluk’ suçlamasıyla tutuklu bulunuyor.
www.bugun.com.tr
16
DAGA
ÇIKIN
OCAK
CUMARTESİ
2016
Yunus Nadi’nin torunları dava açıyor
Dün yine ‘Katliam ülkesi’ manşetiyle çıkan gazete PKK, FETÖ ve DAEŞ
terör örgütlerinin kirli
amaçlarına hizmette ısrarlı olduğunu gösterdi
Can­ Dündar’ın­ yönetimine­ geçince­ teröristlere
‘gerilla’,­terör­örgütüne­ise­tıpkı­örgüt­üyeleri­gibi
‘PeKeKe’­diyen­Cumhuriyet­Gazetesi’ndeki­eksen
kayması­ayyuka­çıktı.­Terör­saldırılarının­ardından
ihanet­manşetleri­atılmasına­isyan­eden­kurucu
Yunus­Nadi’nin­torunları,­gazetenin­isim­hakkını
geri­almak­için­dava­açmaya­hazırlanıyor.­l 15’TE
KATLiAM YERiNE
KARANFiL BIRAKTI
İN
TÜRKİYE’N
75 Kuruş
YENİ SESİ
ERDOĞAN’DAN iMZACI
AKADEMiSYENLERE:
HENDEK
KAZIN
VEYA
Cumhurbaşkanı, imzaladıkları bildiriyle PKK’nın
katliamlarına
destek veren
akademisyenlerin, zalimlere hizmet ettiğini söyledi
‘ŞiDDETLE KINIYORUM’
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kapkara bir bildiri yayınlayıp o katliamların altına imzayı koyan akademisyenleri şiddetle kınıyorum. Sıfatı profesör veya
doçent olması kimseyi aydın yapmaz, onlar kapkara
insanlardır” diye konuştu.
‘SiYASET YERi MECLiS’
Siyasetin parlamentoda
yapılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Parlamentoda siyaset yapamıyorlarsa gitsinler hendek
kazsınlar veya dağa çıksınlar. Zalimlerle beraber olanlar zalimdir, alçaktır” dedi.
l SAYFA 12’DE
iMZACILARA
SORUŞTURMA
l SAYFA 11’DE
Cuma
namazı
sonrası
taziye
İstanbul’da Sultanahmet Camii’nde cuma namazı kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkışta canlı bomba saldırısı sonucu 10 Alman turistin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin yaralandığı Dikilitaş’taki olay yerini ziyaret etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,
İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Turizm Bakanı Mahir
Ünal ile birlikte kırmızı karanfil bırakan Erdoğan,
“Tüm Alman halkına başsağlığı diliyorum. Terörle
mücadelemiz kararlılıkla sürecek” dedi.
MHP karıştı
Putin çark etti
MUHALEFET
543 iMZAYI
TOPLADI
RAFLAR BOŞALINCA
GERi ADIM ATTI
l SAYFA 14’TE
Rus­ya­mey­ve,­seb­ze­ve
teks­til­de­yap­tı­rım­la­rı­es­net­ti.­­Rus­iş­adam­la­rı­Tür­ki­ye'den­vaz­geç­me­yin­ce,
V. Putin ba­zı­Türk­şir­ket­le­ri­nin
yap­tı­rım­dan­mu­af­tu­tul­ma­sı­için­ta­sa­rı­ha­zır­lan­dı.
l SAYFA 7’DE
Kılıçdaroğlu
AK PARTi’Yi
ÖRNEK ALIYOR
Bir de alay ettiler
DOLANDIRMAK iÇiN
HOLDiNG KURDULAR
l SAYFA 14’TE
Müjde
97 BiN MEMUR
ALINACAK
l SAYFA 6’DA
Askerden çocuklara ikram
Şeker ve çikolata
ile yüzleri güldü
BiZ KURTARIYORUZ
ONLAR iSE SOYUYOR
l SAYFA 10’DA
Te­rör­ ör­gü­tü­ PKK’ya­ bü­yük­ dar­be­ vu­ru­lan­ Şır­ ak’ın­Ciz­re­il­çe­sin­de­artık­halk­as­ke­rin­ya­nın­da­yer
n
alı­yor.­Va­tan­daş­lar,­as­ker­le­re­çay­ik­ram­edip­sohbet
edi­yor.­Mehmetçik­ise­her­fır­sat­ta­ço­cuk­la­ra­bis­kü­vi­ve­çi­ko­la­ta­ve­rerek­yüz­le­ri­ni­gül­dü­rü­yor.­l 13’TE
AiLE SAADETi iÇiN
KURU iNCiR-BAL
l SAYFA 16’DA
İz­mir’de­yüz­ler­ce­ki­şi­yi
kur­duk­la­rı­çağ­rı­mer­kez­le­riy­le15­mil­yon­li­ra­do­lan­dı­ran­lar­ya­ka­lan­dı.
Şirket­ça­lı­şan­ları­prim­sis­te­miy­le­mo­ti­ve­edil­miş.
l SAYFA 4’TE
UĞUR MUMCU’NUN
KEMiKLERi...
Fatin DAĞISTANLI yazdı l 12’DE
Download

Cuma namazı sonrası taziye Cumhurbaş