AzİN
MAG
YIN
RMA
KAÇI RSÜNÜZ
ÜLÜ
. .
2
+
1
ı'Sı
n
e
y
'
ın
kaya'n
artesi
Cum
ak
16 Oc
ÜZ
2016
nı
eyeca
final h emekli futbollon
vada
Turnu in, geliri ihtiyak olaç sahn ‘4ibiBüyüyeckleanır Savar.
TV 8’n bağışlanaca gün final he ray Veteran
culara vası’nda’ bu an–Galatasa çı ile
Turnu hçe Veter ek final ma derbi
Fenerba gerçekleşec kez daha 20.00
/
bir
da
arasın futbolcular . ATV 8
efsane yaşayacak
anı
heyec
oğÇilingir
KAYA yılında
90
lu, 19 i ilk eşi
diğ
evlen Saraçoğ
Ayşem 1993’te
lu’ndan ı. Çilingiboşand1997 yılın,
roğlu ris'te Hülya
da Pa evlendi.
Avşar’la an 2005
Avşar’d boşanan
a
yılınd oğlu,
yaşaÇilingir Feraye
kınlık
i.
yla şaş le terk ett
2009’da ç ile
çması
siy
n
Tanyolamasasına
akıp ka kanı tak lenmekte
bır
me
ni
dı.
ntü
lı
nikah ikili,
kendisi jde Mısır ndan görü içine uzantre
rdu.
in
Mü
afı
yıl
me
a
sin
n
otu
0
iki
ya
iler tar sırlı, tak
yılınd
ve 30
inevliliği
n
2014 ı ayırdı.
Gazetecız olan Mı kat çeken kleten Çilden
olaç ile iroğlu’nujde
be
yolların
rahats olduğu dikrk halinde z vardı. Ne m,
e Tany Çiling
eray en Kaya sevgilisi Mü EtiAlkollü aracını pa a sevgilini rısı kardeşii.
bit
ti.
e
önce manı yeni olaylı bit en ikili,
ilerid “Yanınızd na “Ne ka yanıt verd
k
uz
yiy
me
ga
e
ği
su
t
lu,
yo
me
rünc
tığı ye
giroğ ız?” soru diye ser
Kaya ile
şam ye ında gö
ile çık
bıraktınbırakın beni”
iroğlu
Mısırlı baş başa ak ri karşılar vgilisini
Çiling en Müjde
rahat
ler’de gazetecile şaşırdı. Se , aracına
tülen
mlu.
a
görün 77 doğu pan
çıkışt caklarını Çilingiroğluğlu’nun
19
i ya
pa
Mısırlı, itmenliğ iverne ya a bırakan ya Çilingiro
nd
Ün
s Eğ
meka aklaştı. Ka
Pilate Boğaziçi lülı,
uz
Bö
Mısır Felsefe
binip
.
akşam
nınca kıp kaçtı
yakala
ıra
tiflere Mısırlı’yı b
k
je
b
o
e
iroğlu gilisi Müjd
v
Çiling
Kaya i yediği se
ğ
yeme
+ BULMACA+ TV SAYFASI
ia
Victor rek
ü
y
ı
z
kı lattı
hop
F
sitesi Mezunu
mü
Yeni Yüzyıl C
ile Rengarenk
artık bir
arada
daha güçlü
ACA
BULM
Ün
Kavgacı, e
kims
kötü
sergi
Fuarda
yeri
k
Büyü e
kahvehan
Yükselti
bir
İzmir'de
si
tatil yöre
İkaz
2
Ticaret
gemisii
sahib
Uzay
Avrupa sı
Ajan
Trabzon
ilçesi
Diretme
TEK GAZETE
SAYFA
Bir
Alçak
llü
gönü
en
En az, k
küçü
derece
el
si
Geleneks
n giysi
ay adı Japo
Evren
pulu
Bilgili
et,
Son, nihay
eha
münt
ada
Sinem eser
rilen
göste
Dergi
Utanç a
duym
Para
imiz
birim
cu
Uyuşturu
lanamTanım uçan
ayan e
nesn
Bir nota
ve
Bir mey
in
Türkiye'n
Asya
kları
topra
Garez
Fikirdeş
, loş
Basık
yer
Üzerinde
maden
len
dövü
araç
Yapım
Evin
bölümü
vb.
Üzüm ler
bitki
Fransa'dan
evli kadı
ah
Padiş
rına
ahırla kimse
bakan
Kökten
ı
olik
Semb
ngillerdSülüen
bir
hayvan
Karışıkli
renk
Afrika'da
ülke
buyr
li,
En önem
gelen
başta
r
Bir şekei
çeşid
ul ilçesi
İstanb
Tekrarlam
a aleti
ağı
Kuş barın
Tartm
dı
Söz, lakır
Genişlik
, alaz
aç
Bir bağl
Sıkıştırm
Bilgiçlik
taslayan
a
Kansızlık
Eğilim
Buyruk
Öbürü
Menşe
için
Bir iş an
tanın
süre
Akım
1
Hisse
Gerçeklik
Yedek,
ihtiyat
Yalım
şeyler
Ufakiçin
nacak
harca
para
da
Eski Mısır'
ruh
dan
Bir parça
n, tek
oluşa
parça
Kırmızı
, ısı, ses
Akım
n
geçire
vb.ni
a
Yardımcı
kuvvet,k
deste
bul
İstan i
ilçes
n
i hayva
Yaban a işi
vurm
aya
Bulm ak
çalışm
yada
Sözlü ı
yazıl
uk
Giysi
üstünde
yolu
iplik
Basılan
nişan
işaret,
yolu
Devirile
nistan
Yuna enti
başk
atışı
Ayak
eseri
Sanat enen
sergil
salon
Yemek i
isteğ
yeme
Sesi yarım
ten
ton incelt
işare
r yazıs
Duva
an
Sırad
Eğme
un alt
Kurum ide iş
mevk i
yerler
altıncı
ayı
Kural
Düzenli
işleyen
l
Kana
Yılın
için
sonu hazır.
a
t
f
a
■ H lmacanız yine
ca
bu
ulma
Dev b ... Kare,
u
n
özgü ik, sudok
la
u
moz oshiki b
isi
t
k
u
f
a
ve
tiry
ın
n
maca ksınız...
'de
olaca
7-18
Kavgacı,
şirret
Lokanta
Cömert
Fecir
Hazır
Kerestesi
dayannıklı
ağacı
orma
e
obild
Otom er
dişlil
düzeni
Özet
Sedye
Kaynakk
olara
rme
göste
olma
an
İmtih
ve
Pişirilip
nla- yenilen bir
Müslüma
bitki
rın tümü
olan,
Çabuk tli
süra
Bir mey
Güzel
Yıl
z
oynu
Delib
Ukrayna
başkenti
k
En küçü k
sosyoloji
birim
)
(... Altuğ
deki
Resim cu
oyun
Kas
Kuşun
daki
ağzın tı
uzan
erili
Kızıld lesi
kabi
Ciklet
Nişasta
bulamacı
Kaplıca
u ince
Kokul talk
toz,
ek
Yiyec kabı
ma
kızart
Ayıplama
üman
Enstr
Göğü
s
ediBeklenm
k bir
nda
zama
Y
Örnek
Afrika
kıtasında
bir ülke
Gök ada
ağı
İçki bard
Midi
a
Yapı kurm
ilinin
Ordu
i
bir ilçes
kimse
Ansızın
an
Alışılmışt
eksik
Aygıtın nı
çalışması e
düzenlem
ktanan
Yatamay
kalka e
kims
Engel
Zamir
Kalsiyum
kaygı,
Tasa, tü
üzün
Saygınlık
Cet
Bir işte
uyulann
düze
Kansız
Bir yere e
il mey
eğri
ca, geçir
Kalın k yarayan ir
çöre
dem
yağlı
lığı az
Kalın
olan
Bilim
10 SAYFA
n
Gerçekte
Çevik
e
Biyolojid
soluk
borusu
nıklı
Daya alaj
amb ı
kağıd
ve
Huysuzkadın
t
ilk ayı şirre
lar
Açıklama
t
Devle
tinde
hizme kimse
n
çalışa
r
iklikle
Değiş
Restoran
yol
İspan sı
nida
Yılın
Lübnan
plakası
sözü
Gayret
Abece
gibi
Seker yen
yürü
,
Monopol
inhisar
Kardeşi
eşler
l
Kabume
etme
altı
Yatak ığı
sand
Milattan
(kısa)
sonra
Acımasız,
gaddar
temiz,
Duru, lık
aydın
,
Hekimlik
tababet
t, zevk
Lezze
i
Tekerlekl
ayakkabı
eyerek
İstem an
yapıl
kadın
Bağlama
lı)
(... Bıyık
deki
Resim cu
oyun
Pot
Veli
un
Berilyum
simgesi
Sancak
Zeybek
Y B
C M
SeVil ölümü ile Güor. Kendini şa kalacak.
ş ba
.00
trajik nleri başlıy
nıyla ba nal D / 20
Ka
yas gü lru vicda
Gü
drid,
a Ma
agaz baharİlk
2016 onunu
si ile
leksiy
Yaz ko ist’16 defile Kongre ve
r
FashionLütfi Kırda li Salonu’n
sundu. rayı Rume isimlerin
Sa
lü
Sergi an ve ün başmanpıl
da ya ığı defilenin t modeli
katıld toria Secre va oldu. 32
keni Vic la Kocianoığı defilede
Michae lin yer ald arım
mode nova 3 tas
Kocia ve defilenin
giydi nışını 100
ş,
kapa
kuma
da
metre ski taşlar riyle 3 ay şem
n
Swaro el işlemele an muhte
Seze
,
ve
lan
ptı.
aksu leri
tamam linlikle ya
ge
iz S
S
'
n
e
Sez ılar
3
I
Ika D
a Dak
DakIk eyf I
Haftasonu
ekleriyle
dopdolu
medi tihanı
im
ncı’ ko
‘Yaba ı erkeğin, TüEsrkçmeersoiley ve Sina Feanrman
nc
lu’nd
rcu
l
8 yABA ediyor. Bu u ‘elin Oğ ve Ayşegü
devam ’ın sunduğ ur Buldu 23.30
an
On
Çalışk İrem Sak, yor. ATV
k
Topra r konuk olu
mi
Akde
er
kons u
olduğ esiyle
kç
gere Tunç
u.
Onno de yokt
sin
gece
A
SİNEM
(19.00
0)
- 18.3
(07.00
Uz K
GUnd
SHOW
TALK
KIKA
A
D
A
ASI
DAKIKgSeseA
r...F
lleY
, bel
lerV
rdeki
IlmT
f
,
eyf I TV'le
r
e
ı
am k
zIl
aM nd
m ve
Salkı
eşim ı sevgiiş adam
raboa
rat Ka
Tunç,
lisi mulence turun
ı Onno a
i
ınd
adam
va, eğ vent’tek
Le
üzik nün 20. yıl muylı gecee
çıktı.
ad
cy
ölümü Öz’ün sunu Vekili
Acen ünde sahn ’i
l
ı. İzzet trik Gene eşyan
ıld
kulüb ür Gedik
an
ni Pa
am At
dığı
alan Ömeye giden
la Erme oposu Ar nde katıl lale
eri
dinlem kanın ön irBaşpisk ni liderl taçgil, Şe İlk
ha
ikili, me a eğlen
ve ru Bülent Ormet Selçu ex ve
ınd
di.
locas rüntülen
r
gecede Sam, Ah catepe, Al rosu
te
az
yaşıyo de birlik eken gö
Şehn sun-Ali Ko nants Ko syecan yen saatler lunda” diy vAy rp Varta
se
he
n,
ni
k
ka
se
lar.
erleri
öy Su
Büyü ndan ilerle“Her şey yoSalkım’ın, rizler
Ferik Tunç’un es ı paylaştı dı.
rp
rın
şim
sü
meka vgililer,
Onno erek anıla su katılma
di. Ye yaptığı inde
se
ayrılanaçlarına binbova’nın ni ilişkis
lendir Sezen Ak
rek ar murat Kara uğu ve yebelirtildi. LKıcı
Geceye
ı
KA
old
isi
n
dığ Sina
gil k mutlu
yaşa
●
ile ço heyecan
k
büyü
RKLI
A
F
E
DEV UVLMACA
B
17
6
k 201
16 Oca
irci)
(... Kenddeki
Resim cu
oyun
Batkınlık
y
Güne lı
Kafkasya
bir halk
ca
Karın
yiyen
Canlının
hareketı
alan
ve
k
Bir göre
getirilme
esi
Güç simgek
değn
süre
Uzun veren
emek
ez)
(... Sönm
deki
Resim cu
oyun
Küçük
cadde
artesi
Cum
m
Salkı
Yeşim Arhoşu
Aşk s
kta
lfem şo da Cihan’ın
ve Gü
da
şı’n
Gülru en dizi GüllerinlfeSamvave Gülrusuçaralaysınan
AnA r
hAbe
ğru
re Do
be
.50 Ha
0)
- 00.3
tık
ıy a kala. cak ?
■ Ar bir ayrınt Kkim shayın
att ız
a
iç
h
yac , ilginizi m
a
m
ır
kaç a dakika ı progra
tEılSEL
Dakik ek ayrın
BELG
a
c
e
k
e
F
ç
Y A'd
A
S
.
ı
2
akış kliyor. ostalji zamanı
N
e
sizi b
akş
19.00
ATV r
Habe
Ana
19.00 ber
a Ha
FOX An Sonu
Hafta
ele
rtenk
Ke
20.00
li
Maske
20.15
r Kıbrıs
Beşle
23.30
lu
Elin Oğ
00.30
niden
Aşk Ye
İlişki
22.00 Karışık
u
Durum
lışan bir
aya ça
nıtlam saatlik ha
24
ine ka
on
kabiles Başkanı’nın el L. Jacks ğı
iSini
n
ştı
Kend ile Amerika lesi!. Samu rini payla
de
lle
lım mü
ka
çocuk lma müca r’in başro
ölüm .00
ka
de
yatta ari Helan saat süren
/ 20
TV
lm
ve Ja Oyun’ 24 r. STAR
k
‘Büyü ini anlatıyo
cadeles
18
r 3: İki
Arthu
Yeter nyaya
ther
20.00
a Aşk
vaşı
13.30 Eşkıya Düaz
İnadın
Big Bro Finali
anın Sa
16.00 dar Olm
Sonu
Düny
13.15 Hayat Benim
nın
21.45
Hafta
e Hafta
Hüküm
18.45
.00 O
ATV’d
Türkiye
li
TV
niden
r 16
07.00 li ve Öfke
Show ber
Aşk Ye ldür Güldü
Ev
tse
luğu
10.00
10.00
M Gü
Kısme
un
Ana Ha
Yolcu
t
BK
Oy
İle
.30
k
zze
3
Finali
.15
lu
23
Le
12
Büyü
ı Aşk
30 00
ftanın
Güloğ
) 354
20.00
.15 Ac
18.30
Murat
0 (212
nu
Olur Ha
16
So
.30
şu
fta
07
yla İle
Ev Ku
Star TV r
Saat Ha
be
13.00
ı
y Başya
Çalar
2016
nin
Savaş
Turga
Ana Ha
ğı
Stilim
Gece
llerin
90 00
14.00
Mutfa
Benim
) 414
16.00
.00 Gü
İşte
0 (212
rsel’in
izi
20
si
rpr
Nu
.15
23
18.45
Kraliçe
08.30
rtesi Sü
şem
lD
Cuma
kle
Kana
Muhte
ot
10.00
4 Büyü
ber
i
13.45 zyıl Kösem
Hered
20.00 rnuvası
Ana Ha
Yü
Yerli Diz
23.35
Tu
.00
ati
00
14
lon
Sa
60
Sa
et
parça
) 313
iz
Cevd
0 (212
Param
tlerim
07.30
Lezze
Sevda
Kara
Bizim
, daha
nler
10.30
12.15
ındaki yaşamları,
Sekse
i
r 23
fyalar
lim
Ebrul
20.00
ı
Habe
coğra miş sıradışı coğrafnim Sti
16.15
23.00
00 00
farklı
a Durağ
iş
) 335
İşte Be
rülme
19.10 r
Akasy
0 (212
Anın
ilmem
17.45
be
07.30
Düny ranlarda gö n, hiç gid ’
zin D
zin 8
ğı
Maga
ek
Ana Ha ni
Maga
Yer
nu ala a Yaşam
i
Mutfa
tiğ
önce
09.50
ır
ın
10.45
Bit
rdı
leri ko
n’d
ny
Bülte
Arda’n
r
Yolun
ba Ca
Söz Va
yerleşimgiden ‘Bi dü larında.
ocula
15.30
22
21.30
Önce
.55 Ba Deniz
r
88
de
00
13
be
Ro
ran
.15
Ha
) 478
23
yalara lgesel ek
Yeşil
Çılgın Koca Ayı
0 (212
.15
20.00 r
22.00
16.25
08.30
ş2
T Be eSel / 19
be
şa İle
rde
TR
Ha
Ka
Ma
lG
ni
Ana
Ayı
tleri
09.10
Bülte
TRT Be
10.55 per Dadı
Lezze
Spor
Sü
Sokak
Filan
u
20.45
100’e
13.10
88 88
17.25 ra Durum
Falan
0’dan
) 304
e Gitme
0 (212
Pa
23.00
20.00 r
22.15
Send
ber 13
18.20
be
gün
07.20
.00 Ha
Ana Ha ni
1’de Bu
eri 13
yat
Nil
08.45
Rehb
Zeval
el
Bülte
ın Ha
Vahşi
Elçiye
Yaşas
zilya
Tek Öz
23 30
19.15
) 463
15.15
Teke
18.15 saport
hşi Bre
0 (312
09
Va
.00
r
22
Pa
Habe n Galaksi
22.00
20.00 r
19.05
Farkı
09.00
n’ı
be
Gülha
Makam lteni
sı
Ana Ha
Şimdi
11.15
15.15
r Bü
hve Ara
23 30
21.00 rada
Habe
) 463
İki Ka
an
0 (312
16.00
14.20
ve Bu
r
Gülş eğlenrler
nü
Habe
Habe
ay Gü
n
17.00
rleri
16.00
Şen’i numu ile
08.00
e Kurult
r
Habe
CHP’d
Habe
Öğle
22.00
celi su emiş
09.00
12.00
lüp
n
z
nm
Ku
gü
Bo
HT
Bu
00 00
dene ve pratik
Yaz
rklife
) 335
ba
Ara
16.15
13.00
0 (212
a Bir
.00 Tü
zetli
Merha
23
Kıs
lez
.00
ne
mut19
.15
Gü
ni
olü
18
ri ile
07.00 ğlık Kontr
r Bülte
tarifle ha kolay
Ajans
Habe
Sa
da
lite
ni
k
ş
12.00
Sonu
09.00
Bülte
Aktüa
fakta
i yeme
ıl Güne
Kaçış
Spor
Spor
Hafta
e
keyifl sırları
Sabahı
00
.45 Kız nnemden
14.30 yahatnam
15.45
ve
19
nu
413 56
)
So
anın
Se
Cehe
0 (212
Hafta k
Sonu
yapm gramda
16.10
21.30
18.45 r
nı
08.00
Hafta
ğlı
Sa
kka
ns
pro
nu
be
Dü
Aja
HT
bu
So
medi
09.00
11.15
Hafta
Ana Ha
ılıyor.
ce
.00 Ko
anlat
Ajans
Aşk
üz Ge
00
22
X
nu
60
nd
nlı
.00
So
mA
Ka
Gü
11
) 313
0 (212
Hafta
TuRK e / 19.50
16.00
22.45
Ajans
19.30
ni
06.00
guRm
Adası
Bülte
z TV
Spor
Sırlar
Beya ber
n
ar
Kayıp neller
08.40
Keyf
Zama
Yatırıml
10.30
yo
Ana Ha
An ve
Ashab-ı Aramızda
Akıllı
Profes
22.15
ni
19.00
15.30
lan
Var
30 00
13.00
) 354
lik
Keloğ
salım
Uzat Eli
0 (212
18.00
Güzel
21.00
Bir Ma
16.45
risi
Sonu
ine Bir manı
08.00
Diş Pe
nd
lık
fta
irli
Ke
An
Ha
r
Sih
be
daş
ğlık Za
12.00
19.15
09.00
Vatan
Ana Ha
Y B
.00 Sa
Skor
61 83
m
Çıplak
) 471
Yap 14
C M
0 (212
Türkiye
11.30
18.00 r
Uyan
Kiracı
be
08.00
Sonu
16.00
çan’la
Hafta
Ana Ha
Nursa
lin
11.00
09.50
etler
Ezo Ge ı
33 00
) 333
Sohb
tas
13.00
bah
0 (212
Gün Or
7’de Sa
l
.00
na
15
Ka
r
06.30
ul Kadın
Habe
sız
Mehç
09.00
ın Hır
08.00
Çapk
11.30
80 80
r
) 437
rumu
0 (212
Habe
06.00 va ve Yol Du
Ha
08.50
CUMARTESİ EKİNİZİ ALMAYI UNUTMAYIN
K
YEME
yap
Kolay ye
la
ko y
) 473
0 (212
24 00
Güneydoğu
bildirisini imzalayan
üniversite
hocalarının evini
polis bastı
SUÇ DELILI:TEZ
16 Ocak 2016 Cumartesi
Fiyatı: 1 TL
www.gazeteyeniyuzyil.com
Prof. Barış Kılıçbay’ın bilgisayarındaki
Terörle Mücadele şubesi ekipleri
✔
✔
akademisyenlere 4 ilde ‘KCK baskını’ doçentlik tezlerine polis el koydu.
düzenledi. 21 doçent ve profesör
gözaltına alındı, nezarete atıldı
Erzurum’da ise tutuklanması istenen
Prof. Kurt, "İmzalamam yanlıştı" dedi
BABA OĞUL
KILIÇBAYLAR
Prof. Mehmet Ali
Kılıçbay, kendisi
gibi bildiriye imza
koyan, Profesör
oğlu Bora Barış’ın
evinde gözaltıya
tanıklık etti.
■ Kayahan’ın şapkası
Abant satışından
İzzet Baysal gelen
ve mikrofonunun
Üniversitesi’nde
Prof.
90 bin TL Yalçın
Menteş’e görevli
bağışlandı.
Kılıçbay’ın
kaldığı
müstakil
Kayahan’ın şapkası ve mikrofonunun
evde 90
polisbin
bilgisayarların
satışından gelen
TL Yalçın Menteş’e Kayahan’ın
şapkası
imajını
çıkardı. ve mikrofonunun satışından gelen 90 bağışlandı.
201 IMZACI YURTDIŞINDAN
‘Savunma için
yurda gelemem’
Cem Mengüç
■ Bildiriyi imzalayan 1128 akademisyenden
201’i yabancı üniversitelerde görevli.
YENI YÜZYIL, ABD'de Seton Hall Üniversitesi'nden Yar. Doç. Dr. Cem Mengüç'le konuştu: "Suç işlemedim. Savunmam için işimi
gücümü bırakıp Türkiye'ye gelmem ne kadar
doğru olur bilemem, izliyorum." ➤ 13’te
MAHKEME KARAR ALDI, POLİS BASTI
■ “Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriye
imza atan üniversite öğretim üyeleri hakkında
savcılıklar harekete geçti. TEM polisi, gözaltı
kararlarıyla akademisyenlerin lojmanlarına,
evlerine operasyon düzenledi. Bolu’da Prof.
Kılıçbay’ın danışmanı olduğu tezlere el konuldu.
543 İMZALI KRİZ
Bahçeli
imzaların
geldiği
gün özel
bir klinikte
kontrol
amaçlı
anjiyo
oldu.
■ MHP’de parti içi muhalefet, olağanüstü
kurultay için gerekli 248 delege imzasını
aşıp 543’e ulaştı. İmzalar noter kanalıyla
genel merkeze iletildi. Bahçeli daha önceden, "Kabul etmem, mahkemeye gidin"
dediği için yargı yolu göründü. Muhalefet, kayyum denetiminde 3 Mayıs'ta
kurultay toplamayı hedefliyor. ➤ 10’da
Grafik: Hale Pakcan
SSK (İşçi)
SSK (Tarım)
Bağ-kur (Esnaf)
Bağ-kur (Tarım)
Emekli (Memur)
En az En çok
1.292 2.476
1.263 1.393
1.157 2.659
919 1.710
1.618 6.425*
(TL)
*Ek
ödeme
dahil
HABERİ 6’DA
■ Van'ın Çatak ilçesinde çekilen fotoğrafa
iyi bakın. Bu minikler,
biten yakıtın yerine
çalı-çırpı, tezek taşıyorlar. Sınıfı ısıtmaları
lazım... Gelecekleri için,
okuyabilmek için...
Aslında Türkiye için....
➤ 4'te
■ Yerli yolcu uça-
■ SNC, Dream Chaser (Rüya
Avcısı) aracıyla uzaya kargo
seferleri yapacak. Her bir
uçuşta 5 bin 500 kilogram
kargo taşınacak. ➤ 8’de
Kucağında
tezeği ve
odunuyla
minik
öğrenciler
okul yolunda.
Hava soğuk
mu soğuk..
Eksi 20
derece...
'Zalim ve
alçaklar'
■ Erdoğan, Sultanahmet Camii’nde
cumayı kıldıktan
sonra Alman turistlerin öldürüldüğü
olay yerine karanfil
bıraktı. Ardından
akademisyenlere
yüklendi. “Bildiriyle
katliamların altına
imza koyan akademisyenleri tekrar
kınıyorum. Bunlar
zalimdir, alçaktır”
dedi. ➤ 13’te
BU SÖZLER KRIZ ÇIKARABILIR
ABD elçisi: Bildiri
teröre destek değil
■ ABD Ankara Büyükelçisi John Bass,
akademisyenlerle ilgili yaptığı
açıklamayla yeni bir krizin kapısını
açtı. Bass “Şiddetle ilgili endişelerin
ifade edilmesi, teröre destek vermekle eşdeğer değildir” dedi.
Esra ALUS-Kenan BUTAKIN ➤ 12-13’te
■ İstanbul'da, Ankara'da kar yağmadan
başlar telaş... “Okullar
tatil olacak mı?” diye
sorar aileler. Ancak
Doğu’da, yarım metre
karda çocuklar yola koyulur. Kar çile demektir,
ama alışkındırlar...
NASA’ya Türk
çiftin damgası
ğı projesiyle tanınan Eren ve
Fatih Özmen
çiftinin SNC
şirketi, Boeing
ve SpaceX’i
geride bırakıp
NASA’dan çok
önemli bir
proje aldı.
■ Kocaeli’nde 14, istanbul’da 2 hoca gözaltına alındı. Soruşturmanın PKK/KCK propagandası iddiasıyla yürütüldüğü belirtildi. Sulh Ceza Hakimleri
sorgulanan tüm akademisyenleri serbest bıraktı.
Üç öğretim üyesi, bildirideki imzalarını geri çekti.
Zordur Çatak'ta
öğrenci olmak
CHP OLAĞAN KURULTAYI BUGÜN BAŞLIYOR ➤ 11’de
EMEKLİLİKTE EN AZ VE
EN ÇOK AYLIK NE OLDU
SORGULANANLAR SERBEST BIRAKILDI
ERDOĞAN'DAN IMZACILARA
Bir polis
daha şehit
■ Siirt’te çıkan
çatışmada polis
Yalçın Yamaner
(39) şehit düştü.
Ordu'daki akrabaları, acı haberi
cuma namazı
çıkışında aldı. İki
çocuk babası Yamaner’in
babası, amcası ve
ağabeyi de polis.
➤ 16’da
Putin'den
geri adım
AVRUPA BU SEVGİYİ KONUŞUYOR
Minik Bahar’ı
kurtaramadı
■ Afgan göçme-
ni Bahar (4),
Fransa’da mülteci
kampında babasıyla kalıyordu.
İngiliz asker Rob,
Bahar’ı çok sevdi.
Babasının ısrarıyla onu İngiltere’ye
götürmeye karar verdi.
■ Ancak izni olmadığı
■ Uçak krizi sonrası
Türkiye’ye çeşitli
ürünlerde ambargo uygulamaya
başlayan Putin
enflasyon yükselince geri adım
attı. Rusya, bazı
Türk şirketlerinin
yaptırımdan muaf
tutulması için
tasarı hazırladı.
➤ 7’de
için insan kaçakçılığından 5 yıl hapsi
istendi. Basının kampanyası
etkili oldu. Hapis cezası,
paraya çevrildi. ➤ 5’te
Atilla Anayasa Mahkemesi
YAYLA ■ PKK’lı teröristlere karşı yapılan ope-
ISSN 1301-5877
9
771301
587002
C M Y B
rasyonlar çerçevesinde ilan edilen
sokağa çıkma yasağına karşı AYM’ne
yapılan başvuruların reddedilmesi
üzerine konu AİHM’ne taşınınca
Yeni Yüzyıl’ın da aralarında bulunduğu bazı yayın organları bunu
AİHM’in AYM’ne “ayar vermesi”
olarak yansıtmıştı. ➤ 3’te
Download

`Zalim ve alçaklar` - Yeni Yüzyıl Gazetesi