2016 HAC ÖNKAYIT VE KAYIT GÜNCELLEME
Başvurular http://hac.diyanet.gov.tr adresinden online olabildiği gibi il-ilçe müftülüklerine
müracaat edilerek de yapılabilmektedir.
KAYIT İÇİN İZLENECEK YOL
1. Hac Kayıtları, Başkanlıkça belirlenen tarihler arasında, 18-27 Ocak 2016 tarihleri
arasında "İlk Defa Kayıt Yaptırma" şeklinde yapılacaktır.
2. İnternet üzerinden "Hac Kura ve Durum Sorgulama" ekranından T.C Kimlik No ve Cilt
No girilerek bilgiler önceden kontrol etmek mümkündür.
3. İlk defa kayıt yaptıracak hacı adaylarıyla, bunlardan kur'aya birlikte katılarak beraber hacca
gitmek
isteyenler
müracaatlarını,
internet
yoluyla
Başkanlığımızın
http://hac.diyanet.gov.tr adresinden yapabilecekleri gibi, doğrudan müftülüklerden temin
ederek dolduracakları TEK BAŞINA VEYA BİRİNCİ DERECEDE YAKINLARIYLA (eş,
anne, baba, kayınvalide, kayınbaba, kardeş, çocuk ) BİRLİKTE HACCA GİTMEK
İSTEYENLERE AİT MÜRACAAT FORM DİLEKÇESİ ile il-ilçe müftülüklerine müracaat
ederek de yapabileceklerdir.
Müftülüklere bizzat müracaat ederek yapılan kayıtlarda müracaat dilekçeleri, müftülüklerce
açılacak"Hac Kayıt Defteri"ne kaydedildikten sonra bir örneği ilgiliye verilecektir.
4. İlk defa kayıt yaptıracak hacı adayları belirlenen 20 TL ücreti Başkanlıkça belirlenen
bankalardan birine (Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank) doğrudan yatıracaklardır. Daha sonra
kayıt işlemi http://hac.diyanet.gov.tr adresinden online gerçekleştirilecektir.
Doğrudan il-ilçe müftülüklerine yapılacak müracaatlarda nüfus cüzdanı fotokopisi ile banka
dekontunun/belgesinin bir suretini müracaat dilekçesine ekleyeceklerdir.
HAC KAYIT GÜNCELLEME:
Mevcut kayıtlı hacılar, Hac konaklama tip değişikliği, mahrem değişikliği ve iletişim
numaraları güncellemelerini İl Müftülüğüne 22 Ocak-27 Ocak tarihleri arasında gelerek
yaptırabileceklerdir. Sadece iletişim numaraları güncellemesi 18 Şubat’a kadar devam
edecektir.
5. Hac planlamalarına ve kesin kayıtlara esas olmak üzere, hacı adayları internet yoluyla veya
doğrudan il-ilçe müftülüklerine yapacakları müracaatlarında konaklama türleri ile bunlara dair
tahmini hac fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak, hac konaklama türlerinden birisini
mutlaka tercih edeceklerdir.
6. Kuralar yapılan tercihe göre çekileceğinden, tercihler bağlayıcı olacağından Hacı adayları,
hac konaklama türüne ilişkin tercihlerini bizzat kendileri dikkatli bir şekilde yapacaklardır.
7. Müracaatlarda; sadece eş, anne, baba, kayınvalide, kayınbaba, kardeş ve çocuk gibi birinci
derecede kan ve sıhri akrabaların birbirleriyle, engellilerin ise hacca hiç gitmemiş refakatçileri
ile birlikte kuraya katılma talepleri karşılanacak, bunun dışında kuraya birlikte girme
talepleri kabul edilmeyecektir.
8.
Ayrı ayrı yerlerde ve tarihlerde farklı konaklama türlerinde müracaat edip, kurada da ayrı
ayrı kur'a numarası alanların, bilahare hacca birlikte gitme arzularını dile getirerek kayıtlarının
birleştirilmesi yönündeki istekleri karşılanmayacaktır.
9.
Yakınlarıyla birlikte müracaat edenlerden birisinin kaydının yenilenmesi, diğerinin ise ön
kayıt yaptırması halinde bunların müracaatları birlikte alınacak ve kuraya da tek numara ile
katılacaklardır.
10. Anne ve babasının pasaportunda kayıtlı olmayan ve ferdi pasaportu bulunan çocukların da
kayıtları, ebeveyni ile birlikte internet yoluyla veya doğrudan il müftülüklerine yaptırılacak
ve bunlardan da aynı ücret alınacaktır.
11. Mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olan bayanlar, müracaatlarını hacca hiç
gitmemiş mahremleri ile birlikte yapabileceklerdir.
12. Geçmiş yıllarda müracaatı olduğu halde, hac müracaatını bu defa mahremiyle birlikte
yaparak tek numara ile kuraya girmek isteyenlere uygulanacak kura kat sayısı; müracaat
edilen yıllar için her bir kişiye uygulanacak katsayı toplamının gruptaki kişi sayısına bölünmesi
sonucu elde edilecek rakama göre belirlenecek ve uygulama bu şekilde yapılacaktır.
13. Daha önce hacca gidenlerin müracaatı kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kur'a
çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları sistemden silinecek ve kayıt ücreti de
iade edilmeyecektir.
14. Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının
doğru
bir
şekilde
yapılıp
yapılmadığını
Diyanet
İşleri
Başkanlığı http://hac.diyanet.gov.tr adresindeki Hac Durum Sorgulama ekranından
kontrol edebilecekler, kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar,
ilgili müftülüklerden bilgilerini 18-27 OCAK 2016 tarihleri arasında kayıt süresi içerisinde
düzelttirebileceklerdir.
15. Müracaat dilekçesindeki bilgi eksikliğinden "Grup Başı" olarak yazılan ve dilekçeyi
imzalayan kişi sorumlu olacaktır.
16. Hacı adayları; müracaat form dilekçesinde yer alan hac kategorilerinden durumuna uygun
olanını, verilen takribi fiyat ve süreyi de dikkate alarak, aşağıdaki bilgiler ışığında mutlaka
işaretleyeceklerdir.
A. Normal Tip: (Takribi fiyat:3600-3800 Dolar- kurban dahil)
a) Kadın ve erkekler ayrı ayrı daire ve odalarda olmak üzere, her bir odada en fazla 5 kişi bir
arada
b) Banyo ve tuvaletler oda içerisinde ortak kullanılacaktır.
c)Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü verilecektir.
d)Mekke’de en fazla 7 km. uzaklıktaki otellerde konaklama
B. Müstakil Odalı Tip: (Takribi fiyat:4760-5200 Dolar- kurban dahil)
yapılacaktır.
a) Banyo ve tuvaleti müstakil olan odalarda tercihe göre 2 veya 3 kişi kalacaktır.
b)Sabah
kahvaltısı
ve
akşam
yemeği
tabldot
usulü
verilecektir.
c) Mekke’de en fazla 6 km. uzaklıktaki otellerde konaklama yapılacaktır.
C. Otel Tip: (Takribi fiyat:6000-6500 Dolar- kurban dahil)
a) Banyo ve tuvaleti içinde olan odalarda 2 veya talep halinde 3 kişi kalacaktır.
b) Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği açık büfe usulü verilecektir.
17.Süresi içerisinde doğrudan müftülüklere yapılmayan veya internet yoluyla sisteme
girilmeyen müracaatlar kabul edilmeyeceğinden, vatandaşlarımız, hac müracaat ve hac
konaklama türü tercihlerini internet yoluyla veya bizzat müftülüklere süresi içerisinde
yapacaklardır.
18. İnternet üzerinden kayıt yaptıracak vatandaşlarımızın; açıklamaları dikkatlice okuduktan
ve kendilerine uygun olan hac konaklama türü tercihlerini belirledikten sonra kayıtlarını
yapmaları, T.C kimlik ve cep telefon numarasını doğru girmeleri ve gelen kimlik ile kayıt
bilgilerinin dikkatlice kontrol edilmesi gerekmektedir.
19. Bankaya kayıt parasını yatırdığı halde internet yoluyla kaydını girmeyen veya buna
ait dekontu, usulüne göre doldurulmuş müracaat dilekçesi ile birlikte müftülüklere teslim
etmeyenlerin hac müracaatları kabul edilmemiş sayılacak ve bu durumda olanların talep
etmeleri halinde yatırmış oldukları kayıt ücreti ise kura tarihinden önce müracaat etmesi
koşuluyla kendilerine iade edilebilecektir.
20. Hac kura çekilişi 02.03.2016 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00 de yapılacaktır.
21. Kesin kayıt tarihi 07-18 Mart 2016 tarihleri arasındadır.
22. Kura sonucu kesin kayıt hakkı elde eden Hacı adayları kesin kayıt belgelerini 07-18 Mart
2016 tarihleri arasında hac.diyanet.gov.tr adresinden sistemde kayıtlı cep telefonuna gelecek
SMS kodu ile giriş yaparak alabileceklerdir. Kendileri bu işlemi yapamaz ise, bizzat İl ya da
ilçe müftülüklerine sistemde kayıtlı cep telefonları ile birlikte giderek Kesin Kayıt belgelerini
alabilirler. Aldıkları belgeleri Diyanet aracılığıyla gidecekse İl Müftülüğüne, Acenta ile
gidecekse Acentaya teslim edecektir. %60 Diyanet, %40 Acenta kotası olduğu için sisteme
öncelikli girmek önem arzetmektedir.
Download

tıklayınız. - Amasya İl Müftülüğü