2016 YILI İŞ TAKVİMİ PROJELER İLE İLGİLİ İŞ TAKVİMİ
SORUMLU BİRİM
PROJELER
Ücretsiz Ders Kitabı Projesi
Destek Hizmetleri (Satın Alma)
Z- Kütüphane Projesi
Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi
Temel Eğitim Şube Müdürlüğü
Şimdi Düşünme Zamanı
Okullar Hayat Olsun Projesi
Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü
Beslenme Dostu Okul Projesi
Beyaz Bayrak Projesi
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube
Müdürlüğü
Fatih Projesi
e- EŞLEŞTİRME (e-twinning)
ThinQuest
DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi
Eğitimde Kalite Yönetimi Sistemi (EKYS) Uygulamaları
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yerel Projeleri
İl Milli Eğitim Müdürlüğü AB Projeri
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hibe Projeri
Kalkınma Ajansı Projeleri
Download

2016 yılı iş takvimi projeler ile ilgili iş takvimi