T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
13 Ocak 2016
ÇARŞAMBA
Sayı : 29592
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
Karar Sayısı : 2016/8376
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
M. ŞİMŞEK
Başbakan Yardımcısı
Y. AKDOĞAN
Başbakan Yardımcısı
Y. T. TÜRKEŞ
Başbakan Yardımcısı
L. ELVAN
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı
S. RAMAZANOĞLU
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
V. BOZKIR
Avrupa Birliği Bakanı
F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
S. SOYLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
F. G. SARI
Çevre ve Şehircilik Bakanı
M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı
M. ELİTAŞ
Ekonomi Bakanı
B. ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı
F. ÇELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
B. TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
İçişleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
A. Ç. KILIÇ
Kültür ve Turizm Bakanı V.
N. AĞBAL
Maliye Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
B. YILDIRIM
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 152. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
Sayfa : 58
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
Sayfa : 62
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
Sayfa : 64
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 65
Sayfa : 66
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 67
Sayfa : 68
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 69
Sayfa : 70
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2016/8370
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
N. KURTULMUŞ
M. ŞİMŞEK
Y. AKDOĞAN
Y. T. TÜRKEŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
L. ELVAN
B. BOZDAĞ
S. RAMAZANOĞLU
V. BOZKIR
Başbakan Yardımcısı
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
F. IŞIK
S. SOYLU
F. G. SARI
M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
M. ELİTAŞ
B. ALBAYRAK
A. Ç. KILIÇ
F. ÇELİK
Ekonomi Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
B. TÜFENKCİ
E. ALA
C. YILMAZ
A. Ç. KILIÇ
Gümrük ve Ticaret Bakanı
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı V.
N. AĞBAL
N. AVCI
İ. YILMAZ
Maliye Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
M. MÜEZZİNOĞLU
B. YILDIRIM
Orman ve Su İşleri Bakanı
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 71
Karar Sayısı : 2016/8374
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
N. KURTULMUŞ
M. ŞİMŞEK
Y. AKDOĞAN
Y. T. TÜRKEŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
L. ELVAN
B. BOZDAĞ
S. RAMAZANOĞLU
V. BOZKIR
Başbakan Yardımcısı
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
F. IŞIK
S. SOYLU
F. G. SARI
M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
M. ELİTAŞ
B. ALBAYRAK
A. Ç. KILIÇ
F. ÇELİK
Ekonomi Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
B. TÜFENKCİ
E. ALA
C. YILMAZ
A. Ç. KILIÇ
Gümrük ve Ticaret Bakanı
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı V.
N. AĞBAL
N. AVCI
İ. YILMAZ
Maliye Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
M. MÜEZZİNOĞLU
B. YILDIRIM
Orman ve Su İşleri Bakanı
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 72
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 73
Sayfa : 74
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 75
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
08 Ocak 2016
69471265-305-220
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-4-10
—————
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
08 Ocak 2016
BAŞBAKANLIĞA
—— • ——
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
T.C.
BAŞBAKANLIK
08 Ocak 2016
69471265-305-219
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-3-9
—————
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
08 Ocak 2016
BAŞBAKANLIĞA
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Sayfa : 76
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
ATAMA KARARLARI
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/671
12/01/2016
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı
—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/672
12/01/2016
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı
—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/673
12/01/2016
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 77
Ekonomi Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/688
12/01/2016
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
Mustafa ELİTAŞ
Ekonomi Bakanı
—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/675
12/01/2016
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Berat ALBAYRAK
Başbakan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/676
12/01/2016
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Berat ALBAYRAK
Başbakan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Sayfa : 78
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/677
12/01/2016
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Berat ALBAYRAK
Başbakan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
—— • ——
YÖNETMELİKLER
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN
DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş, aynı fıkranın (ğ) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“3) Bakanlık teşkilâtının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapmış
olmak.”
“3) Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından bilgisayar
işletmenliği belgesi almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek.”
“k) Teknisyen yardımcısı, aşçı, bekçi, terzi ve kaloriferci kadroları için atama yapılacak
kadronun gerektirdiği alanlarda belge sahibi olmak.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “avukat,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “alanlarda”
ibaresinden sonra gelmek üzere “en az” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (d) ve (e) bentlerinde
yer alan “bir ortaöğretim kurumundan” ibareleri “en az ortaöğretim düzeyindeki bir eğitim kurumundan” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“f) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.”
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 79
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce asaleten bulunulan
görevlere geçişler hariç olmak üzere, unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, atanacak kadro için düzenlenen unvan değişikliği
sınavı sonucuna göre yapılır.”
“(4) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna genel hükümlere göre atama yapılabilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“İlçe millî eğitim müdürlüğü kadrosuna atama
MADDE 23 – (1) İlçe millî eğitim müdürü kadrolarına atanacaklarda, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartlara ek olarak aşağıdaki
şartlardan birisi aranır:
a) Okul müdürü olarak ikinci görev kapsamında en az iki yıl asaleten görev yapmış olmak.
b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında, Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, hukuk müşaviri, şube müdürü, tesis müdürü, basımevi müdürü kadrolarında ayrı ayrı
veya toplamda en az bir yıl olmak üzere asaleten görev yapmış olmak.
(2) İlçe millî eğitim müdürü ve daha üstü unvanlı Bakanlık kadroları ile millî eğitim
uzmanı ve maarif müfettişi kadrolarında asaleten görev yapmış olanlardan ilçe millî eğitim
müdürü kadrolarına atanacaklarda ise, sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci
maddesinin (B) bendinde öngörülen şartlar aranır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bölgesinin dışındaki” ibaresi “bölgesindeki diğer iller dahil” olarak ve aynı fıkranın son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerden hizmet bölgelerinin tümünde görev süresini tamamlamış olanların atamaları hâlen bulundukları il hariç
hizmet bölgelerinin tamamındaki illere, diğerlerinin atamaları ise görev yapmadıkları hizmet
bölgelerine elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre resen yapılır.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/10/2013
28793
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
12-
Tarihi
Sayısı
10/1/2014
10/12/2014
28878
29201
Sayfa : 80
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
Selçuk Üniversitesinden:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı dışında kalan birimlerinin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak esasları
düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Güzel
Sanatlar Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı dışında kalan
birimlerinde yürütülen kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Selçuk Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek
yüksekokulunu,
b) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için, bölüm
başkanının önerisi üzerine, ilgili dekan veya müdür tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
c) Ders kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken
çalışmaların tümünü, teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve mezuniyet tezi ve benzeri dersleri ifade eden değeri,
ç) İlgili kurul: İlgili birimin kurulunu,
d) İlgili yönetim kurulu: İlgili birimin yönetim kurulunu,
e) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri
ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,
f) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya
birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,
g) Rektörlük: Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünü,
ğ) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,
ı) Yaygın seçmeli ders: Öğrencilerin başka birimlerden alabilecekleri alan dışı seçmeli
dersleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları
Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim
MADDE 4 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl 14 haftadan az olamaz.
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 81
(2) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. İlgili kurulların kararı ve Senatonun
onayı ile dersler yıllık olarak da düzenlenebilir.
(3) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, en geç mayıs
ayı içinde Senatoca belirlenir.
Giriş ve kayıt şartları
MADDE 5 – (1) Birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak,
b) Kayıt yapılacak öğretim yılında birimlerden birine, merkezi yerleştirme ile veya Üniversite tarafından yurt dışından öğrenci kabulü hakkında belirlenen esaslara göre kayıt hakkı
kazanmış olmak ya da özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için
geçerli sayılan puan ile şartlara sahip bulunmak ve yapılacak özel yetenek sınavını başarmış
olmak,
c) Kayıt için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kılavuzunda belirtilen
belgeleri getirmek,
ç) Lisans programına kayıt hakkı kazanan kişi için aynı zamanda bir başka örgün ya da
kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim lisans programında, ön lisans
programına kayıt hakkı kazanan kişi için ise aynı zamanda bir başka örgün ya da kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim ön lisans programında kayıtlı olmamak.
(2) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik
durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanunî
temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.
(3) İsteyen öğrenciler e-devlet kapısından kayıt yapabilirler.
Kayıt yenileme ve kayıt dondurma
MADDE 6 – (1) Öğrenci her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde gösterilen süre
içinde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır.
(2) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci aynı zamanda birinci yarıyıl, yıllık eğitim
yapan birimlerde ise birinci yıldaki programda yer alan derslere de kaydını yaptırmış sayılır.
(3) Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini
yatırmayan ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, kanunda belirtilen eğitim-öğretim
süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden geçerli mazereti olan öğrencinin kaydının yenilenmesine, akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıtlar için son
başvuru tarihine kadar öğrencinin mazeretini belirten bir dilekçe ile başvurması kaydıyla, ilgili
yönetim kurulu karar verir.
(4) Öğrenci, kayıt yenileme süresini takip eden ve akademik takvimde belirtilen ders
ekleme-bırakma tarihlerinde danışmanının onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.
(5) Geçerli mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, akademik takvimde
belirtilen mazeretli geç kayıt süresinin sonuna kadar başvurduğu takdirde, ilgili yönetim kurulu
kararı ile bir veya iki yarıyıl için dondurulur. Öğrenci kaydını dondurduğu süre için katkı payı
veya ikinci öğretim ücreti ödemekle yükümlü değildir.
Sayfa : 82
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
(6) Kayıt işlemini e-devlet kapısından yapan öğrenciler, Üniversitenin internet sitesinde
duyurduğu tarihlerde, duyuruda belirtilen belgeleri getirmeleri ve diğer şartları sağlamaları halinde ders kaydı yapabilirler.
Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 7 – (1) İlgili kurulların teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığının onayı ile bir program için yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık
sınıfının eğitim-öğretim ve sınav esasları Senatoca belirlenir.
Eğitim-öğretim programları, uygulama ve stajlar
MADDE 8 – (1) Bir sonraki akademik yıla ait eğitim-öğretim programları, ilgili bölüm
kurulunun önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanarak en geç mayıs ayı içinde Rektörlüğe
sunulur ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
(2) Eğitim-öğretim programı, teorik dersler ve/veya uygulamalardan, seminer, atölye,
laboratuvar, klinik çalışması, arazi uygulaması, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur.
(3) Bir programdaki tüm dersler ve uygulamalar için ders kredileri, teorik ve uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde tutularak, Avrupa kredi transfer sistemine (AKTS) uygun olarak belirlenir.
(4) Bir programdaki toplam ders kredisi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilgili
programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre
belirlenen kredi aralığına göre, iki yıllık ön lisans programları için 120, dört yıllık lisans programları için 240, lisans ve yüksek lisans derecelerini birlikte veren beş yıllık programlar için
300, altı yıllık programlar için 360’tır.
(5) Birimlerin staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esasları ilgili kurulların teklifi
ile Senatoca belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri
Ders alma
MADDE 9 – (1) Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:
a) Öğrenci, yarıyıl/yıl başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız kaldığı
veya başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl/yıl derslerinden de alır. Öğrencinin alt sınıflardan başarısız olduğu dersler dikkate alınarak, bulunduğu yarıyıldan alacağı
derslere öğrenci ve danışmanı birlikte karar verir.
b) Genel ağırlıklı not ortalaması, birinci sınıf sonunda 1.00’ın altında, ikinci sınıf sonunda 1.50’nin altında, üçüncü sınıf sonunda 1.80’in altında olan öğrenci bir üst sınıftan ders
alamaz, alt yarıyıllardan başarısız olduğu dersleri tekrar eder.
c) Öğrenci, danışmanın olumlu görüşü ile ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm
derslerden başarılı olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.00 olması şartı ile bulunduğu yarıyıl/yıl programında bulunan derslerin toplam kredisinin %20’sine kadar bir üst
yarıyıl/yıldan ders alabilir. Ön şartlı dersler ve ön şartlar, ilgili kurulun kararı ve Senatonun
onayı ile belirlenir.
ç) Öğrenci bir önceki eğitim-öğretim yılındaki BB’den daha düşük not aldığı ders/dersleri not yükseltmek için tekrar alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur.
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 83
d) Kayıt donduran, süreli uzaklaştırma cezası nedeniyle dönem kaybeden, ders kaydı
yaptırmayan veya başarısızlık nedeniyle bulundukları yarıyıl/yıldan ders alamayan öğrenciler
öğrenimlerine kaldıkları yarıyıl/yıldan devam ederler, bir üst yarıyıl/yıldan ders alamazlar.
e) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız olan öğrencinin o dersten sorumluluğu kaldırılır ve o ders transkriptte yer almaz.
f) Bazı dersler uzaktan eğitim metodu ile verilebilir. Uzaktan eğitimin esasları Senatoca
belirlenir.
g) Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için birinci ve ikinci öğretim birleştirilerek ders yapılan programlar, lisans-mühendislik tamamlama, diploma denklik ve çift
ana dal/yan dal öğrencileri dışında birinci öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim
öğrencileri birinci öğretimden ders alamazlar.
ğ) Öğrenciler ilgili bölüm kurulunun uygun gördüğü hallerde ilgili yönetim kurulunun
kararıyla ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları ile öğrenimlerine başka üniversitelerde devam edebilirler. Ayrıca öğrenciler, eğitim programlarında yer aldığı takdirde yaygın
seçmeli dersler havuzunda bulunan aynı veya başka birimlerin bölüm/programlarında yer alan
dersler ile Üniversitenin herhangi bir biriminden içeriği ve kredisi uyan dersleri alabilirler.
Derslere devam
MADDE 10 – (1) Öğrenci derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır. Teorik
derslerin %30’undan, uygulamaların %20’sinden fazlasına devam etmeyen veya uygulamalarda
başarılı olamayan öğrenci o dersin final sınavına giremez.
(2) Öğrenci, tekrarlanan derslerde daha önce devam şartını yerine getirmiş ise yeniden
devam şartı aranmaksızın, ara sınav ve diğer sınavlara girer. Uygulama sınavı yapılan uygulamalı dersler ile sınıf geçme sistemi uygulanan birimler bu hükmün dışındadır.
(3) Devamın denetimi, ilgili dekanlık veya müdürlükçe uygun görülen bir yöntemle
yapılır. Devamsız öğrencilerin durumu final sınavlarından önce ilgili öğretim elemanı tarafından ilân edilir.
Sınavlar
MADDE 11 – (1) Sınavlar ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı,
muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır:
a) Ara sınav: Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi
tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce ilgili dekanlık veya müdürlüklerce tespit ve ilân edilir. Yıllık program uygulanan birimlerde ilgili kurul kararı ile tek ara
sınav yapılabilir. Bir yarıyıl/yıl programında yer alan derslerden bir günde en fazla iki dersin
ara sınavı yapılır.
b) Final sınavı: Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yıl sonunda
yapılır. Final sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilebileceğine ve bunların birbiriyle bağlantılı olduğuna, öğrenciye mezuniyet tezi veya
çalışması yaptırılması halinde bunların değerlendirme esaslarına ilgili kurullar karar verir.
c) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin final sınavının bitiminden
sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava final sınavına girme
hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan
ve DC notu dahil, daha düşük not alan öğrenciler girebilir.
Sayfa : 84
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
ç) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler veya mezuniyetleri için
tek dersi ve stajı kalan öğrenciler dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavını takip
eden bir ay içinde birimlerce açılacak tek ders sınavına girerler. Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav
şartı aranmadan en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.
d) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen
öğrencilere tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara
sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, ilgili
dekanlık/müdürlükçe tespit ve ilân edilen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için
ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.
e) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ortak zorunlu yabancı dil dersi veya yabancı dil hazırlık sınıfında okumak durumunda olan öğrenciler için ilgili
dil dersinden yarıyıl başında bir sınav açılır. Bu sınavın esasları Senatoca tespit edilir.
f) Ek sınav: Azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun
olabilmek için son sınıf öğrencilerine final ve bütünleme sınavlarına girme hakkı bulunan başarısız oldukları bütün dersler için verilen ek final ve bütünleme sınavlarıdır.
(2) Bu sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların
sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama, staj, tez, proje ve benzeri çalışmaların
nasıl değerlendirileceğine ilgili kurul karar verir.
(3) Öğrenciler, sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadır. Gerekli görülen hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile cumartesi
ve pazar günleri de sınav yapılabilir.
(4) Öğretim elemanları, ara sınav sonuçlarını final sınavları başlamadan en geç onbeş
gün önce otomasyon sistemine girmek ve sınav evrakını idareye teslim etmek zorundadır. Final
sınavı sonuçlarının ise o dersin bütünleme sınavından bir hafta öncesine kadar ilân edilmesi
gerekir.
(5) Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar ilgili dekanlık veya müdürlüklerce en az iki yıl
saklanır.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 12 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilânından itibaren en geç beş
iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İtiraz
üzerine idarece yapılacak inceleme sonucu maddî hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun
da görüşü alınarak yapılan gerekli düzeltmeler ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır
ve sonuç öğrenciye bildirilir.
Başarı notunun tespiti
MADDE 13 – (1) Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından
sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40’ı
ile final/bütünleme sınav notunun % 60’ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre
belirlenir.
(2) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Öğretim elemanı aşağıdaki tabloda yer alan puan aralıklarını aşağıya çekebilir,
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 85
ancak, birinci fıkradaki yöntemle bulunacak puanın aşağıdaki tablodaki harf karşılığının altında
bir harfi başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf
notundan düşük olamaz.
(3) Harf notları, notların açıklamaları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir:
a) Puanlar
Notlar
Katsayılar
90-100
AA
4.00
85-89
BA
3.50
75-84
BB
3.00
70-74
CB
2.50
60-69
CC
2.00
55-59
DC
1.50
50-54
DD
1.00
40-49
FD
0.50
0-39
FF
0.00
--F
0.00
b) AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı,
c) DC, DD: Öğrencinin dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılı,
şartlı geçer değilse başarısız,
ç) FD, FF: Başarısız,
d) F: Devamsızlık veya uygulamalardan başarısız olması nedeniyle final sınavına girme
hakkı yok,
e) G: Geçer, Kredisiz derslerde başarılı,
f) K: Kalır, Kredisiz derslerde başarısız,
g) M: Muaf, Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya
herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı
kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not.
(4) Final veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilerin ara sınavları değerlendirilmez
ve final veya bütünleme sınavına girmedikleri dersten başarısız sayılırlar.
Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması
MADDE 14 – (1) Ağırlıklı not: Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının
çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.
(2) Dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması: Öğrencinin o dönem/yıl kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir.
Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü
hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.
(3) Genel ağırlıklı not ortalaması: Öğrencinin bir birime kaydolmasından itibaren aldığı
bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile
elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden
aldığı son harf notu esas alınır.
(4) Mezuniyet ağırlıklı not ortalaması: Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih
itibariyle genel ağırlıklı not ortalamasıdır.
Sayfa : 86
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
Başarı denetimi
MADDE 15 – (1) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o
dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar ederler.
(2) Şartlı geçer (DC, DD) notlar ile ilgili değerlendirme bütünleme sınavları sonrasında
yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Süreleri, Öğrenimi Bitirme ve Diplomalar
Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler
MADDE 16 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu
programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört
yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan
lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami
dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Ancak bu
süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş
derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan
kurumlarda iki öğretim yılı), bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna
gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine
not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam
şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı
hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.
Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(2) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası olan öğrencilerin ceza süreleri eğitim-öğretim süresinden sayılır.
Kayıt silme ve sildirme
MADDE 17 – (1) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretini ödememesi ve
kayıt yenilememesi sonucu Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığının onayı ile veya aşağıdaki hallerde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alınması,
b) Öğrenci tarafından yazılı olarak kayıtlı olduğu birim ile ilişiğinin kesilmesi talebinde
bulunulması.
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 87
Mazeretler
MADDE 18 – (1) Haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, ilgili birime mazeretini gösterir belge
ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadır.
(2) Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Öğrencilerin sağlıkla ilgili
mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversitenin sağlık kuruluşlarından veya
yataklı diğer sağlık kurumlarından alınmış olması gerekir.
(3) İlgili yönetim kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki
esaslara göre işlem yapılır.
a) Öğrencinin, geçerli mazereti sebebiyle katılamadığı ders saatlerindeki devamsızlığı,
10 uncu maddede belirtilen sınırları aştığı takdirde, devamsız olduğu derslerle ilgili hakları öğrencinin talebi üzerine dondurulur. Öğrenciler bu dersleri, açıldıkları ilk yarıyılda veya yılda
alırlar. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresine eklenir.
b) Öğrencinin mazereti bu Yönetmelikte öngörülen devam süresine dâhil edilmez.
c) Öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde sınavlara giremezler. Raporlu olduğu süre
içerisinde sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.
Yatay ve dikey geçişler, çift ana dal ve yan dal eğitimi
MADDE 19 – (1) Üniversite birimlerine yapılacak yatay ve dikey geçişler ile Üniversitenin birimlerinin bölüm veya programları arasındaki geçişler, çift ana dal ve yan dal eğitimi,
24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato kararlarına göre yapılır. Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.
Çift diploma programları
MADDE 20 – (1) Yurt dışındaki üniversiteler ile çift diplomaya dayalı, uluslararası ortak lisans programları (UOLP) ve uluslararası ortak ön lisans programları (UÖLP) açılabilir.
Bu eğitimin esasları Senatoca belirlenir.
Yabancı dille eğitim
MADDE 21 – (1) Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile sadece belirli bir yabancı dil ile veya Türkçe ve belirli bir yabancı dil ile karma olarak eğitim yapılan bölüm ve programlar açılabilir. Bu eğitimin esasları Senatoca belirlenir.
Mezuniyet
MADDE 22 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o
programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavın son günüdür. Ancak, bu
tarihe kadar tek ders, staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi/tezi, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler; tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyetleri bir sonraki akademik
yarıyıla taşan öğrenciler ise, o yarıyılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler.
Ancak tek ders sınavında başarılı olan öğrenciden o yarıyılın harcı alınmaz.
Sayfa : 88
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
Diplomalar
MADDE 23 – (1) Üniversitenin bir biriminin eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrencilere o programın lisans veya ön lisans diploması ve diploma
eki verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere
geçici mezuniyet belgesi verilebilir. Diploma ve mezuniyet belgeleri Rektörlükçe soğuk damga
ile mühürlenir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir.
(2) Bir lisans programının ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı ve bu derslerin
ağırlıklı not ortalaması 2.00 olan öğrenciye, programdan ayrılmak istemesi halinde ön lisans
diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.
(3) Bir yarıyıl sonunda, daha önce hiç disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, o yarıyıl/yıl
sonuna kadar alması gereken tüm dersleri alarak başarılı olan ve dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması 3.50 ve üstünde olan öğrenciler, yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi; 3.00 ila 3.49 arasında
olan öğrenciler ise yarıyıl/yıl onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye o yarıyıl/yıl sonunda
ilgili dekanlık/müdürlükçe yarıyıl/yıl yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge
verilir.
(4) Mezun olmaya hak kazanan, hiç disiplin cezası almamış ve mezuniyet ağırlıklı not
ortalaması 3.50 ve üstü olan öğrenciler diploma yüksek onur öğrencisi; 3.00 ila 3.49 arasında
olan öğrenciler ise, diploma onur öğrencisi olarak tanımlanır.
(5) Öğrenciye, diploması ile birlikte diploma eki, diploma ekinde belirtilen diploma
yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge, not döküm belgesi (transkript) verilir.
Not döküm belgesinde tekrar alınmış derslerin sadece geçer notu olan dersler gösterilir.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 24 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği
adrese taahhütlü olarak yapılmak veya tebliğ varakası ilgili birimde ilân edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.
(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu bildirmemiş
bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin ilgili birimdeki
mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 25 – (1) 8/8/2012 tarihli ve 28378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 25 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin 9 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ders alan öğrenciler söz konusu hükümlere göre
alamadıkları dersler dahil, almaları gereken dersleri 2015-2016 eğitim-öğretim yılında alabilir.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
Sayfa : 89
Sayfa : 90
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 91
Sayfa : 92
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 93
Sayfa : 94
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 95
Sayfa : 96
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 97
Sayfa : 98
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 99
Sayfa : 100
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 101
İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ĠHALEYE DAVET
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünden:
LOT 1 - ARAÇ ÜSTÜ KANAL AÇMA ARACI ALIMI
LOT 2 - KOMBĠNE KANAL AÇMA VE TEMĠZLEME ARACI ALIMI
(DEN3-G1)
Denizli Su ve Atıksu Ġdaresi Genel Müdürlüğü (DESKĠ), Ġller Bankası aracılığıyla Dünya
Bankası’ndan temin edilen kredi ile yapılacak ―Lot 1 - Araç Üstü Kanal Açma Aracı Alımı‖ ve
―Lot 2 - Kombine Kanal Açma ve Temizleme Aracı Alımı‖ iĢini Dünya Bankası ihale usul ve
yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkarmıĢtır.
Teklifler, teklif açılıĢ tarihi olan 15/02/2016’dan itibaren doksan (90) takvim günü süreyle
geçerli olacak ve Lot 1 - Araç Üstü Kanal Açma Aracı Alımı için en az 110.000 TL (Yüzonbin
Türk Lirası) veya eĢdeğeri tutarda, Lot 2 - Kombine Kanal Açma ve Temizleme Aracı Alımı için
ise en az 80.000 TL (Seksenbin Türk Lirası) veya eĢdeğeri tutarda bir geçici teminatla birlikte
aĢağıda verilen adrese 15/02/2016, saat 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif
sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 14:15’de
açılacaktır.
Ġlgilenen firmalar ―www.deski.gov.tr‖, ―www.ilbank.gov.tr‖ ve ―www.kik.gov.tr‖ web
sitelerinden detaylı ilan metnine ulaĢabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aĢağıdaki
adresten temin edebilirler.
Adres: Denizli Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü (DESKĠ)
Topraklık Mah. Ġzmir Bulvarı (Otogar Yanı) No: 41/A, Kat 10, Proje Yönetim Birimi Odası
PAMUKKALE/DENĠZLĠ/TÜRKĠYE
Telefon
: +90 (258) 263 22 11 - 2921
Faks
: +90 (258) 263 22 49
e-posta adresi : [email protected]
169/1-1
—— • ——
AKARYAKIT TÜKETĠM OTOMASYON SĠSTEMĠ (ATOS) ĠLE AKARYAKIT
TEMĠNĠ ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2016/1805
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü HaydarpaĢa/
ĠSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 - 0216 337 82 14
c) Elektronik Posta Adresi
:
2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: KuruluĢumuza bağlı, H. PaĢa Yol Müdürlüğü
bünyesindeki, yol ve iĢ makineleri, Mobil demiryolu araçları ve diğer taĢıtlar için, ATOS
sisteminin ücretsiz kurularak bu sisteme bağlı olan, akaryakıt satıĢ istasyonlarından, 300.000 litre
Motorin (Euro dizel) temini iĢi.
3 - Ġhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu BaĢkanlığı’nda 26.01.2016 tarih ve saat: 14.00’te
yapılacaktır.
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat
HaydarpaĢa ĠSTANBUL’a 26.01.2016 tarih ve saat: 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması
Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Mali ĠĢler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 250,00 TL bedelle
temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
134/1-1
Sayfa : 102
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
TAġINMAZLAR SATILACAKTIR
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü
Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170
34408 - Kağıthane/ĠSTANBUL
AĢağıda adı, tahmini keĢif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taĢınmazlar
2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü artırma ile satıĢa çıkarılmıĢtır.
Artırma Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Ġhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu
taĢınmazlara ait artırma dosyası ve Ģartname Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Ġhaleler
BaĢmühendisliğinde görülebilir.
Bu taĢınmazlara, teklif vermek isteyenlerin TaĢınmazlar BaĢmühendisliğinden; taĢınmazın
hali hazır durumunu gördüklerine dair yer görme belgesi alması, ―Alıcı taĢınmaz malı mevcut
durumu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, iĢgal, hasar, hisse, alan (m²)
imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum Ģerhler v.b. durumlarını) görmüĢ, beğenmiĢ ve kabul etmiĢ
sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı
bulunmayacaktır.‖
TaĢınmaz malın satıĢ ihalesine ait ilan bedelleri, ihale üzerinde kalan istekliden
alınacaktır.
ĠĢin Adı
Sakarya Ġli, Sapanca Ġlçesi, Mahmudiye
Köyü, sınırları içerisinde bulunan 115
parsel (2.640,00 m²), taĢınmaz satıĢı
Sakarya Ġli, Sapanca Ġlçesi, Mahmudiye
Köyü, sınırları içerisinde 117 parsel
(2.760,00 m²) taĢınmaz satıĢı
Sakarya Ġli, Sapanca Ġlçesi, Mahmudiye
Köyü, sınırları içerisinde 112 parsel
(1.960,00 m²) yüzölçümlü taĢınmazın
mülkiyeti Ġdaremize ait 16000/32000
hissesi (980,00 m²)'lik kısmının satıĢı
Tahmini Bedeli
Geçici
Teminatı
264.000,00 TRY
7.920,00 TRY
276.000,00 TRY
8.280,00 TRY
98.000,00 TRY
2.940,00 TRY
Ġhale Gün
ve Saati
27.01.2016
ÇarĢamba
Saat: 14:00
27.01.2016
ÇarĢamba
Saat: 14:30
27.01.2016
ÇarĢamba
Saat: 15:00
1 - Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kiĢilerin, teklif
verecekleri her ihale için ayrı ayrı olmak üzere;
a) Gerçek kiĢiler için YerleĢim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)
b) Gerçek kiĢiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden),
c) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
d) Tüzel kiĢiler için, tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya
siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin
yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil
gazetesi,
e) Tüzel kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
f) Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
g) Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat
mektubunun Ģekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen
Ģartları taĢıması gerekir.)
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 103
h) TaĢınmaz Mal SatıĢ ġartnamesi, (ġartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iĢtirak eden
tarafından imzalanmak zorundadır.)
i) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her
birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile Ģartnameye uygun
ortak giriĢim beyannamesini vermesi, (Ġhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık
sözleĢmesi verilir.)
j) Yer görme belgesi (idare ve iĢtirak eden tarafından imzalı)
2 - Ġhaleye katılabilme Ģartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın
üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi iĢe ait
olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli tarafından
imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü
Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170 34408 - Kağıthane/ĠSTANBUL adresine Ġhale
Komisyon BaĢkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir
nedenle oluĢacak gecikmeler dikkate alınmaz.
3 - SatıĢ bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%18 KDV),
resim, harç ile ulaĢım giderleri alıcıya aittir.
4 - Ġhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Ġlan olunur.
196/1-1
—— • ——
TAġINMAZ SATILACAKTIR
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1 - ĠHALENĠN KONUSU:
Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun ġehitkâmil Ġlçesi, Çağlayan Mahallesi’nde kayıtlı,
aĢağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m2 rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve
geçici teminat tutarı belirtilen taĢınmaz satıĢı iĢidir.
Mahalle
Pafta
Ada
Parsel
Çağlayan
21L-2c
5828
1
Yüz
Ölçüm
m2
2.005,58
m2
İmar
Durumu
Akaryakıt+ LPG
ve servis
istasyonu alanı
Rayiç
Bedeli
m2
Toplam
Muhammen
Bedeli
Geçici
Teminat
4.500,00.-TL
9.025.110,00.-TL
270.753,30.-TL
2 - ĠHALENĠN YAPILIġ ġEKLĠ:
Ġhale konusu iĢ, 2886 sayılı Devlet Ġhale Yasasının 35. maddesinin (a) fıkrası gereğince
kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir.
3 - ĠHALE ġARTNAMESĠNĠN TEMĠNĠ VE BEDELĠ:
Ġhaleye iĢtirak edecek gerçek ve tüzel kiĢiler ihale Ģartnamesini 250,00.-TL karĢılığında
Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Ġhale-Alım Satım ġube Müdürlüğünden temin
edebilirler.
4 - GEÇĠCĠ TEMĠNAT MĠKTARI:
Ġhaleye iĢtirak edecek gerçek ve tüzel kiĢiler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az
olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin
%3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.
Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi
T. Vakıflar Bankası ġehitkamil ġubesi IBAN NO: TR 220001500158007290404601 nolu
Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve
hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.
40. maddenin uygulanmasında, ihaleye iĢtirak eden gerçek ve tüzel kiĢilere ait geçici
teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.
Ġhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen %3 geçici teminatı vermeyenler veya
tamamlamayanlar ise Ġhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.
Ġhaleye %3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.
Sayfa : 104
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
5 - ĠHALENĠN SAATĠ, YERĠ ve EVRAKLARIN TESLĠM SÜRESĠ:
Söz konusu yerin ihalesi 27 OCAK 2016 ÇarĢamba günü saat: 15.00’de Gaziantep
BüyükĢehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Ġhale Komisyonunca (Encümenince)
yapılacaktır.
Ġhaleye iĢtirak edeceklerin, aĢağıda istediğimiz belgelerle birlikte Ġhale Alım Satım ġube
Müdürlüğüne en geç ihale günü saat: 12:00’ye kadar, sıra alındılar karĢılığında vermeleri, ya da
taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve
telgrafla yapılan baĢvurular Ġhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.
6 - ĠHALEYE GĠREBĠLME ġARTLARI:
Teklifler aĢağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek Ģekilde hazırlanacaktır.
ĠÇ ZARF
Ġç zarf aĢağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.
a) Teklif Mektubu,
b) Ġhaleye iĢtirak eden özel ve tüzel kiĢiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili
tarafından imzalanacak ve bu teklifte Ģartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.
Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine
uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç
ihaleye girmemiĢ sayılır.
B) ĠÇ ZARFIN KAPATILMASI
Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata
esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.
C) DIġ ZARF
DıĢ zarf aĢağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.
a) Teklif mektubunu içeren Ġç zarf
b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge
c) Ġhaleye iĢtirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartname
d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kiĢiler için)
e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi
f) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2016 Yılı)
g) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri
istenen belgeleri vereceklerdir
h) ġartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,
ı) Gaziantep BüyükĢehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Ġhale ilan tarihinden
sonra alınmıĢ)
i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
D) DIġ ZARFIN KAPATILMASI
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine
isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. Ġç zarfta
olduğu gibi dıĢ zarfında yapıĢtırılan yerinin mühür mumu veya imza ile iĢaretlenmesi ihtilafa yol
açmaması bakımından gereklidir.
Ġhaleye iĢtirak edeceklere duyurulur.
197/1-1
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 105
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠNE AĠT PARÇACIK HIZLANDIRICI SĠSTEMĠNĠN
ÜNĠVERSĠTENĠN ĠHTĠYACI DA OLAN KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTĠF
MADDELERĠN ÜRETĠLEBĠLMESĠ VE AR-GE PROJELERĠNĠN
DESTEKLENMESĠ AMACIYLA HASILAT KĠRALAMASI
YOLU ĠLE KĠRAYA VERĠLECEKTĠR
Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:
Ankara Üniversitesinin mülkiyetinde bulunan ―Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin‖
üniversitenin de ihtiyacı olan kısa yarı ömürlü radyoaktif maddelerin üretilebilmesi ve ar-ge
projelerinin desteklenmesi amacıyla 10 (on) yıl süre ile hasılat kiralaması yolu ile kiraya
verilecektir.
ĠHALENĠN ZAMANI, YERĠ, ġEKLĠ:
Ġhale;
a) Zamanı:
aa - Günü
: 25/01/2016
ab - Saati
: 14:00’de
b) Yeri
: Ankara Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü Ankara
Üniversitesi Ġbn-i Sina AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Akademik
YerleĢke L Blok Kat: 3 Ġhale Komisyon Odası Samanpazarı / ANKARA
c) ġekli:
ca - Ġlk teklifler 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35- c maddesine göre ―Açık Teklif
Usulü‖ ile yapılacaktır.
cb - Pey artırımı her tur için asgari 1.000-TL ve katları olacaktır.
d) Müracaat yeri ve zamanı: Tekliflerin en geç 25/01/2016 günü saat 14:00’a kadar elden
Ankara Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Ġbni Sina AraĢtırma
ve Uygulama Hastanesi Akademik YerleĢke L Blok Kat: 3 Satınalma Bürosu Samanpazarı/
ANKARA adresine teslim edilecektir.
TAHMĠN EDĠLEN BEDEL VE TEMĠNATLARA ĠLĠġKĠN ESASLAR:
a) Kiraya verilecek ―Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin‖ muhammen kira bedeli;
aa) Bir yıllık 300.000,00 TL, 10 yıllık 3.000.000,00 TL dir.
ab) Teklifler KDV hariç olarak verilecektir.
b) Bu ihale ile ilgili ihale dokümanının satın alma bedeli 250,00 TL’dir.
c) Bu ihale ile ilgili geçici teminat muhammen bedel üzerinden 90.000,00 TL’dir.
d) Ġhale ile ilgili geçici teminatı Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığının;
da) T.C. Ziraat Bankası Ankara ili Bakanlıklar/Ankara Kamu GiriĢimci ġubesindeki
TR110001002532070593635060 nolu hesabına veya,
db) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı veznesine yatırılacak, alınacak
dekont/tahsilat makbuzu aslı ihale Ģartnamesinin 19 uncu maddesinde yazılı evraklarla birlikte
ihale dosyasına (zarfına) konularak ihaleden önce ihale komisyonuna verilecektir.
Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin kiraya verilme ihalesi hakkındaki ihale Ģartnamesi;
a) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğünden ücreti mukabilinde temin
edilebilir.
b) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğünün (ihale.ankara.edu.tr)
adresinde yayınlanmaktadır.
ĠSTEKLĠLERDE ARANACAK BELGELER:
a) Faaliyet Belgesi (Ticaret, sanayi odası vs.)
b) Ġmza sirküleri (Noterden)
c) Ġhaleye katılacak için yetki belgesi
Sayfa : 106
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
d) Geçici teminata iliĢkin belge
e) Doküman Satın Alındı Belgesi, BaĢvuru Dilekçesi, Adres Beyanı, Ġhale Konusu Tesisin
Yerinde Görüldüğüne Dair Beyan
f) Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğunu gösteren belge
g) Ġhale ilan tarihinden sonra alınmıĢ bağlı olduğu vergi dairesine borcunun
bulunmadığına dair belge
h) Ġhale ilan tarihinden sonra alınmıĢ Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcunun
bulunmadığına dair belge
ı) ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu
j) Mali durum bildirimi (Banka referans mektubu)
k) Sahip olduğu FDG ilaç ruhsatına ait belge
l) Ġsteklilerin ihaleye konu olan iĢ veya benzerlik arz eden faaliyetlerini ihale tarihinden
önceki 5 yıl içerisinde gerçekleĢtirdiğini gösterir belge
m) Ġsteklilerin Türkiye’de bir PET Radyofarmasötik Üretim Tesisi iĢletme tecrübesi ve/
veya satıĢ tecrübesi olmasına iliĢkin belge,
Ġlanen duyurulur.
257/1-1
—— • ——
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA
MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFĠYELĠK HALE
GELEN ARAÇ/EġYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - SatıĢa esas bedeli en az 8,00.- TL ile en çok 550.300,00.- TL arasında değiĢen;
19/01/2016 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00- TL en çok
55.030,00.- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı Ģartname eki listede gösterilen (Floresan, Rulman, Akvaryum lambası,
Soğul rulo sac, Ampul, Makaron, ġarj aleti kablosu, Oto Radyo teyp, Ses sistemi, Dvd Oynatıcı,
Kol saati, Cep telefonu ve Aksamları, Sigara Tabakası, Sigara sarma makinası, GüneĢ gözlüğü,
Çakmak, Havalı matkap, Kompresör, Su ısıtıcı, Boru bağlantı parçaları ve FlanĢ, Alubit bilye, Ot
biçme makinası, Makine ve Aksamları, Güvenlik kiti, Konteyner, Spanzet Tır kayıĢı, Motorlu
taĢıt aksam parça, Parça Kömür tozu, Demir kaldırma tertibatı, Bağlantı elemanları, Düğme Pil,
Yapı malzemesi, Burç takozu, Koltuk aksamı, Yakıt tankı, Sis lambası, Alüminyum Çanta, Demir
sandık, Tahta Sandık, Plastik Kova, Takım Sandığı, DVD player, Fotoğraf makinası, Monitör,
Mumluk, Oto teybi, Süs eĢyası, Matkap ve Bataryası, Güç kaynağı, Ölçüm cihazı, Oksijen tüpü,
Dekopaj makinası, Hilti, Kaynak makinası, ġarjlı Tornavida, Zımpara makinası, ĠĢçi tulumu,
Kask, El aletleri, Lokma takımı, Su Terazisi, Elektrot, Hava hortumu, Test Cihazı, YapıĢtırıcı,
Polimer Vernik ve Oyuncak vb.) 33 grup eĢya açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye ĠĢletme
Müdürlüğü Ġhale Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No: 105 Nilüfer/BURSA adresindeki
ihale salonunda 20/01/2016 günü saat 10.00’da satıĢa sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢya/araç ve
söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243
43 30) numaralı telefondan ulaĢılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numarası ve iĢyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına iliĢkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
Tüzel kiĢiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
Vekâletname kartının satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Ģartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eĢya satıĢ Ģartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel
karĢılığı Bursa Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
Ġlan olunur.
269/1-1
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 107
TTK ĠHTĠYACI OLARAK TABLET TUZ ALIMI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE
KANUNUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE
USULÜ ĠLE ĠHALE OLACAKTIR
T.T.K. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:
Ġhale kayıt no
: 2016-3055
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: TÜRKĠYE
TAġKÖMÜRÜ
KURUMU
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 00 00 (70 Hat)
Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2 - Ġhale konusu malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı : Tablet Tuz: 182.000 Kg
b) Teslim yeri
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK
Makine ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve
Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü Ambarları
c) Teslim tarihi
: SözleĢmenin imzalanmasına müteakip,
Mart 2016 : 59.500 kg
Haziran 2016 : 35.000 kg
Eylül 2016 : 52.500 kg
Aralık 2016 : 35.000 kg
olarak takvim günlerin de teslim edilecektir
3 - Ġhalenin:
a) Yapılacağı yer
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 21/01/2016 - 15.00
c) Dosya no
: 1631200
4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:
4-1 - Ġsteklilerin Ġhaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri
kapsamında sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Sayfa : 108
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
d) Ġdari Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna
iliĢkin yazılı taahhütname,
e) ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat,
g) Ġdari Ģartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri,
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği idari ġartnamede belirlenen iĢ
ortaklığı beyannamesi
j) Bu Ģartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere
yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi
k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge,
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler
4.2.1 - Kimyasal analiz raporları ve bu değerlerin teknik Ģartnameye uygunluğu Kalite
sistem belgesi ve imalatları ile ilgili 2 takım tanıtıcı katalog ve/veya broĢürleri
5 - Kısmi teklif Kabul edilmeyecektir.
6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve
Ģartnameler 20,00-TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, en geç 21.01.2016, saat: 15:00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire BaĢkanlığı
Bülent Ecevit Cad. No: 125 MithatpaĢa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım iĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
263/1-1
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 109
GÖZ ĠÇĠ LENS SATIN ALINACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - Türk Kızılayı Tıp Merkezi/Hastanelerinin 2 yıllık ihtiyacı için ilanen ihale edilerek
kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ―Göziçi Lens‖ satın alınacaktır.
2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA" adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden ve ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/ĠSTANBUL
adresindeki Türk Kızılayı Ġstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karĢılığında temin edilebilir.
4 - Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir.
5 - Firmalar Ģartnamede istenen numuneleri en geç 02.02.2016 tarih saat: 12:00’ye kadar
Türk Kızılayı Etimesgut YerleĢkesi Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA adresinde
bulunan TeĢhis Tedavi Hizmetleri Koordinatörlüğüne teslim edeceklerdir.
6 - Firmaların, tekliflerini en geç 08.02.2016 tarih saat: 10:00’a kadar Genel
Müdürlüğümüz Ġdari ĠĢler birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir.
7 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 09.02.2016 tarih saat 14:30’da Genel
Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
8 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
9 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
10 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir.
260/1-1
—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: YeĢilçam Sinema Emekçileri Sosyal DayanıĢma, YaĢatma ve
YardımlaĢma Vakfı (YESEV).
VAKFEDENLER: CoĢkun Alp ERTAM, Halil Cura, Meryem Canan YILMAZ, Erdal
TURAN.
VAKFIN ĠKAMETGÂHI: MUĞLA
VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE
NO’SU: Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/12/2015 tarihinde kesinleĢen 08/10/2015
tarihli ve E: 2015/229, K: 2015/341 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Türk sinemasına emek vermiĢ sinema emekçilerinin yaĢlılıkta bakım,
barınma gibi sorunlarını gidermek, sosyal ve sağlık konularında destek olmak, telif hakları ve
ücret gibi konularda hukuki destek vermek, sinema sanatçıları arasındaki dayanıĢmayı
güçlendirmek ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleĢtirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: Muğla Ġli, Bodrum Ġlçesi, Çamlık Köyü, Ermene Mevkii, n19d-16-b-1-d pafta, 106 ada, 4 parsel sayılı 4.722,29 m2 yüzölçümlü, ―kısmen incirli tarla‖ vasıflı
gayrimenkul.
YÖNETĠM KURULU: CoĢkun Alp ERTAM, Meryem Canan YILMAZ, Erdal TURAN.
VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Eğitim Vakfı’na devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
256/1-1
—————
VAKFIN ADI: Hanan Vakfı.
VAKFEDENLER: Veli Darakcı, Fatma Darakcı.
VAKFIN ĠKAMETGÂHI: Bolu
VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE
NO’SU: Bolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.12.2015 tarihli ve E: 2015/408 K: 2015/541
sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Çevresinden baĢlayarak bütün insanlığın özellikle gençlerin iktisadi,
içtimai, sıhhi, ilmi, kültürel, bilgi, beceri, görgü, eğitim ve sair yönlerden geliĢmesini,
yardımlaĢma ve dayanıĢmaya özenmesini, refah ve saadetinin artmasını birleĢip kaynaĢmalarını
sağlamak ve yardımlaĢmaktır. Halkımızın ve insanlığın maddi ve manevi yönlerden
bilinçlenmesine ve özellikle Türkiye halkının Ġslam inanıĢının inĢasında ve asırlarca huzur içinde
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 110
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
yaĢamasında en büyük pay sahibi olan Hoca Ahmet Yesevi ve alperenlerinin, Mevlana
Celâleddin-i Rûmi'nin, ġeyh Edebali, Hacı BektaĢi Veli, Yunus Emre, Seyyid ġah-ı Hace
Muhammed Bahâüddin El-Buhârî, Ġmam-i Rabbani (Ahmed Faruki Serhendü), Mustafa Ġsmet
Garibullah, Ahıskalı Ali Haydar Efendi, AkĢemseddin ve Müceddid Mahmud Ustaosmanoğlu
Hocaefendi Mustafa Ekin gibi muhterem zevatın Ġslam ve ahlak anlayıĢının doğru anlaĢılmasını,
günümüze aktarılıp hayata tatbik edilmesini sağlamak ve bu vesileyle bütün insanlığın özellikle
gençlerin ve ülkemizin geliĢip kalkınmasına ve ilerlemesine katkıda bulunmaktır. Çevrenin
kirlenmesini önleyecek önlemleri alır, aldırır, alanlara destek verir. Bu konuda kamuoyunun
aydınlatılmasına, koru, park ve yeĢil alanların korunup yaĢatılmasına, tarihi ve kültürel değerlere
sahip yapıların bakım onarımına iliĢkin çalıĢmalar yapar.
VAKFIN MAL VARLIĞI: Bolu Ġli, Merkez Ġlçesi, AĢağısoku Mahallesi 1/21 L II pafta,
2011 ada, 8 parsel nosunda kayıtlı 63/3573 arsa paylı, B Blok, l. Kat 8. bağımsız bölüm numaralı
mesken niteliğindeki kaydın Veli Darakcı adına olan ¾ hissesi ve 3.000 TL (ÜçbinTürkLirası)
nakit.
YÖNETĠM KURULU: Veli Darakcı, Fatma Darakcı, Fatih Yılmaz.
VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Dağılan bilançosu
çerçevesinde çıkacak malvarlığı, kurulmuĢ tesislerin ad ve konumlarının aynen korunması ve
devam ettirilmesi koĢulları ile mütevelli heyet kararı ile benzer amaçlı bir vakfa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
255/1-1
—————
Bolu Kalkınma Vakfı Bolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/12/2015 tarihinde
kesinleĢen 01/07/2015 tarih ve E: 2015/155, K: 2015/284 sayılı kararı gereği dağılmıĢtır.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
254/1-1
—— • ——
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan:
Sayı : 2015/10521 CBS SoruĢturma Dosyası
Konu : Mostafa NANA
7201 Sayılı Yasanın 28. maddesine göre hakkında Dava Açılmasının Ertelenmesi Kararı
verilen Ģüphelinin adresinin belli olmaması halinde ilanen tebliğ yapılacağına dair amir hükmü
bulunması sebebiyle kullanmak için uyuĢturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek,
bulundurmak ve kullanmak suçundan Ģüpheli Mostafa NANA hakkında Cumhuriyet
BaĢsavcılığımızca verilen Dava Açılmasının Ertelenmesi kararının açık adresine usulüne uygun
olarak gönderilmesine rağmen tebligat yapılamaması, Ģüphelinin yabancı uyruklu olması ve sabit
bir ikametgahının bulunmaması karĢısında hakkında verilen karar aĢağıya çıkarılmıĢ olup, ilanen
tebliğ olunur.
Sıra
No
SoruĢturma No
Karar No
1
2015/10521
2015/237
Kararın Türü
Dava Açılmasının
Ertelenmesi
—— • ——
Karar Tarihi
05/11/2015
Adı Soyadı
MOSTAFA
NANA
11862/1-1
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığından:
Sayı: 2012/1225
Tehdit suçundan verilen cezası C. BaĢsavcılığımızın yukarıda yazılı ilam numarasında
kayıtlı olan ve hakkında ödeme emri tanzim edilen Cafer ve AyĢe oğlu 21/03/1973
Goutroux/Belçika doğumlu, Karaman Merkez Yenimahalle nüfusuna kayıtlı ĠSMAĠL ÖZKAY
tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, ödeme emri tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince ödeme emri özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren 1 ay sonra muhataba tebliğ edilmiĢ
sayılacağına karar verilmiĢtir.
11669/1-1
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 111
Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2015/33087
2. Yasaklama Kararı Veren
Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı
Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı
Çukurova Üniversitesi Döner
Sermaye ĠĢletmesi
Ġl/Ġlçe
Adana/Sarıçam
Tel-Faks
0 322 338 70 78 - 0 322 338 60 45
E-Mail
[email protected]
Çukurova Üniversitesi Tıp
Adresi
Fakültesi Balcalı Hastanesi Kapalı
Otopark Binası
Posta Kodu
01330
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
LEN-MED Medikal Sağ. Hiz. San. Tic.
Adı/Unvanı
Ltd. ġti.
Ehlibeyt Mah. 1271 Sk. No: 33/6
Adresi
Balgat/Ankara
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
6080259961
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
Ankara Ticaret Odası
171912
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KĠK
( )
b-4735
KĠSK
(X)
c-2886 DĠK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm Ġhalelerden
( )
Tüm Ġhalelerden
(X)
Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
268/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 112
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2015/3308
2. Yasaklama Kararı Veren
T.C. UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
TÜLOMSAġ, Türkiye Lokomotif
Adı
ve Motor Sanayi A.ġ. Genel
Ġl/Ġlçe
EskiĢehir
Müdürlüğü
Adresi
Ahmet Kanatlı Caddesi
Tel-Faks
0 222 224 00 00 - 0 222 225 72 72
Posta Kodu
26490
E-Mail
[email protected]
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Uygar TAġDEMĠR - DoğuĢ ĠnĢaat
Adı/Unvanı
Makine Sanayi
Adresi
Dolantı Sok. No: 28 Siteler/Ankara
T.C. Kimlik No.
40552905536
Vergi Kimlik/
8270500587
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Ay
Ankara Ticaret Odası
262142
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KĠK
( )
b-4735
KĠSK
(X)
c-2886 DĠK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm Ġhalelerden
(X) Tüm Ġhalelerden
(X)
Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
266/1-1
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 113
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2015/44534
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı
Batman Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü
Ġl/Ġlçe
BATMAN
488 - 221 22 45-221 22 41
Adresi
Belde Mahallesi 3261. Sokak No: 11
Tel-Faks
Posta Kodu
72070
E-Mail
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Kemaloğlu Nakliyat Petrol Ürünleri San.
Adı/Unvanı
Tic. Ltd. ġti.
Bayındır Mah. Özgürlük Bulvarı No: 415
Adresi
BATMAN
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
5440635831
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
Batman Ticaret ve Sanayi Odası
7316
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KĠK
( )
b-4735
KĠSK
(X)
c-2886 DĠK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm Ġhalelerden
( )
Tüm Ġhalelerden
(X)
Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
276/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 114
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
ĠKN AlınmamıĢtır
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 9.
Bölge Müdürlüğü Düzce ġube Ġl/Ġlçe
Müdürlüğü
Adresi
Aziziye Mahallesi Ġstanbul
Caddesi No: 162 DÜZCE
Tel-Faks
Posta Kodu
81010
E-Mail
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı
Uçarlar Turizm Petrol Ürünleri Gıda
Maddeleri Orman Ürünleri Nak. San. ve
Tic. Ltd. ġti.
Adresi
Darıyeri Bakacak Köyü D-100 Boludağı
Karayolu No: 20 KaynaĢlı/DÜZCE
DÜZCE/Merkez
0 380 512 21 61
0 380 512 22 35
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
KaynaĢlı Mal Müdürlüğü/8840091091
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
5373
6. Yasaklama
Süresi
( )
Ay
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
c-2886 DĠK
a-4734
KĠK
( )
b-4735
KĠSK
( )
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm Ġhalelerden
( )
Tüm Ġhalelerden
( )
Bakanlık Ġhalelerinden
(X) Bakanlık Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( )
Kurum Ġhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
277/1-1
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 115
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmelik‖ hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve
özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak Ġktisadi ve Ġdari Bilimler,
Eğitim ve Tıp Fakülteleri’nin aĢağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalı’na öğretim üyesi
alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna baĢvuracakların
Ġstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim
dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiĢ, öğrenim
durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi)
ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri
gerekmektedir.
BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Ġstanbul
Aydın Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden
baĢvurular kabul edilmez.
Duyurulur.
Anabilim
Dalı
Kadro
Unvanı
Adet
Siyaset Bilimi
ve Uluslararası
ĠliĢkiler
Siyaset
Bilimi
Prof. Dr.
1
Eğitim
Fakültesi
Yabancı
Diller Eğitimi
Arap Dili
Eğitimi
Prof. Dr.
1
Tıp Fakültesi
-
Anatomi
Doç. Dr.
1
Fakültesi
Bölüm
Ġktisadi ve
Ġdari Bilimler
Fakültesi
—— • ——
Aranan Nitelikler
Doçentliğini Uluslararası
ĠliĢkiler Anabilim Dalında
almıĢ olmak, bu alanda
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
Doçentliğini
Ġlahiyat
Arapça Eğitimi Anabilim
Dalında almıĢ olmak, bu
alanda çalıĢmalar yapmıĢ
olmak.
Doçentliğini
Anatomi
Anabilim Dalında almıĢ
olmak,
bu
alanda
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
192/1-1
Ufuk Üniversitesinden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve
Atanmak Ġçin Gerekli Ġlkeler ve BaĢvuru Ölçütlerinde öngörülen koĢulları sağlamıĢ olmak Ģartı
ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu
hükümlerine tabi olmak üzere)
Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracakların Fakülte/Bölüm belirtir bir dilekçe ekinde,
nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiĢlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri,
bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan (4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.
1 - BaĢvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.
2 - Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. Ġlanımıza http://www.ufuk.edu.tr
adresinden ulaĢılabilir.
FAKÜLTESĠ
Eğitim Fakültesi
BÖLÜM
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
KADRO ÜNVANI
Yardımcı Doçent
ADEDĠ
1
273/1-1
Sayfa : 116
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 117
Sayfa : 118
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
11.01/143
Toplantı Tarihi ve No : 31.07.2015 - 169
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 31.07.2015 - 3446
ESKĠġEHĠR
Bilecik Ġli, Bozüyük Ġlçesi, Dodurga Beldesi’nde tespit edilen Kocaoğlan Düz YerleĢim
Alanı öneri III. (Üç) Derece Arkeolojik Siti’ne iliĢkin hazırlanan bilgi ve belgelerin
değerlendirilmesinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 08.05.2015 tarihli
raporu; konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin iletildiği yazılar;
Dodurga Belediye BaĢkanlığı’nın 26.06.2015 tarih, 9897630-310.02.02/113 sayılı yazısı, Bilecik
Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 09.06.2015 tarih, 47577019 (Bozüyük)-190.99/523649 sayılı
yazısı, 28.07.2015 tarih, 5855 sayılı dosya inceleme raporu ile eki geçiĢ dönemi koruma esasları
ve kullanma Ģartları önerileri okundu; tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının
aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Bilecik Ġli, Bozüyük Ġlçesi, Dodurga Beldesi’nde tespit edilen Kocaoğlan Düz YerleĢim
Alanı’nın 2863 sayılı Kanun kapsamında III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline;
hazırlanan tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın
uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik
Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları’na iliĢkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı Ġlke Kararı’ndaki
ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve söz konusu sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan geçiĢ dönemi
koruma esasları ve kullanma koĢullarının uygun olduğuna; sit sınırları içerisinde Kurulumuzdan
izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 119
Sayfa : 120
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
209/1-1
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 121
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
03.12/35
Toplantı Tarihi ve No : 30.07.2015 - 168
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 30.07.2015 - 3434
ESKĠġEHĠR
Afyonkarahisar Ġli, BaĢmakçı Ġlçesi, Çığrı Köyü’nde tespit edilen Asar Tepesi Arkeolojik
YerleĢimi tescil ve öneri I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan
bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliği’nin (Ġl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü) 05.12.2014 tarih, 16586271-165/4250 sayılı yazısı ve ekleri, konuyla ilgili faaliyeti
etkilenen Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin iletildiği yazılar; 22.07.2015 tarih, 5701 sayılı
dosya inceleme raporu ile eki geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları önerileri okundu;
tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve
dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Afyonkarahisar Ġli, BaĢmakçı Ġlçesi, Çığrı Köyü’nde tespit edilen Asar Tepesi Arkeolojik
YerleĢimi’nin 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak
tesciline; hazırlanan tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral
paftanın uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun
Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları’na iliĢkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı Ġlke
Kararı’ndaki ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan geçiĢ dönemi
koruma esasları ve kullanma koĢullarının uygun olduğuna; sit sınırları içerisinde Kurulumuzdan
izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.
Sayfa : 122
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 123
210/1-1
Sayfa : 124
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
11.06/38
Toplantı Tarihi ve No : 17.10.2014 - 138
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 17.10.2014 - 2773
ESKĠġEHĠR
Bilecik Ġli, Ġnhisar Ġlçesi, Muratça Köyü’nde bulunan alanın Muratça Kilisesi ve YerleĢim
Alanı adıyla I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescili konusuna iliĢkin Bilecik
Valiliği’nin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 22.05.2014 tarih, 85836379.168/061 sayılı yazısı ve
yazı eki 15.05.2014 tarihli Müze Müdürlüğü uzman raporu, 25.09.2014 tarih, 6341 sayılı dosya
inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta,
tescil fiĢi ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;
Bilecik Ġli, Ġnhisar Ġlçesi, Muratça Köyü sınırları içinde tespit edilen ve 2863 sayılı
Kanun’un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın ―Muratça
Kilisesi ve YerleĢim Alanı‖ adıyla I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan
tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun
olduğuna; sit sınırları içerisinde yer alan taĢınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine ilgili
Ģerhlerin konulmasına; söz konusu alanda, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun
Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları’na iliĢkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı Ġlke
Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve sit
sınırları içinde Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına
karar verildi.
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 125
Sayfa : 126
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 127
211/1-1
Sayfa : 128
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
26.08/13
Toplantı Tarihi ve No : 21.05.2015 - 161
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 21.05.2015 - 3221
ESKĠġEHĠR
EskiĢehir Ġli, Beylikova Ġlçesi, Doğanoğlu Mahallesi’nde yer alan, Tarihi ve I. (Bir)
Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Karasakal Tekkesi Mezarlık Alanı’nın güncellenen sit
sınırları konusunda 26.02.2015 tarih, 3037 sayılı Kararımız gereğince konuyla ilgili faaliyeti
etkilenen Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin iletildiği yazılar, EskiĢehir Valiliği’nin (Kadastro
Müdürlüğü) 27.01.2015 tarih, 82953731-821/2105 sayılı yazısı, EskiĢehir-Alpu- Mihalıççık Ġl
yolu güzergahında bulunan sit sınırlarının karayolu güzergahına uygun olarak güncellenmesi
talebini konu alan Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü’nün 13.05.2015 tarih, 95386480-754/93048
sayılı yazısı, 15.05.2015 tarih, 3474 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı
paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, güncellenen tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası
incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
EskiĢehir Ġli, Beylikova Ġlçesi, Doğanoğlu Mahallesi’nde yer alan ve Konya Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.02.1991 tarih, 959 sayılı kararı ile tescilli Karasakal
Tekkesi Mezarlık Alanı Tarihi ve I. (Bir) Derece Arkeolojik Siti’nin, Karasakal Tekkesi
Mezarlığı, Karasakal ġapeli ve Çevresi adıyla I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak
güncellenen tescil fiĢi, koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının
uygun olduğuna; söz konusu sit sınırlarının Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü Kazı ġb (682(26)-02.04.1990 tarih, 815 nolu kurtarma kazısı ruhsatıyla EskiĢehir
Müzesi Müdürlüğü tarafından gerçekleĢtirilen kurtarma kazısı sonucunda ortaya çıkarılan
arkeolojik verilerin yayılımı dikkate alınarak belirlenmiĢ; ayrıca Korunması Gerekli TaĢınmaz
Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik’in Tespitlerde
Değerlendirme Kıstasları baĢlıklı 4. Maddesi hükümleri doğrultusunda güncellenmiĢ olup
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü’nün 13.05.2015 tarih, 95386480-754/93048 sayılı yazısı ile sit
sınırlarının karayolu güzergahına uygun olarak güncellenmesi talebinin uygun olmadığına; sit
sınırlarına iliĢkin geçiĢ dönemi koruma ve kullanma koĢullarına iliĢkin önerilerin hazırlanarak
Kurulumuza iletilmesine; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun
05.11.1999 gün, 658 sayılı Ġlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna; sit sınırları
içerisinde Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar
verildi.
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 129
Sayfa : 130
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
212/1-1
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 131
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
26.06/417
Toplantı Tarihi ve No : 18.04.2014 - 120
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 18.04.2014 - 2398
ESKĠġEHĠR
EskiĢehir Ġli, Sivrihisar Ġlçesi, Kaymaz Mahallesi’nde Gayrimenkul Eski Eserler ve
Anıtlar Yüksek Kurulunun 27/07/1981 tarih, A-3012 sayılı kararı ile tescilli, 26/03/2012 tarih,
848 sayılı kararımızla sit sınırları belirlenen Kaymaz Höyük-1 I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit
sınırlarında yapılan izinsiz uygulama konusundaki 21.02.2014 tarih ve 2207 sayılı Kurul kararının
yeniden değerlendirilmesi istemine iliĢkin Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü'nün 27/03/2014 tarih, 59077742-165/ 61115 sayılı yazısı, 07/04/2014 tarih, 2511
sayılı dosya inceleme raporu okundu, güncellenen sit sınırı paftası ve dosyası incelendi, yapılan
görüĢmeler sonunda;
EskiĢehir Ġli, Sivrihisar Ġlçesi, Kaymaz Mahallesi’nde Gayrimenkul Eski Eserler ve
Anıtlar Yüksek Kurulunun 27.07.1981 tarih, A-3012 sayılı kararı ile tescilli, Kurulumuzun
26/03/2012 tarih, 848 sayılı kararıyla sit sınırları belirlenen Kaymaz Höyük-1 I. (Bir) Derece
Arkeolojik Siti sınırları içerisinde kısmen yer alan 1541, 1542, 1543 parsellerde 2863 sayılı
Kanun'un 9. maddesinde yer alan"… Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde
koruma bölge kurullarınca alınan kararlara aykırı olarak, korunması gerekli taĢınmaz kültür ve
tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarında inĢai ve fiziki müdahalede bulunulamaz,
bunlar yeniden kullanıma açılamaz veya kullanımları değiĢtirilemez. Esaslı onarım, inĢaat, tesisat,
sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, yakma, kazı veya benzeri iĢler inĢai ve fiziki müdehale
sayılır…" hükümlerine muhalefet edilmiĢ olması nedeniyle izinsiz uygulamaya iliĢkin sorumlular
hakkında yasal soruĢturma baĢlatılmasına, anılan soruĢturmanın seyri ve sonucuna iliĢkin Kurul
Müdürlüğüne bilgi verilmesine, yukarıda sözü edilen Kararımızla güncellenen sit sınırlarına
iliĢkin hazırlanan koordinatlı sit sınırı paftasının uygun olduğuna; Sit sınırları içerisinde
Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.
Sayfa : 132
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
213/1-1
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 133
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
26.00/3335
Toplantı Tarihi ve No : 29.05.2014 - 125
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 29.05.2014 - 2485
ESKĠġEHĠR
EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, Atalan Köyü civarında yer alan AR: 201101160 ruhsat no’lu
E.R. 3274297 eriĢim no’lu maden ruhsat sahasında madencilik faaliyetlerinde bulunulması
konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine iliĢkin EskiĢehir Valiliği’nin
(Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 30.09.2013 tarih, 89783752-169-3873 sayılı yazısı ve söz
konusu alanda tespit edilen Oluklaryanı Antik YerleĢimi’nin 2863 sayılı Kanun kapsamında
değerlendirilmesi istemine iliĢkin EskiĢehir Valiliği’nin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
30.09.2013 tarih, 89783752-169-3884 sayılı yazısı, anılan yazılar eki 24.09.2013 ve 25.09.2013
günlü Müze Müdürlüğü uzman raporları, 26.05.2014 tarih, 3584 sayılı dosya inceleme raporu,
koordinatlı öneri sit sınırı paftası ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler
sonunda;
EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, Atalan Köyü sınırları içinde bulunan A.R.201101160 No’lu
Ruhsat Sahası içerisinde tespit edilen ve tapulama alanı dıĢında kaldığı anlaĢılan söz konusu
alanın Oluklaryanı Antik YerleĢimi adıyla I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak
tesciline, hazırlanan tescil fiĢi ve koordinatlı sit sınırı paftasının uygun olduğuna, söz konusu
alanın tapuya tescili yapılması durumunda ilgili Ģerhlerin konulmasına, alanda Kültür Varlıklarını
Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları’na iliĢkin
05.11.1999 gün, 658 sayılı Ġlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, söz konusu sit
alanı içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir
fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına, alanın çevresinde ilgili idarelerce güvenlik
tedbirlerinin alınmasına karar verildi.
Sayfa : 134
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 135
214/1-1
Sayfa : 136
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
26.07.41
Toplantı Tarihi ve No : 27.08.2015 - 170
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 27.08.2015 - 3467
ESKĠġEHĠR
EskiĢehir Ġli, Alpu Ġlçesi, Dereköy Mahallesi’nde tespit edilen Yuvarlak Planlı Yapı’nın
tescili ve öneri I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan bilgi ve belgelerin
değerlendirilmesinin istendiği Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 06.09.2013 tarihli yerinde inceleme
raporu, ilgili kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın
(Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü) 20.07.2015 tarih, 20913469-101.29.02-254531 sayılı yazısı,
EskiĢehir Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 17.06.2015 tarih, 82953731-821.99/580359 sayılı
yazısı, 21.08.2015 tarih, 6836 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası,
sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftaları, tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan
görüĢmeler sonucunda;
EskiĢehir Ġli, Alpu Ġlçesi, Dereköy Mahallesi’nde tespit edilen Yuvarlak Planlı Yapı’nın
2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil
fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftalarının uygun
olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler,
Koruma ve Kullanma KoĢulları’na iliĢkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı Ġlke Kararı’ndaki I. (Bir)
Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiĢ dönemi
koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak belirlenmesine; kaçak kazı ile açığa çıktığı anlaĢılan
yapının etrafında ilgili idarelerce gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına, kaçak kazıyı
gerçekleĢtirenlerin kolluk kuvvetlerince tespit edilerek ilgili idarelerce gerekli yasal iĢlemlerin
yapılmasına, sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan
izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 137
Sayfa : 138
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
215/1-1
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 139
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
26.11/25
Toplantı Tarihi ve No : 25.06.2015 - 166
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 25.06.2015 - 3344
ESKĠġEHĠR
EskiĢehir Ġli, Mahmudiye Ġlçesi, Hamidiye Mahallesi’nde yer alan I. (Bir) Derece
Arkeolojik Sit olarak tescilli Hamidiye Höyük II’nin güncellenen sit sınırları konusunda
09.04.2015 tarih, 3110 sayılı Kararımız gereğince konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve
KuruluĢların görüĢlerinin iletildiği yazılar, OEDAġ’ın 08.05.2015 tarih, 201529627-2089 sayılı
yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü) 11.05.2015
tarih, 42844 sayılı yazısı, EskiĢehir Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 26.05.2015 tarih,
82953731-821.99/446353 sayılı yazısı, 23.06.2015 tarih, 5116 sayılı dosya inceleme raporu
okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, tescil fiĢi,
fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
EskiĢehir Ġli, Mahmudiye Ġlçesi, Hamidiye Mahallesi’nde yer alan ve Gayrimenkul Eski
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 24.07.1981 tarih, A-3102 sayılı kararı ile I. (Bir) Derece
Arkeolojik Sit olarak tescilli Hamidiye Höyük II’nin güncellenen tescil fiĢi, koordinatlı sit paftası
ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları’na
iliĢkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı Ġlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili
hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma
koĢulları olarak belirlenmesine; sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına
ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.
Sayfa : 140
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 141
216/1-1
Sayfa : 142
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 143
Sayfa : 144
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 145
Sayfa : 146
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 147
Sayfa : 148
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 149
Sayfa : 150
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 151
Sayfa : 152
RESMÎ GAZETE
13 Ocak 2016 – Sayı : 29592
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2016/8376 6/1/2016 Tarihli ve 6658 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun
Bulunan Asya Altyapı Yatırım Bankası Kuruluş Anlaşmasının
Onaylanması Hakkında Karar
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/8370 Temsil Tazminatı Ödenmesine İlişkin Karar ile Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair Karar
2016/8374 Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sınırlarında
Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Kalkınma Bakanı Cevdet
YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Kültür ve Turizm Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
1
70
71
75
75
ATAMA KARARLARI
— Dışişleri, Ekonomi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama
Kararları
76
YÖNETMELİKLER
— Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve
Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
78
80
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 23/12/2015 Tarihli ve E: 2015/58, K: 2015/117 Sayılı
Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 30/12/2015 Tarihli ve E: 2014/183, K: 2015/122 Sayılı
Kararı
89
94
İLÂN BÖLÜMÜ
101
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
109
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
142
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 50 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete