18 OCAK - 22 OCAK DOKTOR HAFTALIK ÇALIŞMA LİSTESİ
FETHİYE DEVLET HASTANESİ
BEYİN SİNİR CERRAHİSİ
Op.Dr.Mehmet Ali DEMĠRBAġ
CİLT HASTALIKLARI
Uzm.Dr.Serpil ESEOĞLU
Uzm.Dr.Turgut ÇAYKARA
ÇOCUK CERRAHİSİ
Op.Dr.M.Kadir ÜNSAL
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Uzm.Dr.Hüseyin YALÇIN
Uzm.Dr.Halil CANDEMĠR
Uzm.Dr.ġükrü Tufan CURA
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
AMELİYAT
POLİKLİNİK
AMELİYAT
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
SEMT
SEMT
SEMT
SEMT
SEMT
AMELİYAT
AMELİYAT
POLİKLİNİK
AMELİYAT
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
SEMT
YENİ DOĞAN
YENİ DOĞAN
SEMT
N.İ
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
SEMT
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
İCAP
SEMT
POLİKLİNİK
YENİ DOĞAN
İDARE
Uzm.Dr.Sermet ġENREÇBER
İDARE
İDARE
İDARE
İDARE
Uzm.Dr.Yıldız KIRYAMAN
SEMT
YENİ DOĞAN
POLİKLİNİK
İCAP
İCAP
Uzm.Dr.Deniz ÇAĞATAY ÖZYER
İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE)
Uzm.Dr.Ramazan Tayfun CURA
İCAP
POLİKLİNİK
İCAP
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
İCAP
POLİKLİNİK
İCAP
NÖBET İZNİ
İCAP
Uzm.Dr.Mahmut KARAKOÇ
İZİN
İZİN
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
Uz.Dr. Serdar ġAHĠNOĞLU
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
DİYALİZ
G.GÖREV
N.İ
G.GÖREV
G.GÖREV
G.GÖREV
G.GÖREV
G.GÖREV
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
KOMİTE
POLİKLİNİK
KOMİTE
POLİKLİNİK
KOMİTE
POLİKLİNİK
KOMİTE
POLİKLİNİK
KOMİTE
POLİKLİNİK
Uzm.Dr.Hacer UÇ
SEMT
SEMT
SEMT
SEMT
SEMT
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
Uzm.Dr. Kadir DALGIÇ
SEMT
SEMT
SEMT
SEMT
SEMT
POLİKLİNİK
Uz.Dr.Deniz ÇETĠN
Uzm.Dr. Göktürk KILINÇ
ENFEKSİYON HAST.VE MİKROBİYOLOJİ
Uzm.Dr.Zehra OKUMUġ
Uzm.Dr.Sebahat MEMĠġ
Uzm.Dr. Özlem ÇELİK AVLUK
GENEL CERRAHİ
Op.Dr.Ramazan ÜYÜK
Op.Dr.Selçuk ARDA
Op.Dr.Ercan KÜLEKÇĠ
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
MEME POLK.
POLİKLİNİK
AMELİYAT
AMELİYAT
SEMT
AMELİYAT
MEME POLK.
AMELİYAT
POLİKLİNİK
AMELİYAT
SEMT
AMELİYAT
POLİKLİNİK
MEME POLK.
İZİN
Op.Dr.Tuncer KARADEMĠR
AMELİYAT
POLİKLİNİK
AMELİYAT
SEMT
MEME POLK.
Op.Dr.Senem ġEN
POLİKLİNİK
AMELİYAT
MEME POLK.
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
Op.Dr.Seyfi ACAR
POLİKLİNİK
AMELİYAT
SEMT
AMELİYAT
POLİKLİNİK
Op.Dr. Bilal ÇELĠKBAġ
AMELİYAT
SEMT
POLİKLİNİK
AMELİYAT
AMELİYAT
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
AMELİYAT
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
SEMT
SEMT
SEMT
SEMT
SEMT
GÖĞÜS CERRAHİ
Op.Dr.Onur GÜNGÖR
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Uzm.Dr.M.Coşkun ÖZER
Uzm.Dr.Erdoğan YORULMAZ
Uzm.Dr.M. Ali UÇAR
GÖZ HASTALIKLARI
Op.Dr.Cemal TURAN
AMELİYAT
HEYET
POLİKLİNİK
AMELİYAT
POLİKLİNİK
Op.Dr.Gönül Fariz KENDĠRLĠOĞLU
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
AMELİYAT
HEYET
POLİKLİNİK
Op.Dr.Oğuz KARACAOĞLU
POLİKLİNİK
AMELİYAT
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
AMELİYAT
KADIN HAST VE DOĞUM
Op.Dr.Hüseyin Fikret ÜNAL
POLİKLİNİK
DOĞUM SALONU
SEMT
POLİKLİNİK
DOĞUM SALONU
Op.Dr.Mustafa ERDANABAġ
POLİKLİNİK
İZİN
İZİN
İZİN
İZİN
İZİN
İZİN
İZİN
İZİN
İZİN
DOĞUM SALONU
RAPORLU
RAPORLU
RAPORLU
RAPORLU
AMELİYAT
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
SEMT
POLİKLİNİK
DOĞUM SALONU
DOĞUM SALONU
SEMT
POLİKLİNİK
AMELİYAT
POLİKLİNİK
AMELİYAT
AMELİYAT
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
İZİN
İZİN
İZİN
İZİN
İZİN
Op.Dr.Gökhan KORKMAZGĠL
AMELİYAT
POLİKLİNİK
AMELİYAT
POLİKLİNİK
AMELİYAT
Op.Dr.Uğur Gökhan GÖKTÜRK
POLİKLİNİK
AMELİYAT
POLİKLİNİK
AMELİYAT
POLİKLİNİK
SEMT
SEMT
SEMT
SEMT
SEMT
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
EMG
POLİKLİNİK
POLİK.-EMG
Op.Dr.Sait AYGÜN
Op.Dr.Mehmet Yılmaz DĠRĠ
Op.Dr.Kemal DĠRĠBAġ
Op.Dr.Mustafa Gürhan KARAGÖZ
KALP-DAMAR CERRAHİSİ
Op.Dr.Mahmut YILMAN
KARDİYOLOJİ
Uz.Dr.Ömer KENDĠRLĠOĞLU
Uz.Dr.Ġsmail BOLAT
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
Op.Dr.Hüdayi ATLI
Op.Dr.Sevgi Emine ÇEġME
NÖROLOJİ
Uzm.Dr.Naci GEMĠCĠ
Uzm.Dr.Semra ġENGÜN KARAÇAYIR
POLİKLİNİK
EMG
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
Uzm.Dr.Özlem KILINÇ
POLİK.-EMG
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
EMG
POLİKLİNİK
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Op.Dr.Halit ARIKAN
POLİKLİNİK
SEMT
AMELİYAT
SEMT
AMELİYAT
SEMT
AMELİYAT
SEMT
AMELİYAT
POLİKLİNİK
Op.Dr.Erdem DÖĞERLĠ
G.GÖREV
POLİKLİNİK
AMELİYAT
AMELİYAT
SEMT
Op.Dr.Ertuğrul ORHAN
AMELİYAT
AMELİYAT
AMELİYAT
POLİKLİNİK
AMELİYAT
Op.Dr.Zülküf TUNÇDEMĠR
AMELİYAT
AMELİYAT
POLİKLİNİK
G.GÖREV
AMELİYAT
PLASTİK VE REKONSTRUKTİF CERRAHİSİ
Op.Dr.Uğur ÇAKMAK
TIBBİ ONKOLOJİ
Uzm.Dr.Uğur MUSLU
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Uzm.Dr.ġ.Hikmet ARTIRAN
AMELİYAT
POLİKLİNİK
AMELİYAT
POLİKLİNİK
AMELİYAT
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
SERVİS
İDARİ GÖREV-POLK.
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
Uzm.Dr.Levent DÖVÜġKAYA
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
ÜROLOJİ
Op.Dr.Ġnan ALIġIR
AMELİYAT
AMELİYAT
AMELİYAT
POLİKLİNİK
AMELİYAT
Op.Dr.Sedat GÖK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
AMELİYAT
POLİKLİNİK
Op.Dr.RuĢen UÇ
POLİKLİNİK
AMELİYAT
AMELİYAT
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
Op.Dr.Kani KARACA
AMELİYAT
POLİKLİNİK
POLİKLİNİK
AMELİYAT
AMELİYAT
Op.Dr.Mustafa AKPINAR
Download

Doktor Çalışma Listesi - Fethiye Devlet Hastanesi