YO R D A M K İ TA P
Standart Abone Listesi
O cak- A ralık 2016
Klasik Marksist Kuram
19 DÜNYAYI DEĞİŞTİREN DÜŞÜNÜRLER CİLT II:
Rönesans’tan Aydınlanma’ya Yeni Bir Çağın Doğuşu
HAZIRLAYAN VE ÇEVİREN: SADIK USTA
1
FRANSA’DA SINIF MÜCADELELERİ / KARL MARX
Çeviri: Erkin Özalp
2
LOUIS BONAPARTE’IN 18 BRUMAIRE’İ / KARL MARX
Çeviri: Erkin Özalp
3
FRANSA’DA İÇ SAVAŞ / KARL MARX
Çeviri: Erkin Özalp
Socialist Register
4
KÖYLÜLER SAVAŞI / FRIEDRICH ENGELS / Çeviri: Okay Gönensin
21 SOCIALIST REGISTER 2013 Strateji Sorunu
5
HALKIN DEVLET YÖNETİMİNE KATILMASI ÜZERİNE
V. İ. LENİN / Çeviri: Metin Çulhaoğlu
22 SOCIALIST REGISTER 2015 Sınıfların Dönüşümü
Kuram-Araştırma-Tartışma / Çeviri
6
MARKSİZM SÖZLÜĞÜ / Haz.: G. BENSOUSSAN-G. LABICA
Çeviri: Volkan Yalçıntoklu (1250 sayfa, Ciltli)
7
KARL MARX VE DÜNYA EDEBİYATI / S. S. PRAWER
Çeviri: Selin Dingiloğlu
8
BOLŞEVİKLER İKTİDARDA Sovyet İktidarının İlk Yılı
ALEXANDER RABINOWITCH / Çeviri: S. Dingiloğlu-H. Başgüney
9
DAVETSİZ MİSAFİR: MARX / DANIEL BENSAID
Çeviri: İlke Bereketli
10 ÖRTÜNÜN ARKASINDAKİ GERÇEK: SÖMÜRÜ, BASKI,
ŞİDDET / HİMANİ BANNERJİ / Çeviri: Senem Özdemir
20 DÜNYAYI DEĞİŞTİREN DÜŞÜNÜRLER CİLT III:
Aydınlanma, Fransız Materyalizmi ve Devrimler Çağı
HAZIRLAYAN VE ÇEVİREN: SADIK USTA
23 SOCIALIST REGISTER 2016 Sağın Siyaseti
Kuram-Araştırma-Tartışma / Telif
24 1789 FRANSIZ DEVRİMİ Öncülleri ve Sonrası / TANER TİMUR
25 İKİ KÜRESEL UZUN DALGA BOYUNCA TÜRKİYE EKONOMİSİ,
1945-2009 / OKTAR TÜREL
26 Canavarın Ağzında 40 Yıl: ABD KOMÜNİST PARTİSİ TARİHİ,
1919-1959 / CİLT 2 / HALUK GERGER
27 BAŞKA BİR UYGARLIK İÇİN MANİFESTO Neyi nerede nasıl
üretmeli, nasıl tüketmeli, nasıl yaşamalı? / FİKRET BAŞKAYA
28 ÇARKLAR, KÖKLER VE BULUTLAR
Bir Karşılaşmalar Masalı / YILDIZ SİLİER
29 ORTA SINIF EFSANESİ / HALUK YURTSEVER
11 YAZARLAR VE ŞAİRLERİN GÖZÜYLE LENİN
HAZ. GEORGY ZLOBİN / Çeviri: Celal Üster
30 SOSYALİST SİMALAR / GÖKHAN ATILGAN
12 SOSYALİZM ŞAKAYA GELMEZ! İnsanlığın Kurtuluşu İçin Kısa
Bir Kılavuz / DANNY KATCH / Çeviri: Funda Hülagü
31 KARŞI-DEVRİMİN İDEOLOGLARI: ATSIZ, KISAKÜREK,
TOPÇU, ARVASİ / FATİH YAŞLI
13 DİJİTAL DÜNYA EKONOMİSİNDE EMEK / URSULA HUWS
Çeviri: Gülen Ulusoy
Geçmişten Geleceğe Sosyalizm Dizisi
14 KAPİTALİZMDEN SONRA Bizi Neler Bekliyor? / PAUL MASON
Çeviri: Şükrü Alpagut
15 LİBERAL VİRÜS / SAMIR AMIN / Çeviri: Fikret Başkaya
16 MODERNİTE, DEMOKRASİ VE DİN / SAMIR AMIN
Çeviri: Fikret Başkaya
17 ORTAÇAĞ TARİHİ / E. V. AGİBALOVA-D. M. DONSKOY
Çeviri: Çağdaş Sümer
18 ESMER MİLLETLER / Halkların Üçüncü Dünya Tarihi
VIJAY PRASHAD / Çeviri: Eylem Yıldızer
32 TARİHTEN KAÇIŞ/DOMENICO LOSURDO /Çeviri: Musost Canbek
33 KOMÜNİST ENTERNASYONAL (1919-1943)
Komintern veya Yıkılan Dünya Devrimi Partisi Hayali
SERGE WOLIKOW / Çeviri: Erden Akbulut - Halil Hacıalioğlu
Çizgilerle
34 Çizgilerle EKONOMİ / RIUS / Çeviri: Barış Yıldırım
35 Çizgilerle NÂZIM HİKMET / TURGAY FİŞEKÇİ-SONER TUNA
Deneme-Mizah
Çatalçeşme Sokak Gendaş Han No: 19 Kat: 3 34110 Cağaloğlu - İstanbul
T: 0212 528 19 10 F: 0212 528 19 09 W: www.yordamkitap.com E: [email protected] • www.facebook.com/YordamKitap • www.twitter.com/YordamKitap
Download

YORDAM KİTAP Standart Abone Listesi