Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Teknik Araştırma Ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı
Akreditasyon No: AB-0010-T
Revizyon No: 020 Tarih: 12 Ocak 2016
Deney Laboratuvarı
AB-0010-T
Adresi :
Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı
Altınova 06105
ANKARA / TÜRKİYE
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Tel
: 0 312 399 27 96
Faks
: 0 312 399 27 95
E-Posta : [email protected]
Website : www.dsi.gov.tr
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sertleşmiş Beton
Kimyasal Katkılar
Beton Harç ve
Şerbet İçin
Taze Beton
Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm
6: Deney Numunelerinin Yarmada Çekme
Dayanımının Tayini
TS EN 12390-6
Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm
8: Basınç Altında Su İşleme Derinliği Tayini
TS EN 12390-8
Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm
3: Deney Numunelerinin Basınç
Dayanımının Tayini
TS EN 12390-3
Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm
5: Deney Numunelerinin Eğilme
Dayanımının Tayini
TS EN 12390-5
Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 13:
Basınç Altında Sekant Elastisite
Modülünün Tayini
TS EN 12390-13
Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet
İçin -Deney Metotları - Bölüm 6: Kızıl Ötesi
Analiz Tayini
TS EN 480-6
Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet
İçin -Deney Metotları - Bölüm 11:
Sertleşmiş Betonda Hava Boşluğu
Özelliklerinin Tayini
TS EN 480-11
Çökme (Slamp) Deneyi
TS EN 12350-2
Hava İçeriğinin Tayini-Basınç Metotları
TS EN 12350-7
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/8)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Teknik Araştırma Ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı
Akreditasyon No: AB-0010-T
Revizyon No: 020 Tarih: 12 Ocak 2016
AB-0010-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
Beton İşlerinde
Kullanılan PVC
Plastik Dilatasyon
Malzemeleri-PVC
Plastik Su Tutucu
Contalar
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Katlama Muayenesi
TS 3078
Madde 4.2.2.2 ve 5.2.5
Yaşlandırma Sonrası Sertlik Deneyi
TS 3078
Madde 4.2.2.10; 5.3.5 ve
5.3.2
Görünüş Muayenesi
TS 3078
Madde 4.2.1 ve 5.2.2
Kesit Muayenesi
TS 3078
Madde 4.2.1 ve 5.2.3
Kenarların Doğruluğunun Muayenesi
TS 3078
Madde 4.2.2.1 ve 5.2.4
Boyut Muayenesi
TS 3078
Madde 4.3 ve 5.2.6
Çekme Dayanımı ve Uzama Oranı
TS 3078
Madde 4.2.2.3; 4.2.2.4 ve
5.3.1
Sertlik Deneyi
TS 3078
Madde 4.2.2.5 ve 5.3.2
Birim Hacim Kütlesi Deneyi
TS 3078
Madde 4.2.2.6 ve 5.3.3
Kütlece Su Emme Deneyi
TS 3078
Madde 4.2.2.7 ve 5.3.4
Kül Tayini Deneyi
TS 3078
Madde 4.2.2.11 ve 5.3.6
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/8)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Teknik Araştırma Ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı
Akreditasyon No: AB-0010-T
Revizyon No: 020 Tarih: 12 Ocak 2016
AB-0010-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Beton İşlerinde
Kullanılan PVC
Plastik Dilatasyon
Malzemeleri-PVC
Plastik Su Tutucu
Contalar Devam)
Yaşlandırma Sonrası Çekme Dayanımı ve
Uzama oranı
TS 3078
Madde 4.2.2.8; 4.2.2.9;
5.3.1; 5.3.5
Plastik, Lastik Ve
Kauçuk Levhalar,
Su Yalıtımı İçin
Esnek Levhalar
Kalınlığın Tayini
TS EN 1849-2 Madde 5
Birim Alan Kütlesinin Tayini
TS EN 1849-2 Madde 6
Düşük Sıcaklıkta Katlanabilirliğin Tayini
TS EN 495-5
Su Geçirmezliği Tayini
(Metod B)
TS EN 1928
Statik Delme Deneyi (CBR-Deneyi)
TS EN ISO 12236
Çekme Özelliklerinin Tayini (Metod B)
(Max: 20 kN)
TS EN 12311-2
Yırtılma Mukavemeti Tayini - Bölüm 1:
Şerit, Açık Ve Ay Şeklinde Deney Parçalar
İle
ISO 34-1
Çekme Özelliklerinin Tayini
(Max: 20 kN)
TS EN ISO 527-1
TS EN ISO 527-2
EN ISO 527-3
Boyutların Tayini (Ortalama Et Kalınlığı - Ortalama Dış Çap)
TS EN ISO 3126
Çekme Özelliklerinin Tayini (Max: 20 kN)
TS EN ISO 6259-1
ISO 6259-3
Çatı Su
Sızdırmazlığı İçin
Bitüm, Plâstik Ve
Lâstik Levhalar
Plastikler, Lastikler
Ve Termoplastikler
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/8)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Teknik Araştırma Ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı
Akreditasyon No: AB-0010-T
Revizyon No: 020 Tarih: 12 Ocak 2016
AB-0010-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Plastikler,
Lastikler Ve
Termoplastikler
Devam)
Betonarme Donatı
Çeliği
Agregalar
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Görünüş Muayenesi
TS EN 12201-2
Pigment veya Karbon Siyahı Dağılımı
Derecesinin Değerlendirilmesi
TS ISO 18553
Oksidasyon İndüksiyon Süresi (OIT) Tayini
TS EN ISO 11357-6
TS EN ISO 11357-1
TS EN 728
Karbon Siyahı Miktarı Tayini
ISO 6964
Kütlesel Eriyik Akış Hızı (MFR) Tayini
(Metot A)
TS EN ISO 1133-1
Yoğunluk Tayini (Metot A - Daldırma
Metodu)
TS EN ISO 1183-1
Uçucu Madde Muhtevası
TS EN 12099
Kütle Tayini
TS 708
Çekme Deneyi (Ortam Sıcaklığında
20kN-600 kN)
TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Üst Akma Dayanımının
Tayini
TS EN ISO 6892-1
Çekme Deneyi- Kopmadan Sonraki Yüzde
Uzamanın Tayini
TS EN ISO 6892-1
Agregaların Yığın Yoğunluğunun (Birim
Hacim Ağırlık) ve Boşluk Oranı Tayini
ASTM C29
İri Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun
(Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini
ASTM C 127
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/8)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Teknik Araştırma Ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı
Akreditasyon No: AB-0010-T
AB-0010-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Agregalar Devam)
Revizyon No: 020 Tarih: 12 Ocak 2016
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
İnce Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun
(Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini
ASTM C 128
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney
Yöntemi
ASTM C136 / C136M
Mineral Agregada 75 Mm (No 200)
Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama
Yöntemi ile Tayini
ASTM C 117
Beton Agregalarında Los Angeles Cihazı ile
Aşınmaya Dayanıklılık ve Aşınma Oranı
Tayini
ASTM C131 / C131M
Beton Agregalarında Dona Dayanıklılığın
Kimyasal Yöntemle (Sodyum Sülfat veya
Magnezyum Sülfat) Tayini
ASTM C 88
Agregadaki Kil Topakları ve Eriyebilir
Parçacıklar Oranı
ASTM C142 / C142M
Agregada Toplam Rutubet Tayini Deneyi
(Kurutma Yoluyla)
ASTM C 566
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi Metilen Mavisi Deneyi
TS EN 933-9
Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı
Direncin Tayini
TS EN 1097-2
Dolgu (Filler) Tane Yoğunluğunun Tayini Piknometre Yöntemi
TS EN 1097-7
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi - Kum
Eşdeğeri Tayini
TS EN 933-8
Agregaların Potansiyel Alkali
Reaktivitesinin Tayini (Harç Çubuğu
Yöntemi)
TS 13516
ASTM C1260
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/8)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Teknik Araştırma Ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı
Akreditasyon No: AB-0010-T
Revizyon No: 020 Tarih: 12 Ocak 2016
AB-0010-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Agregalar Devam)
Bağlayıcı Malzemeler ve Agrega
Karışımlarının Potansiyel Alkali Silika
Reaktivitesinin Tayini (Hızlandırılmış Harç
Çubuğu Yöntemi)
TS 13517
ASTM C1567
Doğal Taşlar
Görünür Yoğunluk Tayini
TS EN 1936
Açık Gözeneklilik Tayini
TS EN 1936
Gerçek Yoğunluk Tayini (Piknometre)
TS EN 1936
Toplam Gözeneklilik Tayini
TS EN 1936
Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini
TS EN 1926
Kayaçlarda Üç Eksenli Basınç Deneyi
TS 699
Elastisite Modulü Tayini Deneyi-Statik
Yöntem
TS EN 14580
Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini
TS EN 13755
Kaynar Suda Su Emme Deneyi
TS 699
Nokta Yükü Dayanım İndeksi Deneyi
TS 699
Suda Dağılmaya Karşı Dayanıklılık Deneyi
TS 699
Kayaçlar
Su Muhtevası Tayini Deneyi
TS 8615
Çimento ve Benzeri
Yapı Malzemeleri
Basınç Dayanımı Tayini
TS EN 196-1
Genleşme Tayini
TS EN 196-3
Priz Başlangıç Süresinin Tayini
TS EN 196-3
Priz Bitiş Süresinin Tayini
TS EN 196-3
Özgül Ağırlık Tayini
TS EN 196-6
Özgül Yüzey Tayini (Blaine Yöntemi)
TS EN 196-6
Elek Bakiyesi (45 µm)
TS EN 196-6
Doğal Yapı Taşları
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/8)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Teknik Araştırma Ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı
Akreditasyon No: AB-0010-T
Revizyon No: 020 Tarih: 12 Ocak 2016
AB-0010-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Çimento ve
Benzeri Yapı
Malzemeleri
Devam)
Su
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Elek Bakiyesi (90 µm)
TS EN 196-3
Klorür Tayini
TS EN 196-2
Kızdırma Kaybı Tayini
TS EN 196-2
Çözünmeyen Kalıntı Tayini
TS EN 196-2
Sülfat Tayini
TS EN 196-2
Bileşen Tayini (Toplam Katkı)
CEN TR 196-4
pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
İletkenlik Tayini
Elektrot Metodu
TS 9748 EN 27888
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Florür , Klorür , Nitrat, Ortofosfat, Sülfat
Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 10304-1
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum,
Magnezyum Tayini
İyon Kromotografi Metodu
TS EN ISO 14911
Arsenik (As), Bakır (Cu), Civa (Hg),
Çinko(Zn), Demir (Fe), Kadmiyum (Cd),
Krom (Cr),Kurşun (Pb), Mangan (Mn)
ICP-MS Metodu
EPA 200.8
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/8)
Akreditasyon Kapsamı
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Teknik Araştırma Ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı
Akreditasyon No: AB-0010-T
AB-0010-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Su Devam)
Dalgıç Pompa
Revizyon No: 020 Tarih: 12 Ocak 2016
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sularda Toplam Alfa Aktivitesi Tayini
EPA Method 900.0
Sularda Toplam Beta Aktivitesi Tayini
EPA Method 900.0
Sularda Trityum Tayini
IAEA Yöntemi
Sularda Oksijen-18 Tayini
IAEA Tekniği Dengeleme
Yöntemi
Sularda Döteryum Tayini
IAEA Tekniği Dengeleme
Yöntemi
Dalgıç Pompa Performans Deneyi
TS EN ISO 9906
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı