Müşteri Beyanı
Saxo Bank A/S veya herhangi bir gerçek ve tüzel kişi tarafından Türkiye’de yerleşik yatırımcılara ya da
şahsıma yönelik yapılmış hiçbir tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyeti olmaksızın, tamamen kendi
inisiyatifim ve isteğim doğrultusunda Saxo Bank A/S nezdinde hesap açmak suretiyle Bankanızın her
türlü yatırım hizmet ve faaliyetinden yararlanmak istediğimi beyan ederim.
İsim:
İmza:
Client Declaration
I hereby declare that, without receiving any promotion, marketing and sales activity targeting the
Turkish residents or myself that are carried out either by Saxo Bank A/S or any real or legal entity,
solely with my own initiative and will, I request to open an account in Saxo Bank A/S in order to benefit
from all the investment services and activities offered by Saxo Bank A/S.
Client Name:
Signature:
SAXO BANK A/S
PHILIP HEYMANS ALLE 15
PHONE: +45 3977 4000
REUTERS DEALING CODE: SAXO
[email protected]
2900 HELLERUP, DENMARK
FAX: +45 3977 4200
CVR. NR. 15 73 12 49
WWW.SAXOBANK.COM
C OP E NH AG EN • LO NDON • SING AP OR E • P AR IS • GE NEVA • ZU R ICH • DUB AI • TO K YO
–
AND O THE R FINANC IAL CE NTR E S AR OU ND TH E WOR LD
Download

Müşteri Beyanı Client Declaration