İŞ AKIŞ ŞEMASI
BİRİM
ŞEMA ADI
Sağlık Yüksekokulu /BÖLÜMLER
Giden Evrak İş Akış Şeması
Giden evrakın hazırlanması
Evrakın EBYS üzerinden ilgili
birime yazılması
Evrakın Bölüm Başkan
Yardımcısı tarafından kontrolü
Evrakın Bölüm Başkanı
tarafından incelenmesi, onayı
EBYS Evraka sayı ve
tarih verilmesi
Evrakın ilgili yere
gönderilmesi.
İŞ AKIŞ ŞEMASI
BİRİM
ŞEMA ADI
Harici Evrak
Sağlık Yüksekokulu /BÖLÜMLER
Gelen Evrak İş Akış Şeması
Evrakın posta veya
elden Bölüme
gelmesi
Evrak Bölüm içinden
veya Yüksekokuldan
gelmesi
Dahili Evrak
Bölümü ilgilendiriyor mu?
Evet
Evrakın EBYS üzerinden kayıt
edilmesi
Evrakın Bölüm Başkanı
tarafından kontrolü
Evrakın Bölüm Başkanı
tarafından incelenip ilgili
bölüm sekreterine havale
edilmesi
Evrakın gerekli işlemlerinin
yapılıp arşive kaldırılması
Hayır
Evrakın ilgili birime iade
edilmesi
İŞ AKIŞ ŞEMASI
BİRİM
ŞEMA ADI
Sağlık Yüksekokulu /BÖLÜMLER
Bölüm Kurul Kararı İş Akış Şeması
Bölüm Kurulu gerektiren
bir yazı
geldiğinde,yazının;
Bölüm Kurulu
Kararı Gerekli
mi
Gereği için,
Takibi için;
Hayır
Bölüm Kurulunda görüşülmesi
için tarih belirlenir ve üyelere bildirilir.
İlgili personele
sevk edilir
Gerekli işlemden
sonra arşive
kaldırılır.
Bölüm Kurulu ,Bölüm Başkanı
başkanlığında belirlenen tarihte
üyeler ile birlikte toplanır.
Toplantı konusu üyeler ile
görüşülür, Karar alınır
Bölüm Kurulu Kararı yazılır, Kurul
üyelerine imzalatılır.
Karar ilgili bölüm tarafından gerekli yerlere
EBYS üzerinden yazılır
Yazı uygun mu?
Evet
Hayır
Yazı imzalandıktan sonra ilgili yere
gönderilir.
Evet
Download

Sağlık Yüksekokulu/Bölümler Giden/gelen Evrak İş Akış Şeması