HAZIRLAYANLAR
6 YAŞ ÖĞRETMENLERİ
EDİTÖR
ÜLKÜ UZUN
IŞIKLI GÜNLER
OCAK 2016
İÇİNDEKİLER
1.OCAK AYI ÖZEL GÜN VE KUTLAMALARI
2.OCAK AYI KAZANIM ve GÖSTERGELERİ
3.OCAK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
4.BRANŞ ETKİNLİKLERİ
İngilizce
Müzik
Görsel Sanatlar
Fiziki Etkinlik
Yüzme
Kulüp Etkinlikleri
Montessori Uygulamaları
5. DUYURULAR
6. REHBERLİK BİRİMİ
7. OCAK AYI DOĞUM GÜNLERİMİZ
OCAK AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1: Nesne/durum olaya dikkatini verir.
Göstergeleri

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Kazanım 7: Nesne veya varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri

Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre gruplar.

Nesne/varlıkları uzunluğuna göre gruplar.

Nesne/varlıkları dokusuna göre gruplar.

Nesne/varlıkları sesine göre gruplar.
Kazanım 2: Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri

Nesne /durum/olayla ilgili tahminini söyler

Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.

Gerçek durumu inceler.

Tahmini ile ilgili gerçek durumu karşılaştırır.
Kazanım 8: Nesne veya varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri

Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır.

Nesne/varlıkların uzunluğunu ayırt eder, karşılaştırır.

Nesne/varlıkların dokusunu ayırt eder, karşılaştırır.

Nesne/ varlıkların sesini ayırt eder.
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri

Nesne/varlığın büyüklüğünü söyler.

Nesne/ varlığın uzunluğunu söyler.

Nesne/varlığın dokusunu söyler.

Nesne /varlığın sesini söyler.
Kazanım9: nesne veya varlıkları özelliklerine göre sıralar.

Nesne/varlıkları büyüklüklerine göre sıralar.
Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri

Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre ayırt eder, eşleştirir.

Nesne/varlıkları uzunluğuna göre ayırt eder, eşleştirir.

Nesne varlıkları dokusuna göre ayırt eder, eşleştirir.

Nesne/varlıkları sesine göre ayırt eder eşleştirir.
Kazanım11: Nesneleri ölçer.
Göstergeleri

Ölçme sonucunu tahmin eder.

Standart olmaya birimlerle ölçer.

Ölçme sonucunu söyler.

Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır.
Kazanım 16: Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma
işlemlerini yapar.
Göstergeleri

Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler.

Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.
FMV OCAK 2016
OCAK AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
DİL GELİŞİM
Kazanım6: Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri

Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve
sözcüklerin anlamlarını sorar.

Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.

Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
Kazanım 7: dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri

Sözel yönergeleri yerine getirir.

Dinledikleri/izlediklerini açıklar.

Dinlediklerini/izledikleri hakkında yorumlar yapar.
Kazanım 8: Dinledikleri /izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.

Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır.

Dinledikleri/izlediklerini resim yoluyla sergiler.

Dinledikleri/izlediklerini müzik yoluyla sergiler.

Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri:

Görsel materyalleri inceler.

Görsel materyalleri açıklar.

Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
Kazanım 11: Okuma farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:

Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur.
Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:

Çevresindeki yazıları gösterir.

Gördüğü yazının ne ile ilgili olduğunu tahminen söyler.

Yazının yönünü gösterir.

Duygu ve düşüncelerini yetişkine yazdırır.

Yazının günlük yaşamdaki önemini açıklar.
Kazanım 9: Sesbilgisi farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:

Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.

Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.
FMV OCAK 2016
OCAK AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri

Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder

Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.

Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri:

Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.

Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.

Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.
Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Göstergeleri:

Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini
söyler.

Kuralların gerekli olduğunu söyler.

İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.

Nezaket kurallarına uyar.
Kazanım 13: Estetik değerleri korur.
Göstergeleri:

Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları
söyler.

Çevresini farklı biçimlerde düzenler.
Kazanım 17: Başkalarıyla sorunlarını çözer.
Göstergeleri:

Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer.

Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda
yetişkinlerden yardım ister.

Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır.
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri:

Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar.

Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.

Denge tahtası üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:

Nesneleri takar.

Nesneleri çıkarır.

Nesneleri ipe vb. dizer.

Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya
getirir.

Malzemeleri keser.

Malzemeleri yapıştırır.

Malzemeleri değişik şekillerde katlar.

Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.

Malzemelere elleriyle şekil verir.

Malzemelere araç kullanarak şekil verir.

Kalemi doğru tutar.

Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:

Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar.

Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar.

Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.

Basit dans adımlarını yapar.

Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.

Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına
yapar.
FMV OCAK 2016
OCAK AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
ÖZ BAKIM BECERİLERİ
Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar.
Göstergeleri

Giysilerini çıkarır.

Ayakkabılarını çıkarır.

Ayakkabılarını giyer.
Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri

Ev/okuldaki eşyaları temiz ve düzenli kullanır.

Ev/okuldaki eşyaları toplar.

Ev/okuldaki eşyaları yerleştirir.
Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir.
Göstergeleri

Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.

Öğün zamanlarında yemek yemeye özen gösterir.

Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri
yemekten/içmekten kaçınır.

Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.
Kazanım8: Sağlığı ile ilgili önlemler alır.
Göstergeler

Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler.

Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar.

Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.
FMV OCAK 2016
OCAK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
KAVRAMLAR
Renk: Ara Renkler, Açık-koyu, Renk tonlamaları
Geometrik şekil-cisim: Beşgen, Altıgen, Yedigen,
Elips, Yamuk, Küp, Küre, Piramit
Boyut: En Büyük- En Küçük, En Uzun- En Kısa, En
Ağır-En Hafif
(Karşılaştırmalar, Sıralamalar ve Eşleştirmeler) Duyu: Sıcaktan, soğuğa ısı sıralama
Koku eşleştirme
Ses tonları eşleştirme
Miktar: Tek-Çift, Parça-Bütün, Bütün-YarımÇeyrek
Sayı/Sayma: 0 rakamı ve değeri,
1-40 arası sayılar
Duygu:Şaşkın-Düşünceli-Heyecanlı-Hayal
Kırıklığı, Utangaçlık, Coşkunluk
Zıt kavramlar: Eğri-Doğru(düz), Derin-Sığ,
İlk-Son, Ters-Düz, Ön-Arka, Dar-Geniş
Yön/Mekanda Konum: Sağ-sol, ÖnündeArkasında,
Yukarıda-Aşağıda,
YanındaArasında, Alçak-Yüksek, Dikey-Yatay
FMV OCAK 2016
OCAK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
FEN VE MATEMATİK
DİL ETKİNLİKLERİ
•
•
•
•
•
•
•
Yeni duyduğu sözcükleri fark
etme
Ses çalışmaları
Aşamalı resimler
Kelime avı
Görsel materyalleri kullanarak
hikaye yaratma
Soru cümlesi oluşturma
Hikaye oluşturma sepeti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1-40 arası rakam tanıma çalışmaları
1-20 arası rakam yazma çalışmaları
10’ar ve 5’er sayma çalışmaları
«0» rakamı ve değeri
Toplama işlemi
Sayılar: Öncesi-Sonrası
Eksiltme çalışmaları
Buzun oluşumu
Kar taneleri
Zaman sıralama
Zaman bildiren araç gereçleri
tanıma
EĞİTİM PLANIMIZDAKİ
RUTİNLERİMİZ
•
•
•
•
Takvim çalışması
Duygularım panosu
Oyuncak, göster anlat ve kitap
günleri
Okuldaki 100. günüm
FMV OCAK 2016
OCAK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
OKUMA- YAZMAYA HAZIRLIK
ÇALIŞMALARI
İŞİTSEL ALGI ÇALIŞMALARI
•
•
•
•
•
•
Yakın ve uzak sesler
Sesleri taklit etme
Ses nereden geldi tahmin etme
Ritmi tekrar etme ve ritim
oluşturma
Dinle ve resmet
Doğadaki sesler
GÖRSEL ALGI ve DİKKAT
ÇALIŞMALARI
•
•
•
•
•
•
•
•
Fark bulma etkinlikleri
Gizli olanı bul
Labirent çalışmaları
Şekil - zemin ayrımı etkinlikleri
Modele bakarak bloklarla aynısını
inşaa etme
Çizgileri birleştirme
Çizgileri kopya etme
Kalem tutuş çalışmaları
FMV OCAK 2016
AYIN MÜZİSYENİ
Pyotr İlyiç ÇAYKOVSKİ
AYIN RESSAMI
Vincent Van Gogh
FMV OCAK 2016
OCAK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
SOSYAL BECERİ DESTEK
ETKİNLİKLERİ
• Selam ver, selam al
• Kuklalar konuşuyor
• Sihirli sözcük: Başka
• Bil bakalım bu ne
YAŞAYAN DEĞERLER
BARIŞ
• Barış hikayesi
• Barış sözcükleri
FMV OCAK 2016
During the month of January we will concentrate on:
• New Year (Party, New Year, present/gift, snowman, santa claus,
new year tree, candy cane, bo balls, decorations, new year wreath).
•Sports (Ican play........., tennis, basketball, football, golf, volleyball).
Concepts: Hot/cold, large/medium/small, full/empty,
Day/night, close/open, long/short, hot/cold, inside/outisde,
strong/weak, dark/light, happy/sad, infront/behind, on top/ under,
next to/beside.
• Action verbs : I can...... (swim, skip, run, walk, talk, sing a song,
climb a tree, dance, draw and colour).
FMV OCAK 2016
So far the children have learnt the following songs:
Lyrics to Call Santa (Super
Simple Song)
Red hat
White Beard
Twinkle in his eye
SANTA is his name-O
S-A-N-T-A
S-A-N-T-A
S-A-N-T-A
And Santa is his name –o
What do you want for
Christmas? (Super Simple
Song)
https://www.youtube.com
/watch?v=YqFP0NjoGY4
https://www.youtube.co
m/watch?v=mGAYzlqj-aE
FMV OCAK 2016
Rain Rain Go Away
Songs continued......
♫ Rain, rain, [Move your fingers down like falling
rain.]
go away. [Push your hands out, as if you were
pushing the rain away.]
Come again another day. [Make a "come here"
motion with your hands.]
DADDY wants to play. [Hold up your hand showing
all five fingers and point to your thumb.]
Rain, rain, go away. [Move your fingers down and
then push away the rain.]
Rain, rain,
go away.
Come again another day.
MOMMY wants to play. [Hold up your hand showing
all five fingers and point to your index finger.]
Rain, rain, go away.
Rain, rain,
go away.
Come again another day.
BROTHER wants to play. [Hold up your hand
showing all five fingers and point to your middle
finger.]
Rain, rain, go away.
Rain, rain,
go away.
Come again another day.
SISTER wants to play. [Hold up your hand
showing all five fingers and point to your ring
finger.]
Rain, rain, go away.
Rain, rain,
go away.
Come again another day.
BABY wants to play. [Hold up your hand
showing all five fingers and point to your pinky
finger.]
Rain, rain, go away.
Rain, rain,
go away.
Come again another day.
ALL THE FAMILY wants to play. [Hold up your
hand and wiggle all five fingers.]
Rain, rain, go away. ♫
(Family and weather song)
FMV OCAK 2016
The children will enjoy reading the following stories:
FMV OCAK 2016
This month the children enjoyed learning and listening
to the letter ‘ck’, ‘h’ and ‘e’ song:
Letter songs
Letter h
Letter e
https://www.youtube.com/watch?v=C8EtaVKk8Fg
https://www.youtube.com/watch?v=Cm4OnFLl5Uw
Letter c
https://www.youtube.com/watch?v=LnDxp5QNxmA
FMV OCAK 2016
We have learned lots of new vocabulary:
New Year!
Sports
My Family
Mum
Dad
Sister
Brother
Grandmother
Grandfather
Uncle
Auntie
Mum
Dad
Sister
Brother
Grandmother
Grandfather
Uncle
Auntie
Ican ....
Swim
Walk
Run
Dance
Talk
Sing a song
Climb a tree
Draw
Colour
FMV OCAK 2016
New vocabulary continued......
My Feelings
Feelings
Emotions
Happy
Sad
Angry
Tired
Sleepy
Surprised
Scared
Hungry
Thirsty
FMV OCAK 2016
The games we have been playing in the classroom are:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mystery Box
Hopscotch using flashacards
Run to the corners
Hot Potato
TPR Games using a ball
Bean bag games
Interative Games on the smartbaord
Online games
Musical Chairs
Flashcard Switch
Sleeping Tiger
Dance and freeze
FMV OCAK 2016
Happy New Year!
FMV OCAK 2016
GÖRSEL SANATLAR
•
•
•
Vincent Van Gogh 'un sanat hayatı
ve eserleri
Vincent Van Gogh 'un eserlerinden
kompozisyon çalışması
Kolay Baskı teknikleri
MÜZİK
•
•
•
Müzik tanımları;
Hareketli müzik, yavaş
müzik
Aynı anda şarkı söylemek
ses ve söz uyumunu
yakalamak
Hareketli müziğe söz
uydurma çalışması
FİZİKİ ETKİNLİK
•
Asılma ve sallanmalarda kendine güven
duygusunu geliştirebilme.
•
El göz koordinasyonu geliştirici fiziki
etkinlik çalışmaları.
•
Belirli hedefe top atabilme, hunilere
çember atabilme.
FMV OCAK 2016
YÜZME
PERKÜSYON
•
•
•
Ritim orkestrasıyla şarkılara
eşlik edebilme
Yüksek ve alçak ses çıkarma
çalışmaları
Ritim oyunları
•
Havuz güvertesinde yüzüstü, sırtüstü ayak
vuruşu çalışması.
•
Suya nefes verme ve su altında göz açma
çalışması.
•
Havuz kenarında uzatılmış kol ile nefesli ve
nefessiz ayak vuruşu çalışması.
•
Suyun üstünde yüzüstü ve sırtüstü pozisyonda
durma çalışması.
•
Nefessiz kısa mesafeli yüzüstü ve sırtüstü,
ayak vuruşu ile ilerleme çalışması.
•
Ayak tahtası ile yüzüstü ve sırtüstü ayak
vuruşu çalışması.
•
Yan ayak vuruş çalışması.
•
Nefessiz kulaç taklidi çalışması
FMV OCAK 2016
KULÜP
ETKİNLİKLERİ
SATRANÇ
•
•
•
•
Dikkat toplama çalışmaları
Şah çekme
Şahın alınamayacağının örneklerle
pekiştirilmesi
Şah çekildiğinde yapılacaklar
DRAMA
•Poz vererek eylemini
göster/tahmin ettir
•Arkadaşlarının pozunu tamamla
•Piknik/kumsal/spor salonu
resmini poz vererek oluştur
•Arkadaşlarını obje olarak
kullanarak (poz) ev resmi yap
DANS
Ritim eşliğinde oyunlar
Figür çalışması
FMV OCAK 2016
MONTESSORİ UYGULAMALARI
Coğrafya
Dünya haritası
Afrika Kıtası
• Yap-boz harita
• 5 Ülke isimleri
• Bayraklar
• Kıtanın resim albümleri (5 ülke ve bayraklar)
Kültür Materyalleri
• Bir gün şeridi
Matematik Materyalleri
• 1'den 10'a kadar sayı kavramı
• Kırmızı Mavi Ç
• Zımpara Kağıdı S.
Dil - Okuma/Yazma
Duyusal Materyaller
2. İ-N-O-R-M sesleri
• -Baştaki harfler
• -Çizgi Çalışma
• -Görsel okuma
3. U-K-I-Y-S-D sesleri
•-Baştaki harfler
•-Çizgi Çalışma
•-Görsel okuma
1. Görme Duyusu
A. Bölümler
Pembe kule, kahverengi merdiven, Kırmızı çubuklar,
Tokmaklı ve tokmaksız silindirler
B.Renkler
Renk Kutusu 1,2,3
C. Şekiller
Geometri Dolabı, Geometrik cisimler, Geometri
kartları, Yaratıcı üçgenler, Binomik küp, Trinomik küp
FMV OCAK 2016
OCAK AYI ÖZEL GÜN ve
KUTLAMALARI
AYIN GEZİSİ
RAHMİ KOÇ MÜZESİ
Halk Ekmek Fabrikası
FMV OCAK 2016
DUYURULAR
Sayın velilerimiz; 16 Ocak 2016 Cumartesi günü 3.Bireysel
Veli Toplantımız olacaktır. Katılımızı önemle rica ederiz.
22 Ocak 2016 Cuma günü II. Dönemimiz sona erecektir. 2
haftalık sömestr tatilini öğrencilerimizin keyifle
dinlenerek geçirmelerini dileriz.
8 Şubat 2016 Pazartesi günü okulumuz Eğitim-Öğretime
başlayacaktır.
FMV OCAK 2016
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi
Okulöncesi Dönemde Arkadaşlık İlişkileri
Arkadaşlık çocuğun bir ya da birkaç akranı (ya da akranı olmayan diğer
çocuklarla) ile kurduğu duygusal bağı içermektedir. Arkadaş gereksinmesi,
bebeklik dönemine kadar uzanır. Ağlayan bir bebek, yanına bir başkasının
yaklaştığını görünce susar. Çocuklar arkadaşlığa, sadece doyum sağlamak
değil, aynı zamanda deneyim kazanmak amacıyla da gereksinim duyarlar.
3 yaş itibariyle, yaşıtlarıyla ilişki kurmada kendilerine özgü ve kalıcı
yöntemler geliştirirler. Bazılarında olumsuz sosyal tavırlar görülür. Bu
çocukların kurdukları ilişkiler tartışma, saldırı ve karşı çıkışlardan oluşur.
Bazı çocuklar ise daha olumlu ve sosyal ilişkiler kurarlar. Bu çocuklar yaşıt
arıyla bir şeyler paylaşma, birlikte etkinlik yapma ve oyun oynamayı tercih
ederler.
FMV OCAK 2016
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi
Anaokulu, çocukların yaşıtları ile birlikte olma ve onlarla faaliyette
bulunma konusunda geniş olanaklar sağlar. Anne, baba ve öğretmenleri
çocuğu sosyal faaliyetlere katılması için destekler. Dıştan gelen bu
desteklere ek olarak çocuğun gelişen bilişsel, sosyal ve iletişimsel
becerileri yaşıtlarıyla daha başarılı ilişkilere girmesine olanak sağlar.
4 yaşından önce çocuklar, normal olarak beraber oldukları kişilerin oyun
arkadaşları olmasını isterler. Onlarla oyun faaliyetlerini paylaşmak
arzusundadırlar. Bu dönemde çocuklar, kendileri ile oynayacak bir ya da
iki arkadaş seçerler. Önceleri seçtikleri oyun arkadaşları her iki cinsten
olabilir. Ancak okula başlamaya hazırlandıkları sırada (1. sınıf), çocuklar
oyun arkadaşlarını kendi cinslerinden seçmeye özen gösterirler. Çünkü
sosyal baskı nedeniyle kendi cinslerine uygun oyunlar oynamayı
öğrenmelidirler.
FMV OCAK 2016
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi
6 yaşından itibaren grup oyununda giderek bir artma görülür. Bu
değişmeye koşut olarak, toplumsallaşmada da belirgin bir artış meydana
gelir.
Çocuk daha az bencil ve saldırgan, buna karşılık daha fazla grup
bilincine sahip
ve yardımsever olur.
Anne babaları, arkadaş ilişkilerinde en çok etkileyen faktör, olumsuz
arkadaş modelleriyle, küfürdür. Anne ve babalar, çocuğun öğrendiği küfrü
bir daha unutmayacağından endişe duyarlar. Oysa bir küfrü ağzına dolayan
çocuğa, sürekli uyarıda bulunmak, onun küfürden vazgeçmesinde etkili
olmaz. Küfrün anlamı açıklandığında ya da duymazlıktan gelindiğinde, o
küfür unutulur. İşte bu sebeple «kötü örnek» bahanesiyle çocuğu arkadaş
ilişkilerinden men etmek, onun sosyal gelişimi açısından son derece
zararlıdır. Tam tersine, çocuğu akranlarının bulunduğu çevrelere itmek ve
arkadaş beraberliğini sağlamak, anne ve babaların temel görevlerinden biri
olmalıdır.
Kaynakça:
Yavuzer, Haluk (2002), Ana-Baba ve Çocuk; İstanbul.
Gülay, Hülya(2009), Okulöncesi Dönemde Akran İlişkileri; Balıkesir Üniversitesi
Psikolojik Danışman
Yasemin Dilekay
FMV OCAK 2016
OCAK AYINDA DOĞANLAR
E SINIFI: EREN GÜLCÜOĞLU
BORA DENİZ KONDU
F SINIFI: BERRA ADA DOĞAN
DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN 
FMV OCAK 2016
Download

Bülteni indirmek için lütfen tıklayınız.