Zirve Üniversitesi EBN TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA DERS İÇERİĞİ Dönemlere Göre Tıbbi Biyokimya Ders Saatleri Dönem Kurul No Teorik (saat) 1 102 103 104 105 Toplam 23 23 21 31 91 201 202 203 2 204 205 Toplam G.TOPLAM (saat) 14 2 12 11 2 41 132 Pratik (saat) Toplam (saat) 2 2 6 2 12 103 0 0 2 4 0 6 18 47 150 Tıbbi Biyokimya Dersi laboratuvar uygulamaları Dönem Kurul No 102 103 1 2 104 105 203 204 TOPLAM Pratik (saat) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Konu Temel laboratuvar cihazları, pH ölçümü Enzim aktivite analizi Jel elektroforez Serum proteinlerinin tayini Serum lipidleri analizi Glikoz analizi Karaciğer fonksiyon testleri Böbrek fonksiyon testleri Tam idrar analizi 1/6 T: teorik, P: pratik KURUL: TIP 102 Saat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23 T, 2 P: 25 Saat) Konu Biyokimyaya giriş Molekülleri bir arada tutan güç: kimyasal bağlar Kimyasal reaksiyon çeşitleri Sterokimya Aromatik bileşikler, alkoller Fenoller, eterler Aldehit ve ketonlar Karboksilli asitler ve türevleri Aminler Biyolojik bilimler ve disiplinler arası ilişkisi Laboratuvar güvenliği, kazalar ve ilkyardım pH kavramı, asit ve bazlar Tampon sistemler Sihirli molekül: su ve çözünürlük LAB: Temel laboratuvar cihazları, pH ölçümü Amino asitler ve kimyasal yapıları Amino asitlerin sınıflandırmaları Amino asitlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri Amino asitlerin tepkimeleri ve izolasyonu Peptit bağı, peptitler ve polipeptitler Proteinlerin üç boyutlu yapıları Proteinler nasıl katlanır? Protein katlanması ile ilişkili hastalıklar Proteinlerin yapı analizleri ve proteomik Dersi veren Cumhur KILINÇ Bekir E. ESER Suat ERDOĞAN 2/6 KURUL: TIP 103 Saat 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (23 T + 2 P: 25 Saat) Konu Biyokatalizörler: enzimler ve biyokimyasal önemi Enzimlerde sınıflandırma ve tepkime hızını etkileyen faktörler Koenzim ve kofaktörler Enzim kinetiği Km, Vmax Enzim katalizinin inhibisyonu Hastalıkların teşhisinde enzimler Spektrofotometri prensipleri ve kullanım alanları LAB: Enzim aktivite analizi Vitaminler: suda çözünen vitaminlerin yapı ve fonksiyonları B grubu vitaminler ve biyokimyasal önemi Yağda çözünen vitaminlerin yapı ve fonksiyonları Hipo ve hipervitaminoz Karbonhidratlar ve fonksiyonları Mono-­‐ ve disakkaritler Oligo-­‐, polisakkaritler ve biyolojik önemi Heteropolisakkaritler: glikoprotein ve glikolipidler Hücre yüzeyi glikoproteinleri, kan grubu antijenleri Lipidlerin kimyasal yapıları ve fonksiyonları Lipidlerin temel bileşenleri: yağ asitleri Fosfolipidler, glikolipidler, kolesterol Plazma lipoproteinlerinin yapısı ve metabolizması Lipoproteinler ile ilişkili hastalıklar Biyolojik sistemler enerjilerini nasıl elde ediyor Dersi veren Bekir E. ESER Cumhur KILINÇ Bekir E. ESER Nurdan Ö. CEYLAN Cumhur KILINÇ 3/6 KURUL: TIP 104 Saat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 (21 T + 6 P: 27 Saat) Konu Protein döngüsü, amino asit katabolizması Amino asit yıkımında ilk basamak: azotun uzaklaştırılması Amonyak metabolizması ve üre döngüsü Nitrojenli bileşiklerin biyosentezi Amino asit sentezinde azotun önemi Sitrik asit döngüsünden amino asit sentezi Geri bildirimle amino asit biyosentezinin düzenlenmesi Proteinlerin sentez sonrası kimyasal modifikasyonları ve yıkımı Öncül molekül olarak amino asitler (NO, GSH) Amino asit ve protein metabolizması bozuklukları LAB: Jel elektroforez Nükleotid biyosentezi: pirimidin halkasının de novo sentezi Nükleotid biyosentezi: pürin bazların de novo sentezi Nükleotid metabolizması bozuklukları 2 LAB: Serum proteinlerinin tayini 1 1 1 1 1 1 1 1 Yağ asidi metabolizması: yağ asitlerinin yakıt olarak kullanımı Yağ asitlerinin oksidasyonu Yağ asitlerinin sentezi Yağ asitlerinin allosterik kontrolü Lipidlerin sentezi Kolesterol ve safra asitleri metabolizması Keton cisimcikleri sentez ve metabolizması Lipid metabolizması bozuklukları 2 LAB: Serum lipidleri analizi Dersi veren Suat ERDOĞAN Bekir E. ESER Nurdan Ö. CEYLAN Cumhur KILINÇ Nurdan Ö. CEYLAN 4/6 KURUL: TIP 105 Saat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 (24 T + 2 P: 26 Saat) Konu Glikoliz, bir enerji dönüşümü Glikoliz yolu ve enzimleri Glikoliz üzerine klinik notlar Glikoliz ve allosterik kontrolü Piruvat metabolizması Glikolitik enzim eksiklikleri Trikarboksilik asit döngüsüne giriş ve metabolizmanın kontrolü Trikarboksilik asit döngüsünün regülasyonu Trikarboksilik asit döngüsü enerji üretimi Elektron transport sistemi Oksidatif fosforilasyon ve ATP sentezi Heksozmonofosfat yolu Riboz ve NADPH sentezi ve fonksiyonları Glikoneogenezin metabolik rolü ve prekürsörleri Glikoneogenezin regülasyonu Glikojen sentez ve yıkımı Glikojen metabolizmasının regülasyonu Karbonhidrat metabolizması bozuklukları LAB: Glikoz analizi Kalsiyum ve fosfat metabolizması Kalsiyum ve fosfat homeostazı Magnezyum Esansiyel iz elementler Kas dokusu biyokimyası, kas kasılması ve gevşemesi Kasın enerji kaynakları ve kas hastalıkları Dersi veren Nurdan Ö. CEYLAN Bekir E. ESER Nurdan Ö. CEYLAN 5/6 KURUL: TIP 201 (14 T) Saat Konu 2 Kan doku biyokimyası 1 Hemoglobin yapısı, fonksiyonel özellikleri, metabolizması 1 Hemoglobinin metabolizması Demir metabolizması, hem biyosentezi, biyosentez 1 bozuklukları 1 Hem yıkımı ve bilirubin metabolizması bozuklukları 1 Porfrin metabolizması 3 Kan gazları ve transportu 2 Kardiyak hasar ve belirteçleri 2 Bağ doku biyokimyası KURUL: TIP 202 (2T) Saat Konu 2 Akciğerlerin tampon fonksiyonu KURUL: TIP 203 (12T + 2P: 14 Saat) Saat Konu 2 Lipidlerin sindirimi ve emilimi 1 Safra pigmentleri 1 Sindirimde safranın rolü 2 Karbohidratların sindirimi ve emilimi 2 Proteinlerin sindirimi 2 Pankreasın ekzokrin fonksiyonları 2 Beslenme biyokimyası 2 LAB: Karaciğer fonksiyon testleri KURUL: TIP 204 (11T + 4P: 15 Saat) Saat Konu 2 Hormonlar ve kimyasal yapıları 2 Hormonların genel özellikleri ve hastalık 1 Obezite ve diabetes mellitus 2 Sinyal iletim mekanizmaları 2 Proteinüri ve hematüri 2 Fertilite ve gebelik biyokimyası 2 LAB: Böbrek fonksiyon testleri 2 LAB: Tam idrar analizi KURUL: TIP 205 (2T) Saat Konu 2 Sinir sistemi biyokimyası Dersi veren Nurdan Ö. CEYLAN Dersi veren Nurdan Ö. CEYLAN Dersi veren Cumhur KILINÇ Nurdan Ö. CEYLAN Suat ERDOĞAN Nurdan Ö. CEYLAN Dersi veren Cumhur KILINÇ Nurdan Ö. CEYLAN Suat ERDOĞAN Nurdan Ö. CEYLAN Dersi veren Nurdan Ö. CEYLAN 6/6 
Download

Zirve Üniversitesi EBN TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA DERS