Plantronics Explorer 50
Kullanıcı Kılavuzu
İçindekiler
3
Hoş Geldiniz
Kutunun içinde ne var
4
Kulaklığa Genel Bakış
Güvende olun 5
5
Eşleştirme ve Şarj Etme 6
Eşleştirme 6
Eşleştirme modunu etkinleştirme
İki telefon kullanma 6
Yeniden bağlanma
6
Şarj 6
6
7
Ayarlama
Temel Bilgiler 8
Aramayı yanıtlama veya sonlandırma
Ses ayarı 8
Ses kapatma
8
Sesli arama (telefon özelliği) 8
Spesifikasyonlar
Destek
8
9
10
2
Hoş Geldiniz
Yeni Plantronics ürününüzü satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Bu kılavuzda Explorer 50
headset kurulumu ve kullanımıyla ilgili talimatlar yer alır.
Ürünü kullanmaya başlamadan önce ürünle ilgili önemli güvenlik bilgilerini okuyun.
3
Kutunun içinde ne var
Masaüstü Telefon
USB şarj kablosu
NOT *İçerik ürüne göre değişebilir.
4
Kulaklığa Genel Bakış
Şarj portu
Arama düğmesi
Ses ayarı düğmesi: Ses seviyesi ayarları arasında geçiş yapar
Kulaklık LED'i (gösterge ışığı)
Açma/kapama düğmesi
Güvende olun
Yeni kulaklık setinizi kullanmaya başlamadan önce güvenlik, şarj etme, batarya ve yasal
düzenlemeler konusunda önemli bilgileri içeren güvenlik kılavuzunu mutlaka okuyun.
5
Eşleştirme ve Şarj Etme
Eşleştirme
Güvende olun! Lütfen ayrı olarak sunulan, önemli güvenlik bilgilerine ilişkin güvenlik kılavuzunu
okuyun.
1
2
Kulaklığınızı takın ve açın. Bu işlemi ilk kez yaptığınızda eşleştirme süreci başlayacaktır. "Pairing"
(Eşleştiriliyor) mesajını duyduktan sonra gösterge ışıkları red and blue olarak yanıp sönmeye
başlar.
Telefonunuzda Bluetooth® özelliğini etkinleştirin ve yeni aygıtları arayacak şekilde ayarlayın.
• iPhone Ayarlar > Bluetooth > Açık*
• Android™Ayarlar > Bluetooth: Açık > Cihazları tara*
NOT *Menüler cihaza göre değişebilir.
3
"PLT_E50" öğesini seçin.
Gerekirse parola için dört sıfır (0000) girin veya bağlantıyı kabul edin.
Eşleştirme başarılı olduğunda "pairing successful" (eşleştirme başarılı) mesajını duyarsınız.
Eşleştirme modunu
etkinleştirme
Gösterge ışığı kırmızı ve mavi olarak yanıp sönmeye başlayana ve "Pairing" (Eşleştiriliyor)
mesajını duyana kadar Arama düğmesine basın.
İki telefon kullanma
Çok noktalı iletişim teknolojisi kulaklığı ikinci bir telefonla eşleştirmenizi ve her iki telefonda
arama yanıtlamanızı sağlar. İkinci veya yeni bir telefon eşleştirmek için bkz. "Eşleştirme modunu
etkinleştirme."
Yeniden bağlanma
Bluetooth kulaklığının 10 metreye kadar (33 ft) etkili bir kapsama mesafesi vardır. Bağlantı
kesilirse kulaklığınız yeniden bağlanmaya çalışacaktır. Kulaklığınız yeniden bağlanmazsa Arama
düğmesine dokunun ya da telefonun Bluetooth cihaz menüsü aracılığıyla manuel olarak
bağlanın.
Şarj
Yeni kulaklığınızda eşleştirmeye ve birkaç arama yapmaya yetecek güç vardır. Kulaklığın tam
şarj olması iki saat sürer; şarj dolduğunda gösterge ışığı
söner.
6
Ayarlama
Kulaklığı sağ veya sol kulağınıza takabilirsiniz. Kulağınıza göre ayarlamak için kulak kancasını
gösterildiği gibi döndürün.
1
2
1
2
R
L
7
Temel Bilgiler
Aramayı yanıtlama veya
sonlandırma
Arama düğmesine
Ses ayarı
Ses kapatma
Sesli arama (telefon
özelliği)
dokunun.
Ön ayar seviyeleri arasında gezinmek için Ses Ayarı düğmesine
dokunun.
Etkin bir arama esnasında Ses Ayarı düğmesini
veya "Mute off" (Ses açık) mesajını duyarsınız.
2 saniye basılı tutun. "Mute on" (Ses kapalı)
Akıllı telefonunuzun ses etkinleştirme asistanı varsa 2 saniye süreyle Arama düğmesine
ve telefonun sesli uyarısını bekleyin.
basın
8
Spesifikasyonlar
Konuşma Süresi
11 saate kadar
Bekleme Süresi
12 güne kadar
Çalışma Mesafesi
(Kapsama Alanı)
10 metreye (33 ft) kadar, Sınıf II
Kulaklık Ağırlığı
10 gram
Şarj Bağlantısı
Mikro USB şarj bağlantısı
Pil Türü
Şarj edilebilen, değiştirilemeyen lityum iyon polimer
Şarj Süresi
(Maksimum)
Tam şarj için 2 saat
Enerji Gereksinimi
5 V DC – 180 mA
Bluetooth Sürümü
Bluetooth v3.0
Bluetooth Profilleri
Eller Serbest (HFP) Profili 1.6 ve Kulaklık (HSP) Profili 1.2; Gelişmiş Ses Dağıtım
Profili (A2DP)
Çalışma Sıcaklığı
0 - 50°C (32°F - 122°F)
Saklama Sıcaklığı
-40 - 85°C (-40°F - 185°F)
Şarj Etme Sıcaklığı
0 - 40°C (32°F - 104°F)
9
Destek
EN
Tel: 0800 410014
FI
Tel: 0800 117095
NO
Tel: 80011336
AR
Tel: +44 (0)1793 842443*
FR
Tel: 0800 945770
PL
Tel: +44 (0)1793 842443*
CS
Tel: +44 (0)1793 842443*
GA
Tel: 1800 551 896
PT
Tel: 0800 84 45 17
DA
Tel: 80 88 46 10
HE
Tel: +44 (0)1793 842443*
RO
Tel: +44 (0)1793 842443*
DE
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340
HU
Tel: +44 (0)1793 842443*
RU
Tel: 8-800-100-64-14
Tel: +44 (0)1793 842443*
EL
Tel: +44 (0)1793 842443*
IT
Tel: 800 950934
SV
Tel: 0200 21 46 81
ES
Tel: 900 803 666
NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870
TR
Tel: +44 (0)1793 842443*
*İngilizce Destek
Güvenlik bilgileri: Ayrı olarak sunulan “Güvenliğiniz İçin” kitapçığına bakın
2 yıllık sınırlı garanti bilgileri: plantronics.com/warranty
DAHA FAZLA YARDIM GEREKİYORSA
plantronics.com/support
Plantronics BV
South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Hollanda
© 2015 Plantronics, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır ve Plantronics tarafından lisans alınarak
kullanılmaktadır. Diğer tüm ticari markalar sahiplerinin mülkiyetindedir.
203761-26 (02.15)
Download

Plantronics Explorer 50