Sporculara 50 ml. veya daha az İnfüzyon (damar içine zerk etme)
ve/veya Enjeksiyon Yapılması
Londra’da yayınlanan The Sunday Times gazetesinin 29.
Mart.2015 günkü sayısında yer alan bir makalede, Amerikan Dopingle
Mücadele Ajansı (USADA) Bilim Direktörü’nün 2011 yılı Aralık ayında,
‘’WADA Yasaklılar Listesi’ne göre 50 ml.’ye kadar yasaklanmamış
madde enjeksiyonunun serbest olduğunu’’ ifade ederek yanlış
tavsiyede bulunduğu ileri sürülmektedir.
Bu konunun, 2011 Aralık ayında Alberto Salazar (atletizm
antrenörü ve eski ünlü uzun mesafe koşucusu) ile USADA Bilim
Direktörü arasında birkaç kez görüşüldüğü anlaşılmıştır.
USADA Bilim Direktörü tarafından verilen tavsiye, eğer tıbbi
zorunluluk varsa, yerinde ve zamanında yapılması koşuluyla, 2011 yılı
itibariyle doğru ve uygun idi.
Ancak, bu durum ile ilgili değişiklik yapılmış ve 01.Ocak.2012
tarihinde yürürlüğe giren Liste’de, enjeksiyon ve infüzyonlar ile ilgili
olarak; miktarın en fazla 50 ml. ve uygulama sıklığınında 6 saatten
az olmamak koşulu ile serbest olduğu önemle vurgulanmıştır. Bu
şartların dışındaki enjeksiyon ve/veya infüzyonlar, hala yasaktır.
WADA 2015 yılı Yasaklılar Listesi, Yasaklı Metotlar başlığı, M2.
Kimyasal ve Fiziksel Müdahaleler (Hileler) alt başlıklı kısmın 2 nolu
maddesinde; ‘’ hastane koşullarında, cerrahi müdahalelerde ve
klinik araştırmalarda meşru yoldan alınanların dışında kalan; aradan
6 saat geçmeden yapılan 50 ml.’den fazla enjeksiyon ve/veya
infüzyonlar yasaklanmıştır.’’ denilmektedir.
Sporcularımızın bu kuralı bilmeleri ve titizlikle uymaları, ileride bir
sorunla karşılaşmamaları açısından büyük önem taşımaktadır.
Download

Sporculara 50 ml. veya daha az İnfüzyon (damar içine zerk etme) ve