T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
17 Ocak 2016
PAZAR
Sayı : 29596
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
69471265-305-574
15 Ocak 2016
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.02-1-25
15 Ocak 2016
BAŞBAKANLIĞA
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 112. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Download

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ