SGK İl Müdürleri Tanışma ve İstişare Toplantısı Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’nun Başkanlığında
Gerçekleşti
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürleri Tanışma ve İstişare Toplantısı Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında gerçekleşti.
SGK Erdoğan Özen Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun yanı sıra SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim
Bağlı, SGK Yönetim Kurulu Üyeleri, SGK Üst Düzey Yöneticileri ile İl Müdürleri katıldı.
Bakan
Sayın
Süleyman
Soylu
İl
Müdürleri
İstişare
Toplantısında
yaptığı
konuşmada, Paris'te katıldığı OECD Toplantısında, katılımcı ülkelerin çalışma hayatı,
sosyal güvenlik sistemleri, ekonomik krizlerde hangi adımları attıklarına ilişkin, tabloyu
görme fırsatını elde ettiğini belirtti.
Toplantıdan iki sonuçla döndüklerini aktaran Soylu, "Birincisi, hemen hemen bütün
dünya ülkelerinde küresel ekonomik kriz sonrası hep birlikte, sanki ağız birliği
etmişçesine bir reform süreci başlatıldığını ifade ettiler. İkincisi, Türkiye'nin özellikle 21.
yüzyılın başından itibaren attığı bütün adımlar, tüm reformlar, aldığı tedbirler, ortaya
koydukları ve elde ettiği sonuçlar aslında dünyada birçok ülke tarafından, kendi
hedefledikleri reformlar olarak nitelendirilmekte. Doğru ve iyi bir istikamette gittiğimizi,
hedefler bütünlüğü içerisinde gittiğimizi orada bir kez daha teyit etmenin mutluluğu ile
karşınızdayız" diye konuştu.
"2075 yılında 65 yaşın üzerinde toplam yüzde 27'nin üzerinde bir nüfusa sahip
olacağız" diyen Soylu, bu sorunun sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede yaşanacağı
konusunda OECD toplantısından örnekler verdi.
Beceri, meslekleşme ve göçün dünya ülkelerindeki en temel problemlerden
olduğunu, uluslararası alanda bir başka problemi de "15-25 yaş arası" kişilerin
oluşturduğunu anlatan Soylu, "Ne okuyan ne de çalışan gençlerin işsizliği. Bu önemli
ölçüde bütün ülkelerin çalışma hayatındaki dengeleri bir şekilde bozan, tereddüde,
endişeye sevk eden bir mesele" dedi.
Dünyanın en çok yaşadığı sorunlardan birinin de gelir eşitsizliği olduğunu
vurgulayan Soylu, "Bütün bu ortaya konulan tablolarla birlikte yakın zamanda bir
çalışanın iki emekliliği olmak zorunda olduğu, sistemi devam ettirmek zorunda olduğu
gerçeği de sosyal güvenlik sistemleri önündeki en temel açmazlardan bir tanesidir"
ifadesini kullandı.
Soylu, 2002'den beri çok önemli reformlar gerçekleştirildiğini hatırlatarak, gelir
gider dengesinde de önemli adımlar atıldığını belirterek, şöyle konuştu:
"Kayıt dışı istihdam oranının yüzde 52,1’den Eylül 2015'te yüzde 34,8, Ekim
2015'te yüzde 33,6’ya kadar düşürdük. Yani Türkiye'nin genel hedeflerine adım adım
yaklaştığı 2023, 2053 ve 2071'e ait ciddi bir şekilde geçen her yılda olumlu şekilde
düzelttiği bu tablolarla karşı karşıya kalmasaydık belki de 500 milyon dolar emekli maaşı
için IMF kapısında bekleyen ülkeden çok daha zor bir durumda olurduk."
Bugüne kadar yapılanların hızı kadar bu reformların devam etmesinin de önemine
dikkat çeken Soylu, "Gelir gider dengesinde de gider tarafının değil, gelir tarafının fazla
olduğu bir sisteme ulaşmak, temel hedeflerden biridir'' dedi.
Sosyal güvenlik açığının 2002 yılında yüzde 2,27 olduğunu, bugün yüzde 1,15
seviyelerine gerilediğini vurgulayan Soylu, en temel hedeflerden birinin de sosyal
güvenlik açığının bütçe üzerindeki etkilerinin azaltılması olduğunu kaydetti.
OECD toplantısında, Türkiye'nin bir evladı ve bakanı olarak Suriyeli göçmenlere
kucak açılmasının onurunu paylaştığını aktaran Bakan Soylu, İl Müdürlerine şöyle
konuştu:
"İnsan sadece yazan, sadece eğitimini alan, insan sadece gıdadan ya da
oturmaktan mütevellit bir varlık değildir. İnsan çalışmak isteyen bir varlıktır, varlığını
ifade
edebilmek
için.
Türkiye,
Suriye'deki
bu
meselelerin
yakın
bir
tarihte
çözülmeyeceğini görerek ve bütün dünyanın bütün uyarılarımıza, bütün yüksek sesle
dillendirmemize rağmen hala kenarda, kıyıda, köşede durma taleplerini de görerek, biz
size çalışma hakkını da verebilmenin, çalışma hakkını sizinle buluşturmanın önemli bir
adımını daha attık. Dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Dün Bakanlar Kurulu'nda gündeme
getirildi. Sayın Başbakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir Bakanlar
Kurulu yönetmeliği olarak çıktı. İnşallah Suriyeli kardeşlerimiz de hem Türkiye içerisinde
çalışabilme fırsatına sahip olacaklar hem de bağımsız olarak iş kurabilme fırsatına sahip
olabilecekler. Bu, Türkiye'nin iş gücü piyasalarının dayanıklılığı ve kapsayıcılığı konusunda
atılan ve doğru olarak nitelendirilen adımların, fiili, pratiğe geçmiş ama cesur olarak
nitelendirilecek en önemli adımlarından bir tanesidir."
Bakan Soylu, Türkiye'nin istikrarını, huzurunu, güvenini, kardeşliğini, yarına ait
bakışını geriletmek ve engellemek için çabaların devam ettiğini belirterek, "Ortaya atılan
adımların, yapılan reformların, gerçekleştirilen icraatların isabetliliği sayesinde Türkiye
bugün dünyada ve çevresinde ayakları üzerinde rahat durabilen, kendi projeksiyonunu
ortaya koyabilen ve karşı karşıya kaldıklarına rağmen moralini yüksek tutan ve bu
konuda ne yapıp ne yapmayacağını bilen, büyük projelerini gerçekleştiren, büyük
hedeflere ulaşmak için adım atan, reformlar için büyük bir iştahı ve büyük bir hedefi olan
ve bu konuda hem tarihsel, coğrafi hem medeniyetinden kendisine kalmış olan
sorumluluklarını
kendi bünyesinde bir gün olsun ihmal
koymaktadır" dedi.
etmeyen anlayışı
ortaya
Sosyal Güvenlik Kurumunun çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Soylu,
kurumun yüz binlerce insanın sorumluluğunu taşıdığının altını çizdi.
Kadın istihdamı oranının yüzde 41'ler seviyesine çıkarılması gerektiğini belirten
Soylu, "2016 yılında yüzde 33.6 olan kayıt dışı oranını sadece denetimle değil, sadece
müfettişlik mantığıyla değil, yönlendirerek, rehberlik yaparak, yeni politikalarla yüzde
29.9'a çekmek bizim 2016 Aralık sonundaki temel hedeflerimizden bir olmalıdır" diye
konuştu.
- "Bir günde emekliliği sağlayacağız"
Hizmet memnuniyetini çok önemsediklerini, 2016 yılında bürokrasiyi en aza
indirmek için çok önemli adımlar atacaklarını anlatan Soylu, şunları kaydetti:
"Bir günde vatandaşımızın emeklilik talebini karşılayıp, onu bir günde emekli eder
hale getirmeliyiz. Bunu yapabilme kabiliyetine sahip bir kurumuz. 2016'dan sonra bir
günde emekliliği sağlayabilecek, başarabilecek bir kurum olarak milletimizin huzurunda
olmalıyız."
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı SGK’nın bugüne kadar ciddi
reformlara imza attığını söyledi.
Merkez ve taşra teşkilatının 2003 yılında başlayan reform süreciyle genel sağlık
sigortası hizmetini başarılı bir şekilde yürüttüğünü dile getiren Bağlı, “Genel Sağlık
Sigortasını
yürürlüğe
Danışmanlık,
denetim,
koymak,
uygulamak
rehberlik,
kurumumuz
Türkiye’nin
çalışanlarına
standartlarını
nasip
oldu.
yükseltilmesi,
2023
hedeflerinin gerçekleştirilmesi yolunda arkadaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İl
Müdürlerimiz ile yaptığımız toplantı da bunun için çok önemli” dedi.
Aile fotoğrafının ardından Bakan Soylu, istişare toplantısında İl Müdürlerinin görüş
ve önerilerini dinledi.
Download

SGK İl Müdürleri Tanışma ve İstişare Toplantısı Çalışma ve Sosyal