5 YAŞ GRUBU
ARALIK AYI BÜLTENİ
HAZIRLAYANLAR
İnci PİPER
Ulviye TÜZÜ EROĞLU
EDİTÖR
ÜLKÜ UZUN
IŞIKLI GÜNLER
OCAK 2016
FMV OCAK 2016
İÇİNDEKİLER
1.OCAK AYI ÖZEL GÜN VE KUTLAMALARI
2.OCAK AYI KAZANIM ve GÖSTERGELERİ
3.OCAK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
4.BRANŞ ETKİNLİKLERİ
Müzik
Görsel Sanatlar
Fiziki Etkinlik
Yüzme
Kulüp Çalışmaları
Montessori Uygulamaları
İngilizce
5.DUYURULAR
6.REHBERLİK BİRİMİ
7.OCAK AYI GEZİLERİ
8.OCAK AYI DOĞUM GÜNLERİ
FMV OCAK 2016
OCAK AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL ALAN:
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
• Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla
açıklar.
• Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya
odaklanır.
Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde
bulunur.
Göstergeleri:
• Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler.
• Gerçek durumu inceler.
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
• Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
• İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
• 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce
gelen sayıyı söyler.
• 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan
sonra gelen sayıyı söyler.
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri:
• Nesne/varlığın uzunluğunu söyler.
• Nesne/varlığın dokusunu söyler.
Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine
göre eşleştirir.
Göstergeleri:
• Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre ayırt
eder, eşleştirir.
• Nesne/varlıkları dokusuna göre ayırt eder,
eşleştirir.
Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine
göre gruplar.
Göstergeleri:
• Nesne/varlıkları uzunluğuna göre gruplar.
• Nesne/varlıkları sesine göre gruplar.
• Nesne/varlıkları tadına göre gruplar.
• Nesne/varlıkları miktarına göre gruplar.
• Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre
gruplar.
FMV OCAK 2016
OCAK AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL ALAN:
Kazanım 19: Problem durumlarına
çözüm üretir.
Göstergeleri:
• Problemi söyler.
• Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.
• Çözüm yollarından birini seçer.
Kazanım 20: Nesne grafiği hazırlar.
Göstergeleri:
• Nesneleri kullanarak grafik
oluşturur.
• Nesneleri sembollerle göstererek
grafik oluşturur.
• Grafiği oluşturan nesneleri ya da
sembolleri sayar.
DİL GELİŞİMİ:
Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.
Göstergeleri:
• Sesin geldiği yönü söyler.
• Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.
• Sesin özelliğini söyler.
• Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler.
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
• Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru
kullanır.
• Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri:
• Konuşma sırasında göz teması kurar.
• Jest ve mimikleri anlar.
• Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.
• Konuşmayı başlatır.
Kazanım 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak
başkalarının duygularını açıklar.
Göstergeleri:
• Başkalarının duygularını söyler.
• Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
• Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
FMV OCAK 2016
OCAK AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
DİL GELİŞİMİ:
• Konuşmayı sürdürür.
• Konuşmayı sonlandırır.
• Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır.
• Sohbete katılır.
• Konuşmak için sırasını bekler.
• Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri:
• Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını
sorar.
• Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.
Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri:
• Sözel yönergeleri yerine getirir.
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
• Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.
FMV OCAK 2016
OCAK AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM:
Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır.
Göstergeleri:
• Adını/soyadını söyler.
• Yaşını söyler.
• Fiziksel özelliklerini söyler.
• Duyuşsal özelliklerini söyler.
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade
eder.
Göstergeleri:
• Duygu, düşünce ve hayallerini özgün
yollarla ifade eder.
• Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
• Başkalarının hakları olduğunu söyler.
• Haksızlığa uğradığında tepki verir.
Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri:
• Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.
• Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Göstergeleri:
• Nezaket kurallarına uyar.
Kazanım 13: Estetik değerleri korur.
Göstergeleri:
• Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları
söyler.
• Çevresini farklı biçimlerde düzenler.
Kazanım 14: Sanat eserlerinin değerini fark eder.
Göstergeleri:
• Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler.
• Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklar.
• Sanat eserlerinin korunmasına özen gösterir.
Kazanım 15: Kendine güvenir.
Göstergeleri:
• Grup önünde kendini ifade eder.
• Gerektiğinde liderliği üstlenir.
FMV OCAK 2016
OCAK AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
MOTOR GELİŞİM:
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
• Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber
eşliğinde yapar.
• Yönergeler doğrultusunda yürür.
• Yönergeler doğrultusunda koşar.
• Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.
• Belirlenen mesafede yuvarlanır.
• Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri:
• Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
• Denge tahtası üzerinde yönergeler
doğrultusunda yürür.
Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren
hareketleri yapar.
Göstergeleri:
• Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.
• Küçük top ile omuz üzerinden atış yapar.
• Atılan topu elleri ile tutar.
• Küçük topu tek elle yerden yuvarlar.
• Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe
atar.
• Nesneleri taşır.
• Nesneleri ipe vb. dizer.
• Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.
• Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde
bir araya getirir.
• Malzemeleri keser.
• Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.
• Malzemeleri değişik şekillerde katlar.
• Nesneleri çeker/gerer.
• Malzemelere elleriyle şekil verir.
• Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
• Kalemi doğru tutar.
• Kalem kontrolünü sağlar.
• Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
FMV OCAK 2016
OCAK AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ
ÖZBAKIM BECERİLERİ:
Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
Göstergeleri:
•
Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.
Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri:
•
Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır.
•
Ev/okuldaki eşyaları toplar.
•
Ev/okuldaki eşyaları asar.
Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir.
Göstergeleri:
•
Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.
•
Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir.
•
Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır.
•
Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.
FMV OCAK 2016
OCAK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ
KAVRAMLAR
EĞİTİM PLANIMIZDAKİ
Renk: Ana ve Ara renkler
RUTİNLERİMİZ
Geometrik Şekil: Kenar, Köşe
Boyut: İnce, Kalın
Miktar: Parça, Bütün
•
Takvim-Hava Durumu çalışması
Yön/Mekanda Konum: Alt-Üst-Orta, Altında-Ortasında-Üstünde, Yanında,
•
Oyuncak Günü
İçeri-Dışarı
•
Göster-Anlat Günü
Sayı/Sayma: 1-30 Arası Sayılar, Sıra Sayısı ( birinci-ikinci…)
•
Kitap Günü
Duyu: Sert -Yumuşak, Kaygan-Pütürlü, Tüylü-Tüysüz, Sivri-Küt, Parlak-Mat
•
Sınıf Sorumluluklarım
Duygu: Mutlu, Üzgün, Kızgın, Korkmuş, Şaşkın
Zıt: Hızlı-Yavaş, Kolay-Zor, Eski-Yeni, Başlangıç-Bitiş, Doğru-Yanlış
Zaman: Sabah-öğle-akşam
FMV OCAK 2016
OCAK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ
FEN VE MATEMATİK
YAŞAYAN DEĞERLER
BARIŞ
•
•
Barış hikayesi
Barış sözcükleri
OKUMA- YAZMAYA HAZIRLIK
ÇALIŞMALARI
•
1-30 arası sayıları tanıma ve yazma
•
10’ar 10’ar 100’e kadar sayma çalışmaları
•
Kalem tutuş çalışmaları
•
Dokunsal malzemeler ile çizgi çalışmaları
•
Şekil kopyalama
•
Görsel okuma
•
Nesneleri özelliklerine göre gruplama, eşleştirme
•
10’luk ve 1’lik sayı biçimleri
•
Ritmik sayma (1-30)
•
Nesneleri dokunarak sayma
•
Belirtilen sayı kadar nesne sayma
•
1-20 arası sayıları tanıma
•
Sayı tahmin oyunları
•
1-10 arasındaki sayılarla toplama yapma
•
Nesnelerin farklı şekilleri olduğunu fark etme ve
tanımlama
•
3 nesne ile özgün örüntü oluşturma
FMV OCAK 2016
OCAK AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ
AYIN MÜZİSYENİ
Pyotr İlyiç ÇAYKOVSKİ
AYIN RESSAMI
Vincent Van GOGH
FMV OCAK 2016
BRANŞ ETKİNLİKLERİMİZ
FMV OCAK 2016
MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR
•
•
•
Vincent Van Gogh 'un sanat
hayatı ve eserleri
Van Gogh'un eserlerinden
kompoziyon çalışması
Kolay Baskı teknikleri
•
•
Asılma ve sallanmalarda kendine güven
duygusunu geliştirebilme.
El göz koordinasyonu geliştirici fiziki
etkinlik çalışmaları.
Belirli hedefe top atabilme,hunilere
çember atabilme.
•
YÜZME
FİZİKİ ETKİNLİK
•
•
Duyduğu sesleri müzik
enstrümanlarına benzetme
Doğa seslerinin çıkartmak için vücut
perküsyon çalışması
Şarkı söyleme yöntemleri
•
•
•
•
Nefessiz kısa mesafeli yüzüstü
ve sırtüstü, ayak vuruşu ile
ilerleme çalışması.
Ayak tahtası ile yüzüstü ve
sırtüstü ayak vuruşu çalışması.
Ayak tahtası ile yandan nefes
alarak, ayak-nefes
koordinasyonu çalışmaları
Kol-ayak-nefes koordinasyonu
çalışmaları
PERKÜSYON
•
•
•
Öğrenilen şarkılara orff
enstrümanları ile eşlik edilmesi
Tekerlemeleri
enstrümanlarımızla çalıyoruz
Elde marakas-tef 1-2-3 oyunu
FMV OCAK 2016
KULÜP ETKİNLİKLERİMİZ
SATRANÇ
DANS
• Ritim eşliğinde
oyunlar
• Figür çalışması
• Dikkat toplama çalışmaları
• Şah çekme
• Şahın alınamayacağının
örneklerle pekiştirilmesi
• Şah çekildiğinde
yapılacaklar
•
•
•
•
DRAMA
Poz vererek eylemini göster/tahmin ettir
Arkadaşlarının pozunu tamamla
Piknik/kumsal/spor salonu resmini poz vererek
oluştur
Arkadaşlarını obje olarak kullanarak (poz) ev
resmi yap
FMV OCAK 2016
MONTESSORİ UYGULAMALARI
Matematik
• Banka oyunu
Toplama kavrama
• Eldeli
• Eldesız
Dil ve Okuma-yazma
• 2. E-L-A-T sesleri
• -Baştaki harfler
• -Çizgi Çalışma
Duyusal Materyaller
1. Stereognostik Duyu
• Çeşitli materyaller
2. Isı Duyusu
• Termik tablet ve Şişe
3. Duyma Duyusu
• Ses Silindirleri
• Ziller
• Soft, Loud etc..
4. Tat Alma Duyusu
• Çeşitli materyaller
• -Görsel okuma
Tarih, Coğrafya
• Afrika Kıtası
FMV OCAK 2016
During the month of January we
will
be concentrating on:
Topics: Actions / Playground/ Sports
• Concepts: up/down, soft/rough,
quiet/loud
FMV OCAK 2016
This month the children will be watching and
learning some of the following songs and videos:
What’s your favorite ... (Dream English) - https://www.youtube.com/watch?v=-JusX45BLTg
Big and small (Pancake Manor) - https://www.youtube.com/watch?v=h_7wV1OzTX8
Walking Walking (Super simple songs) - https://www.youtube.com/watch?v=nrrA9j51tQ0
Jump around (Maple Leaf) - https://www.youtube.com/watch?v=rnV4EEKXw-g
Socker Football I can play (Dream English) - https://www.youtube.com/watch?v=wyHvkhLoJlo
What can you do? (Dream English) - https://www.youtube.com/watch?v=7MKmbyfhkkE
I can walk (Dream English) - https://www.youtube.com/watch?v=Tb8lZaIZw_M
Let’s go to the zoo - https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk
Put on your shoes - https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU
Soccer, football, I can play (Dream English) - https://www.youtube.com/watch?v=wyHvkhLoJlo
Walking in the jungle (Super Simple) - https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4
Yes I can (Super Simple) - https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo
Can / can’t simple skits (Maple Leaf) - https://www.youtube.com/watch?v=oCAZMW4jMX8
What can you do? (Maple Leaf) - https://www.youtube.com/watch?v=hA3ClzoslBo
What can you do everyday? (Maple Leaf) - https://www.youtube.com/watch?v=caZwVE4Ij5I
FMV OCAK 2016
This month the children will enjoy reading following
books:
FMV OCAK 2016
We will be learning the following vocabulary:
Sports:
Actions:
• Football
• I can......
• Volleyball
• Read a book
• Basketball
• Climb a tree
• Swimming
• Play guitar
• Tennis
• Ride a bike
Playground:
• Swing
• Slide
• See-saw
• Jump
• Up
• Down
FMV OCAK 2016
DUYURULAR
Sayın velilerimiz; 16 Ocak 2016 Cumartesi günü
3.Bireysel Veli Toplantımız olacaktır. Katılımızı önemle
rica ederiz.
22 Ocak 2016 Cuma günü II. Dönemimiz sona erecektir.
2 haftalık sömestr tatilini öğrencilerimizin keyifle
dinlenerek geçirmelerini dileriz.
8 Şubat 2016 Pazartesi günü okulumuz Eğitim-Öğretime
başlayacaktır.
FMV OCAK 2016
FMV
Özel Ispartakule Işık Anaokulu
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi
Yasemin DİLEKAY
FMV OCAK 2016
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi
Okulöncesi Dönemde Arkadaşlık İlişkileri
Arkadaşlık çocuğun bir ya da birkaç akranı (ya da akranı olmayan diğer
çocuklarla) ile kurduğu duygusal bağı içermektedir. Arkadaş gereksinmesi,
bebeklik dönemine kadar uzanır. Ağlayan bir bebek, yanına bir başkasının
yaklaştığını görünce susar. Çocuklar arkadaşlığa, sadece doyum sağlamak
değil, aynı zamanda deneyim kazanmak amacıyla da gereksinim duyarlar.
3 yaş itibariyle, yaşıtlarıyla ilişki kurmada kendilerine özgü ve kalıcı
yöntemler geliştirirler. Bazılarında olumsuz sosyal tavırlar görülür. Bu
çocukların kurdukları ilişkiler tartışma, saldırı ve karşı çıkışlardan oluşur.
Bazı çocuklar ise daha olumlu ve sosyal ilişkiler kurarlar. Bu çocuklar yaşıt
arıyla bir şeyler paylaşma, birlikte etkinlik yapma ve oyun oynamayı
tercih ederler.
FMV OCAK 2016
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi
Anaokulu, çocukların yaşıtları ile birlikte olma ve onlarla faaliyette
bulunma konusunda geniş olanaklar sağlar. Anne, baba ve
öğretmenleri çocuğu sosyal faaliyetlere katılması için destekler. Dıştan
gelen bu desteklere ek olarak çocuğun gelişen bilişsel, sosyal ve
iletişimsel becerileri yaşıtlarıyla daha başarılı ilişkilere girmesine
olanak sağlar.
4 yaşından önce çocuklar, normal olarak beraber oldukları kişilerin
oyun arkadaşları olmasını isterler. Onlarla oyun faaliyetlerini
paylaşmak arzusundadırlar. Bu dönemde çocuklar, kendileri ile
oynayacak bir ya da iki arkadaş seçerler. Önceleri seçtikleri oyun
arkadaşları her iki cinsten olabilir. Ancak okula başlamaya
hazırlandıkları sırada (1. sınıf), çocuklar oyun arkadaşlarını kendi
cinslerinden seçmeye özen gösterirler. Çünkü sosyal baskı nedeniyle
kendi cinslerine uygun oyunlar oynamayı öğrenmelidirler.
FMV OCAK 2016
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi
6 yaşından itibaren grup oyununda giderek bir artma görülür. Bu
değişmeye koşut olarak, toplumsallaşmada da belirgin bir artış meydana
gelir.
Çocuk daha az bencil ve saldırgan, buna karşılık daha fazla grup
bilincine sahip
ve yardımsever olur.
Anne babaları, arkadaş ilişkilerinde en çok etkileyen faktör, olumsuz
arkadaş modelleriyle, küfürdür. Anne ve babalar, çocuğun öğrendiği küfrü
bir daha unutmayacağından endişe duyarlar. Oysa bir küfrü ağzına
dolayan çocuğa, sürekli uyarıda bulunmak, onun küfürden
vazgeçmesinde etkili olmaz. Küfrün anlamı açıklandığında ya da
duymazlıktan gelindiğinde, o küfür unutulur. İşte bu sebeple «kötü
örnek» bahanesiyle çocuğu arkadaş ilişkilerinden men etmek, onun
sosyal gelişimi açısından son derece zararlıdır. Tam tersine, çocuğu
akranlarının bulunduğu çevrelere itmek ve arkadaş beraberliğini
sağlamak, anne ve babaların temel görevlerinden biri olmalıdır.
Kaynakça:
Yavuzer, Haluk (2002), Ana-Baba ve Çocuk; İstanbul.
Gülay, Hülya(2009), Okulöncesi Dönemde Akran İlişkileri; Balıkesir Üniversitesi
Psikolojik Danışman
Yasemin Dilekay
FMV OCAK 2016
AYIN GEZİSİ
• Erbos Çorap Fabrikası gezisi
FMV OCAK 2016
ARALIK AYINDA DOĞANLAR
ZEYNEP EROL
Doğum Günün Kutlu Olsun 
FMV OCAK 2016
Download

Bülteni indirmek için lütfen tıklayınız.