1.FAZ YEREL ALAN AĞI KESİN KABUL KONTROL LİSTESİ
Yüklenicinin sorumluluğunda olan işler incelemeye tabi tutularak idarenin kullanımı
sonucunda meydana gelen normal aşınma, eksilme ve bozulmadan doğan durumlar hariç işin
fen ve sanat kuralları ile teknik gereklere uygun yapılmamasından kaynaklanan herhangi bir
kusur ve bozukluğun bulunup bulunmadığı incelenecektir. Yapılan inceleme sonuçları
aşağıdaki listede var/yok seklinde gösterilen bölümlere kaydedilecek ve gerekli açıklamalar
yapılacaktır.
SIRA ANA BAŞLIK
NO
YAPILACAK İNCELEME
VAR
YOK
AÇIKLAMA(Örnek)
1
KABİNET
Kabinetin şartnameye
uygun olup olmadığı,
deprem ayakları
topraklama, Projenin
asılı olup olmadığı
kontrol edildi.
etiketleme
Var
Etiketleme olmadığı
Projenin cama asılı olmadığı
ve tam olarak zemine
sabitlenmediği tespit
edilmiştir.
2
CAM FİLMİ
Sistem odasında Cam
filmi olup olmadığı
kontrol edildi.
Var
Cam filmi çekilmiş.
3
FAN
Çalışıp Çalışmadığı
Kontrol edildi.
var
Çalışmıyor.
4
FAN KONTROL
ÜNİTESİ
Çalışıp Çalışmadığı
Kontrol edildi.
Var
Kontrol ünitesinin
çalışmadığı tesbit edildi.
5
AKTİF CİHAZLAR
Çalışıp Çalışmadığı ve
Ekpertizi yapılan ürün
olup olmadığı geçici
kabülde teslim alınan
Aktif cihaz sayıları ile
uyumlu olup olmadığı
kontrol edildi. Şüphe
halinde Resminin
çekilmesi
Var
Telekom Tarafından
Değişimi Yapılan Aktif
cihazların ekspertizi
yapılmamış ve Sistem
odasına sabitlenmemiş.
Geçici kabül tutanağındaki
switch sayısı ile tutarlı değil
eksiklik var.
6
METAL
TAVALAR/SAC
KABLO KANALLARI
Metal Kanallar
Şartnameye Uygun,
Ekpertizi yapılan ürün
olup olmadığı kontrol
Var
Düzgün
edildi
7
PLASTİK KANALLAR
Plastik Kanallar
Şartnameye Uygun,
Ekpertizi yapılan ürün
olup olmadığı kontrol
edildi
Var
Kırık Kanal Mevcut
8
ELEKTRİK
PANOLARI
Elektrik Ponosu Linye
ve Sigortaları Kontrol
Edildi.
Var
Çalışmayan Sigorta var
Kaçak Akım Çalışmıyor.
9
TOPRAKLAMA
TESİSATI
Topraklama kontrol
Edildi.
Var
Çalışıyor
10
VERİ PRİZLERİ
Veri Prizleri Kontrol
Edildi
Var
Çalışmayan Veri prizleri var.
11
ELEKTRİK PRİZLERİ
Priz Girişleri Kontrol
Edildi.
Var
Priz Girişlerinde Hasar
olduğundan Fiş Prize
girmiyor.
12
KABLOLAMA VE
KABLOLAMA
ELAMANLARI
Kablolama Konrol
Edildi
Var
Acsses Poinlerin Dışarı
Alınması Sırasında Kesik
Kısa ve Çalışmayan kablolar
var.
13
YATAY KABLO
KANALLARININ
ŞARTNAME VE
EKLERİNE UYGUN
OLARAK
KURULMASI
Kanalların Şartname
Var
Eklerine Uygun Olup
Olmadığı Kontrol Edildi
Kırık Çatlak ve Vidalar Eksik.
Kanal kapağı Priz Kapağı
Oynuyor
14
ETİKETLEME
Sistem Odası ve
Sınıflardaki Adresleme
lerin Doğru olup
olmadığı kotrol edildi
var
Kabinetteki Adreslemeler
Doğru Değil, Oda ve
Sınıflarda Etiket Yok/Eksik
15
KESİNTİSİZ GÜÇ
KAYNAĞI
Çalışıp Çalışmadığı
Kontrol edildi.
var
Çalışıyor
Download

Kesin Kabul İşlemleri Kontrol Listesi için buraya tıklayınız.