ASGARİ ÜCRET
30 ARALIK 2015
Yıllık Asgari Ücret Artış Oranları
48.0
45.1
45.0
42.0
39.0
36.0
32.8
33.0
29.3
30.0
27.0
24.0
22.0
21.0
18.0
15.0
12.4
10.0
12.0
8.7
10.2
9.2
8.5
9.7
10.1
9.0
6.0
3.0
11.0
8.6
5.8
3.1
2.1
-0.9
1.6
-0.8
1.9
3.1
12.3
-0.4
5.5
1.1
2.6
0.0
-3.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nominal Artış Oranı(%)
Reel Artış Oranı (%)
NET ASGARİ ÜCRET
1.000,54 TL
(Bekar)
NET ASGARİ ÜCRET
1.072,80 TL
(3 Çocuklu)
BRÜT ASGARİ
1.273,50 TL
ÜCRET
İŞVERENE MALİYET
1.496,36 TL
 ASGARİ ÜCRET %11 ORANINDA ARTIRILSAYDI
NET ASGARİ ÜCRET (Bekar)
1.116,15 TL
NET ASGARİ ÜCRET
1.190,33 TL
(3 ÇOCUKLU)
BRÜT ASGARİ ÜCRET
1.413,00 TL
İŞVERENE MALİYET
1.660,28 TL
NET ASGARİ ÜCRET (Bekar)
1.300,99 TL
NET ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ
1.325,69 TL
ÇALIŞMAYAN)
NET ASGARİ ÜCRET
1.344,22 TL
(1 ÇOCUKLU)
NET ASGARİ ÜCRET
1.362,75 TL
(2 ÇOCUKLU)
NET ASGARİ ÜCRET
1.387,45 TL
(3 ÇOCUKLU)
BRÜT ASGARİ ÜCRET
1.647,00 TL
İŞVERENE MALİYET
1.935,23 TL
%11 ARTIŞTAKİ MALİYET
1660,28 TL
1300 TL OLDUĞUNDAKİ MALİYET
1935,23 TL
274,95 TL EK MALİYET
 274
TL’lik işverene ek maliyetin
%40’ı
olan
110
TL’si
Hazine
tarafından karşılanacaktır.
 Örnek: Asgari ücret düzeyinde 10 işçi
çalıştıran bir işyerinde 2.749,5 TL
olan ilave maliyetin 1.100 TL’si
Hazine tarafından karşılanacaktır.
• İşyerinde 2015 itibariyle 1.300 TL
ücret düzeyinin altında çalışan tüm
işçiler ile asgari ücret düzeyinden
yeni işe alınacak işçilerin de yüzde
10’u bu destekten yararlanacaktır.
• Toplam 13,7 milyon 4/a kapsamında
çalışan zorunlu sigortalı bulunmakta
olup bunun 12,8 milyonu özel sektör
çalışanıdır.
• Bu destekten 8,5 milyon sigortalının
yanı sıra asgari ücret düzeyinden
yeni işe alınacak %10’luk ilave
sigortalı ile yeni açılan işyerlerindeki
istihdam
sağlanacakların
yararlanacağı
öngörülmektedir.
•
•
•
•
•
•
Asgari ücretli çalışmak,
2015 yılında SGK prim ve hizmet belgelerinde net
asgari ücretin 1.000,54 TL ile 1.300 TL arasında
bildirilmesi esastır.
Bir önceki yılın aynı aylarını esas almak şartıyla,
işyerinde çalışan asgari ücretli sayısının %10 ilave
artışına kadar destek sağlanacaktır.
1-9 arasında sigortalı çalıştıran işyerleri için de ilave
asgari ücretli çalışan bir sigortalı daha istihdam etme
avantajı getirilmiştir. (%10’dan yararlanamayacakları
için bu destek sağlanmıştır.)
2016 yılındaki yeni açılacak işyerlerinde asgari ücretli
çalışacaklar için de bu kapsam geçerlidir.
Ayrıca, özel sektör maden işyerleri de tek asgari ücret
için bu destekten faydalanacaktır.
• 2015 yılı asgari ücretli çalışanı 5 milyon 300 bin
• 2015 yılında net 1300 TL altında ücret alan ve destek
kapsamında olan 8 milyon 500 bin
• Asgari ücretin net 1000 TL’den
çıkmasının işverene toplam yükü
Milyon TL
SENARYOLAR
İşverene 110 TL Teşvik
*20,1
Asgari Ücret Düzeyi
Brüt Asgari
Ücret
İşverene
Maliyet
1.647
1.825
net
1300TL’ye
Devletçe Özel Sektör
Kamunun
Karşılanan İşverenleri
Sağladığı
Kişi Başı için toplam Destek
Maliyet
Maliyet
110
20.079*
9.733
milyar TL’lik işveren maliyeti %11 asgari ücret artışına göre ilave yükü
ifade etmektedir. %11 artışlı brüt asgari ücret 1413 TL olup, neti 1116 TL’dir.
Download

PowerPoint Sunusu