T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
2016 YILI SERTİFİKA SINIFLARI TEORİK VE DİREKSİYON EĞİTİMİ DERS SAATİ TABAN ÜCRETLERİ
MEVCUT
İS T E N İL E N
S E R T İF İ K A S IN IF I
S E R T İF İ K A S IN IF I
SA A T
ÜCRETİ
DERS
ÜCRETLE
TOPLAM ÜCRET
Rİ
T E O R İK
34
6
204
D İR E K S İY O N
14
20
280
T E O R İK
34
6
204
D İR E K S İY O N
14
20
280
484 t.
484 t.
T E O R İK
34
6
204
14
23
322
T E O R İK
34
6
204
D İR E K S İY O N
14
23
322
T E O R İK
34
6
204
D İR E K S İY O N
14
25
350
B -B O T O M O T İK B
T E O R İK
34
6
204
ENGELLİ
D İR E K S İY O N
16
50
800
T E O R İK
34
6
204
D İR E K S İY O N
14
40
560
T E O R İK
34
10
340
100 C E Z A
T E O R İK
20
6
120
120 t)
Dİ
D İR E K S İY O N
7
45
315
315 1.
D
D İR E K S İY O N
14
45
630
630 i
Cl
D İR E K S İY O N
10
50
500
C
D İR E K S İY O N
20
50
1000
A2
D İR E K S İY O N
2
100
200
A
D İR E K S İY O N
4
100
400
fc
400 fc
A
D İR E K S İY O N
2
100
200
200 v
B
D İR E K S İY O N
14
40
560
560
360
R1
G
B O T O M O T İK
B
SAAT
D İR E K S İY O N
A?
B
B
B
B
Al
Al
A2
A1-A2
B-C-D-F-G
B-C-D-F-G
B-C-D-F-G
Cl
Cl
Cl
C
C
Dİ
Dİ
Dİ
D
D
F
G
G
DERS
526
fc
526 t.
554
fc
fc
1.004
764 t.
340 t.
500
fc
1.000 t.
200
Al
D İR E K S İY O N
12
30
360
A2
D İR E K S İY O N
12
30
360
360
A
D İR E K S İY O N
12
30
360
360
C
D İR E K S İY O N
10
50
500
500
Dİ
D İR E K S İY O N
5
80
400
400
D
D İR E K S İY O N
10
50
500
500
Dİ
D İR E K S İY O N
4
100
400
400
fc
fc
fc
fc
fc
fc
fc
fc
fc
fc
D
D İR E K S İY O N
7
70
490
490
Cl
D İR E K S İY O N
5
80
400
400 t.
C
D İR E K S İY O N
10
60
600
600
4901.
D
D İR E K S İY O N
7
70
490
Cl
D İR E K S İY O N
4
100
400
C
D İR E K S İY O N
7
70
490
490
560
,
400'fc
B
D İR E K S İY O N
14
40
560
B
D İR E K S İY O N
14
40
560
F
D İR E K S İY O N
12
40
480
B MANUEL
D İR E K S İY O N
6
70
420
fc
fc
560 fc
480 fc
420 fc
B ENGELLİ
D İR E K S İY O N
6
70
420
420
N otlar: 1. F iy a tla ra K D V d a h ild ir
2. H iç b ir ad a ltın d a hediye, ö d ül, prom osyon vb. d u ru m la r k u ru m la r tara fınd a n ta a hh üt edilmez ve verilemez
3. Fiyatlar taban fiyattır. Kurumlar bu fiyatların üzerinde fiyat belirleyebilir.
fc
Download

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ 2016 YILI SERTİFİKA SINIFLARI TEORİK