T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 40196750-450-E.13513136
Konu : Öğrencilere EBA Şifresi
Verilmesi
30/12/2015
.........................................KAYMAKAMLIĞA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne)
................................MÜDÜRLÜĞÜNE
Okulunuzda/İlçeniz okullarında eğitim öğretim gören tüm öğrencilere
http//giris.eba.gov.tr adresinden EBA şifresi verilerek, verilen şifrenin öğrenci velilerine
bildirilmesi, ayrıca eba şifresi verilen öğrencilere ait bilgilerin ekteki forma doldurularak en
geç 04.01.2016 tarihi mesai bitimine kadar [email protected] adresine gönderilmesi
hususunda,
Gereğini rica ederim.
Mehmet SÜLÜN
Vali Vekili
EKLER
EK-1:Liste(1 adet)
:
DAĞITIM
:
İlçe Kaymakamlıklarına
Merkez İlkokul, Ortaokul ve Lise Müd.
Akpınar Cad. İl Milli Eğitim Binası Kat:1 79100-KİLİS
(: (0 348) 813 28 28-127 7: (0 348 ) 813 12 64
.: [email protected] Elektronik Ağ: http://kilis.meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat:A.SARAÇOĞLU Şef
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden62b0-56e5-3235-b0e2-13f6 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Java Printing - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü