T.C
AiKALEKAYMAKAMLIGI
IlCeMilliEgitimMtid批1徹郵
AC田LEVEGUNLUDUR
sayl:29254301−20014542
凱 鮨醜織る
Konu言HanzllkE菖itimi
….MUDURLUGUNE
牡 ASKALBヾ∴i羊−′
2015−2016e細im繕retimylllASkale Anadoluimam Hatip LisesiMud珊Ca危r
UNVER,inkatlld噌legitimseminerindeDinOgretim GenelMnd踊NazifYILMAZ‘ln
imamHatip Ortaokullamnda4.Smlflaray6nelikhanzllke軸imieallSmaSlnlnyaPllmaslm
istemlSOIup,Okulunuz4.SInlf繕rencivelilerineduyurusununyapIlarakbilgiverilmesive
AnadoluimamHatipLisesiM脚珊Ca危rUNVERokulunuzaziyarettebuIunups6zkonusu
ha宜Zllkegitimiileilgilivelilerebilgivemesininsa鄭amasIkonuileilgiligereklikolay睦m
g6sterilmesihususunda;
Bilgilerinizivegereglniricaederim
二三二
M.EminCOMAKLI
Mlid慣ra.
SubeM憤d珊
DA釦TIM;
TnmilkokuluM賞d翫痛kIerine
30/12/2015 V.H.K.i M.DELiB
聞置願圃
c・pOSIO aSkoicZS@mob80Vtr
Ay面l同iigi MusaDBLtBASIVHKl
醒躍艶醒闇
Download

Hafızlık Eğitimi - Aşkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü