T.C.
ÇANAKKALE VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 19590648-814-E.13426587
Konu : Kitap Toplama Kampanyası
29.12.2015
..........................................................VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
........................................... KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
: Valilik Makamının 25/12/2015 tarih ve 13325083 sayılı onayı.
İlimiz Merkez Kepez Atatürk İlkokulunun toplumun ihtiyaç ve beklentilerine cevap
verebilecek bir hayat boyu sistemi oluşturmak ve bu sistemi işler ve sürdürülebilir duruma
getirmek amacıyla hazırladığı ''Okuyorum, Araştırıyorum, Dünyayı Keşfediyorum''
projesi kapsamında; öğretmen, öğrenci ve velilere okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla
oluşturdukları okul kütüphanesini zenginleştirmek amacıyla ülke genelinde kitap toplama
kampanyası başlatılması ile ilgili Valilik onayı ekte gönderilmiştir.
Söz konusu kampanyanın iliniz/ilçeniz okullarında duyurularak toplanan kitapların
ilgili okul müdürlüğüne doğrudan gönderilmesi hususunda;
Gereğini arz/rica ederim.
Zülküf MEMİŞ
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
Ek:
-Valilik Onayı (1 Sayfa)
DAĞITIM:
-80 İl Valiliğine
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
-11 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Valilik Binası 3.Kat 17100/ÇANAKKALE
Elektronik Ağ: http://canakkale.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Memur K. GENÇ
Tel : (0 286) 2171135 - 144
Faks: (0 286) 2172972
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden390b-6ab8-3a75-a3d0-371f kodu ile teyit edilebilir.
Download

19590648-814-E.13426587 29.12.2015 Konu : Kitap Toplama Ka