Tarih
İL ÇEVRE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE
TEKİRDAĞ
İlimiz ..…………ilçesinde..………………………………………………….. adresinde
…………………………… üretimi yapmakta olan …………………………………………….
isimli
firmamız için Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği piyasaya
süren/ambalaj üreticisi/tedarikçi kodu ve internet erişim şifresi almak için gereğinin
yapılmasını arz ederim.
Firma Adı
Çevre Görevlisinin Adı Soyadı
İmza
Kaşe
Adres :
Sorumlu kişi :
Elektronik posta adresi :
Vergi No :
Tel. :
Faks :
Download

1-Piyasaya Süren / Ambalaj Üreticisi / Tedarikçi KOD ve ŞİFRE