2015-İSG Aralık Dönemi Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
Uygulanan Testler
Ortalama Standart Sapma Soru Sayısı
Sınava Başvuran Sınava Giren Sınava Girmeyen
Aday Sayısı
Aday Sayısı
Aday Sayısı
Sınavı Geçersiz
Aday Sayısı
İş Yeri Hekimliği
29,182
5,194
50
4276
3571
705
1
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
30,044
4,836
50
18970
17011
1959
20
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
33,300
5,386
50
2084
1938
146
2
Diğer Sağlık Personeli
31,990
5,483
50
10102
9666
436
18
Download

2015-İSG Aralık Dönemi Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler