T.C.
BODRUM KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 48422361-136-E.13567550
Konu : Legionella Hastalığından Rutin
Koruyucu Önlemler
31.12.2015
...................................... MÜDÜRLÜĞÜNE
BODRUM
Muğla Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Legionella Hastalığından Rutin
Koruyucu Önlemler hakkındaki 29/12/2015 tarih ve 13479162 sayılı yazısı yazımız Ek'inde
gönderilmiştir.
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Emin GEÇİN
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ek:
1) Yazı Örneği (3 Sayfa)
2) Rutin Koruyucu Önlemler (2 Sayfa)
Dağıtım:
Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerine.
Bodrum Hükümet Konağı Kat:2 48400 BODRUM / MUĞLA
Bilgi için irtibat: Memur Eren İLGÜN
Telefon : (0 252) 316 1034 (124) Faks : (0 252) 313 6063
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: http://bodrum.meb.gov.tr/
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden f1f2-523f-3114-b0c2-7f42 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 52904113-136-E.13479162
Konu : Legionella Hastalığından Rutin
Koruyucu Önlemler
29.12.2015
................................. KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 13 Mayıs 2015
tarih ve 19354 sayılı yazı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve lejyoner
hastalığından korunma amaçlı alınacak önlemler ve koruyucu uygulamalar ile ilgili Muğla
Halk Sağlığı Müdürlüğünün 28.12.2015 tarihli ve 95431654/133.01.02 sayılı yazısı, yazımız
ekinde gönderilmiştir.
Bilgilerinize ve ilçenizdeki tüm okul ve kurumlara duyurulması hususunda gereğini
rica ederim
Celalettin EKİNCİ
Vali a
İl Milli Eğitim Müdürü
Not: İl legionella Sorumlusu olarak Muğla Gazi Anadolu Lisesinden bir personel eğitime
katılacaktır
Ek:
1) Yazı Örneği (2 Sayfa)
2) Rutin Koruyucu Önlemler (2 Sayfa)
Dağıtım:
-13 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
- Dairemiz Birimlerine
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Numan YILMAZ/ Memur
Tel: (0 252) 280 48 36
Faks: (0 252) 280 48 67-68-69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 04d4-b0a7-35a8-bad2-6cdf kodu ile teyit edilebilir.
Download

Legionella Hastalığından Rutin Koruyucu Önlemle