T.C.
BODRUM KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 48422361-823-E.13495623
Konu : Fuar Duyuruları
30.12.2015
...................................... MÜDÜRLÜĞÜNE
BODRUM
Muğla Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Fuar Duyuruları hakkındaki
23/12/2015 tarih ve 13254311 sayılı yazısı yazımız Ek'inde gönderilmiştir.
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
İsmail ZEHİR
İlçe Milli Eğitim Müdür V.
Ek:
Yazı ( 2 Sayfa )
Dağıtım:
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına ve
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlara
Bodrum Hükümet Konağı Kat:2 48400 BODRUM / MUĞLA
Bilgi için irtibat: Memur Eren İLGÜN
Telefon : (0 252) 316 1034 (124) Faks : (0 252) 313 6063
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: http://bodrum.meb.gov.tr/
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 14ec-fa27-3243-b900-cd47 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 52904113-823-E.13254311
Konu :Fuar Duyurularının Yapılması
23.12.2015
................................................İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
Bakanlığımız Müsteşarlık Makamının Fuar Duyurularının Yapılması ile ilgili
23.12.2015 tarih ve 13235474 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir
Bilgilerinizi ve konunun İlçenizdeki Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Kurumlarımıza duyurulması hususunda
gereğini rica ederim.
Kadir YILMAZ
Müdür a.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Ek:
Yazı ( 1 Sayfa )
Dağıtım:
13 İlçe Kaymakamlığına
Emirbeyazıt Mah. Baki Ünlü Cad. Çamlık Sok. No : 5 48000 MUĞLA
Elektronik Ağ :[email protected]
e posta [email protected]
Ayrıntılı Bilgi İçin :Hasip TANRIKULU-BİL.İŞL
Tel: (0 252) 280 48 36
Fax:(0 252) 280 48 67-68
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden a7d7-80b5-3fd7-9f97-2e91 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Müsteşarlık
Sayı : 56822750-823.99-E.13235474
Konu : Fuar duyurularının yapılması
23.12.2015
DAĞITIM YERLERİNE
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz ile Hayatboyu Öğrenme Genel
Müdürlüğümüze bağlı okullarımızın İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenecek
uygun yerlerdeki bahçe duvarına öğrenci ve vatandaşlarımızın görebileceği şekilde mesleki
ve teknik konularda düzenlenecek olan ve TOBB Fuar Meclisince onaylanarak TOBB Web
Sitesinde yayınlanan fuarların duyurularını yapan bez afişler İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüzce, ilgili Belediye mevzuatına uygun olarak gereken izinler fuar şirketi
tarafından alınmak kaydıyla ve azami 10 gün bulundurulmak kaydıyla yazılı izin verilebilir,
Fuar Şirketinin öğrenci ve öğretmenlerimize fuar davetiyesi, fuar alanı-okul arası ulaşım
imkanı, konaklama, okulun bazı ihtiyaçlarını hibe olarak karşılaması vb. yardımlar kabul
edilebilir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
Dağıtım;
- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
- Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
- İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
- Basın Müşavirliği
- B Planı
Adres:
Elektronik Ağ:
e-posta:
Ayrıntılı bilgi için:
Tel:
Faks:
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 4237-fe7e-3100-b321-2e87 kodu ile teyit edilebilir.
Download

T.C. BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı