T.C.
AŞKALE KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 18274017-730.99-E.13463722
Konu : UNESCO Anma ve
Kutlama Yıldönümleri
29.12.2015
...................................................... MÜDÜRLÜĞÜNE
AŞKALE
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 25/12/2015 tarih ve 13367828 sayılı yazsısında da
belirtildiği üzere Bakanlığımız, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün
''UNESCO Anma ve Kutlama Yıldönümleri'' konulu 25/12/2015 tarihli ve 13333472 sayılı
yazıları ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
M.Emin ÇOMAKLI
Müdür a.
Şube Müdürü
Ek: Yazı (3 Adet)
Dağıtım:
Tüm Okul Müd.
Yeni Mah. İstanbul Cad. Yeni Hükümet Binası Kat:3
Elektronik Ağ: www.askale.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Merdan ÇOLAK - Öğretmen
Tel: (0 442) 415 10 96
Faks: (0 442) 415 12 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden953d-9696-3f0f-85a7-d4de kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
ERZURUM VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 36648235/730.99/13367828
Konu: UNESCO Anma ve Kutlama
Yıldönümleri
25.12.2015
................................................ KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Bakanlığımız, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün ''UNESCO Anma
ve Kutlama Yıldönümleri'' konulu 25/12/2015 tarihli ve 13333472 sayılı yazıları ekte
gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Turan BAĞAÇLI
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Ek: Yazı ve Ekleri
Dağıtım:
20 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Yönetim Cad. Valilik Binası Kat:4 Yakutiye ERZURUM
Elektronik Ağ: http://erzurum.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Çiğdem HOPUR Şb.Mdr.
Tel: (0 442) 234 4800
Faks: (0 442) 235 1032
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden0a18-f9b5-3933-8812-9a67 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Sayı : 94166756-730.99-E.13333472
Konu : UNESCO Anma ve Kutlama
Yıldönümleri
25.12.2015
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanlığı'nın 08/12/2015 tarihli ve 300.1/744
sayılı yazısı.
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’ndan alınan ilgi yazıda, 2016 yılı için UNESCO
Anma ve Kutlama Yıldönümleri Programına alınmak üzere ülkemiz tarafından önerilen
"Ahmed Yesevi'nin Ölümünün 850.Anma Yıldönümü" ve "Fuad Köprülü'nün Ölümünün
50.Anma Yıldönümü"nün 38.Genel Konferansa sunulduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda,
2016-2017 yılları için üye devletlerden sunulan 53 önerinin Anma ve Kutlama Yıldönümleri
Programına alınması hususunun Genel Konferans kapsamında gerçekleştirilen APX (İdari ve
Mali İşler) Komisyonunda görüşülerek kabul edildiği belirtilmektedir.
Yazıda devamla, ülkemizce 2016 yılı için önerilen şair ve sufi "Ahmed Yesevi'nin
Ölümünün 850.Anma Yıldönümü"nün Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın ve bilim
adamı "Fuad Köprülü'nün 50.Anma Yıldönümü" nün Azerbaycan ve Kazakistan'ın desteğiyle
UNESCO Anma ve Kutlama Yıldönümleri Programı'na alındığı ifade edilmektedir.
UNESCO anma ve kutlama yıldönümleri doğrultusunda 2016 yılı süresince
gerçekleştirilmesi planlanan farkındalık etkinlikleriyle ilgili UNESCO ilişkili anma ve
kutlama yıldönümü logolarının kullanımı, işbirliği ve destek imkânlarının değerlendirilmesi
için Genel Müdürlüğümüz ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun haberdar edilmesi
gerekmektedir.
Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.
Y.Ziya YEDİYILDIZ
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM:
Gereği:
B Planı
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bilgi:
A Planı
Ayrıntılı bilgi için: Süheyla DEMİREL YAZICI
Tel: 0312 413 39 27
Faks: 0312 418 82 89
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden8bd4-8369-31f2-bc06-df16 kodu ile teyit edilebilir.
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Süheyla DEMİREL YAZICI
Tel: 0312 413 39 27
Faks: 0312 418 82 89
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden8bd4-8369-31f2-bc06-df16 kodu ile teyit edilebilir.
Download

UNESCO Anma ve Kutlama Yıldönümleri