T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Faks : 0 ( 312 ) 207 87 57
e-posta: [email protected]
31 Aralık 2015
BASIN AÇIKLAMASI
Kurumumuzca, 24 Aralık 2015 tarihinde web sayfamızdan yayınlanan;
-Kurum ile “Sosyal Güvenlik Kurumu/Vakıf Üniversiteleri Sağlık Hizmetleri
Protokolü” İmzalamak İsteyen Vakıf Üniversitelerinin Dikkatine (Genel Sağlık
Sigortası Genel Müdürlüğü),
-Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın
Alım Sözleşmesi(Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)
duyuruları çerçevesinde, 31 Aralık 2015 tarihi mesai bitimine kadar
Kurumumuzla sözleşme ve protokol imzalamayan Hastane ve Özel Sağlık
Hizmet Sunucularının MEDULA Sistemi üzerinden yeni giriş yapmaları 01
Ocak 2016 tarihi itibariyle mümkün olmayacaktır.
01 Ocak 2016’den önce belirtilen Hastane veya Özel Sağlık Hizmet
Sunucularına başvuran, buralarda tedavi gören (yatarak veya ayakta) Genel
Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşlarımızın Sağlık Uygulama Tebliği
(SUT) kapsamındaki ödemeleri Kurumumuzca karşılanacak olup,
vatandaşlarımız ile söz konusu hastane ve kuruluşlar mağdur edilmeyecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
BAŞKANLIĞI
Adres: Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / Tel: 0 (312) 207 80 43 Fax: 0312- 207 87 57
Download

Basın Açıklaması