T.C.
BODRUM KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 48422361-115.01-E.13495256
Konu : Yazılacak Modüllere İlişkin Duyuru
30.12.2015
...................................... MÜDÜRLÜĞÜNE
BODRUM
Ülkemizde meslekî ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında uygulanmakta olan
Çerçeve Öğretim Programlarına ait yazılmayan modüllerin ilgili alan öğretmenleri tarafından
yazılmasına ihtiyaç duyulduğu ile ilgili Muğla Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün
25.12.2015 tarihli ve 13344806 sayılı yazısı, yazımız ekinde gönderilmiştir.
Bu kapsamda; mesleki ve teknik ortaöğretim okul müdürlüklerince;
http://www.megep.meb.gov.tr internet adresi Modül Yazım Başvurusu başlığı altında
yayınlanmakta olan yazdırılacak modüllerin listesi, bireysel öğrenme materyali yazım
kılavuzu ve modül yazım başvuru dilekçesinin ilgili alan öğretmenlerine duyurulması,
başvuru dilekçelerinin doldurularak teslim alınması, alınan dilekçelerin 06 Ocak 2016
Perşembe günü mesai saati bitimine kadar XLS (Excel) formatının ve onaylanmış PDF
formatı çıktısının [email protected] e-posta adresine ve resmi yazı ile
Müdürlüğümüze ivedilikle gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve konunun okulunuz dâhilindeki ilgili alan öğretmenlerine duyurulması
ve sonucunun ivedilikle 06 Ocak 2016 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze
bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
İsmail ZEHİR
İlçe Milli Eğitim Müdür V.
Ek:
Yazı ( 1 Sayfa )
Dağıtım:
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına
Bodrum Hükümet Konağı Kat:2 48400 BODRUM / MUĞLA
Bilgi için irtibat: Memur Eren İLGÜN
Telefon : (0 252) 316 1034 (124) Faks : (0 252) 313 6063
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: http://bodrum.meb.gov.tr/
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 4bae-06c5-3430-8f8f-8f97 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 52904113-115.01-E.13344806
Konu : Yazılacak Modüllere İlişkin Duyuru
25.12.2015
......................... İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
Ülkemizde meslekî ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında uygulanmakta olan
Çerçeve Öğretim Programlarına ait yazılmayan modüllerin ilgili alan öğretmenleri tarafından
yazılmasına ihtiyaç duyulduğu ile ilgili Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğünün 23.12.2015 tarihli ve 13265768 sayılı yazısı, yazımız ekinde gönderilmiştir.
Bu kapsamda; mesleki ve teknik ortaöğretim okul müdürlüklerince;
http://www.megep.meb.gov.tr internet adresi Modül Yazım Başvurusu başlığı altında
yayınlanmakta olan yazdırılacak modüllerin listesi, bireysel öğrenme materyali yazım
kılavuzu ve modül yazım başvuru dilekçesinin ilgili alan öğretmenlerine duyurulması,
başvuru dilekçelerinin doldurularak teslim alınması, alınan dilekçelerin 07 Ocak 2016
Perşembe günü mesai saati bitimine kadar XLS (Excel) formatının ve onaylanmış PDF
formatı çıktısının [email protected] e-posta adresine ve resmi yazı ile
Müdürlüğümüze ivedilikle gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve konunun ilçeniz dâhilindeki mesleki ve teknik ortaöğretim okul
müdürlüklerine duyurulması ve sonucunun ivedilikle 07 Ocak 2016 tarihi mesai bitimine
kadar Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Kadir YILMAZ
Müdür a.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Ek: Yazı Örneği (1 Sayfa)
Dağıtım:
13 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Numan YILMAZ/ Memur
Tel: (0 252) 280 48 36
Faks: (0 252) 280 48 67-68
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 16bc-26c9-3b87-8fd7-fbb3 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sayı : 59917357-115.01-E. 13265768
Konu : Yazılacak Modüllere İlişkin Duyuru
23.12.2015
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi
:Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar.
Ülkemizde meslekî ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında uygulanmakta olan Çerçeve
Öğretim Programlarına ait yazılmayan modüllerin ilgili alan öğretmenleri tarafından yazılmasına
ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu
kapsamda;
mesleki
ve
teknik
ortaöğretim
okul
müdürlüklerince;
http://www.megep.meb.gov.tr internet adresi Modül Yazım Başvurusu başlığı altında yayınlanmakta
olan yazdırılacak modüllerin listesi, bireysel öğrenme materyali yazım kılavuzu ve modül yazım
başvuru dilekçesinin ilgili alan öğretmenlerine duyurulması, modül yazım görevi almak isteyen
öğretmenlerden okul idaresince başvuruları uygun görülenlerin modül yazım başvuru dilekçelerinin
çıktısının alınması ve onaylanması, modül yazım talebinde bulunanların başvuru sırasında her bir
görevlendirme için 1 (bir) modül yazabilecekleri, aynı modülü birden fazla kişinin talep etmesi
nedeniyle yazım görevinin isteklilerden şartları en uygun olana verilecek olmasının da gözönünde
bulundurularak istekli olmaları halinde öğretmenlere birden çok modülün yazımı için talepte
bulunmaları sağlanacak şekilde başvuru dilekçelerinin doldurularak teslim alınması, alınan
dilekçelerin 11 Ocak 2016 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar XLS (Excel) formatının ve
onaylanmış PDF formatı çıktısının [email protected] e-posta adresine ve resmi yazı ile
Genel Müdürlüğümüze ivedilikle gönderilmesi gerekmektedir.
Genel Müdürlüğümüzce yapılacak değerlendirme sonrasında modül yazım talepleri uygun
görülerek yazım görevlendirmesi yapılacak öğretmenlere bu görevi yerine getirmeleri karşılığı olarak
kurumunca İlgi Kararın 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre ek ders ücreti ödemesi yapılmaktadır.
Bilgilerinizi ve konunun iliniz dâhilindeki mesleki ve teknik ortaöğretim okul müdürlüklerine
duyurulması ve sonucunun ivedilikle 11 Ocak 2016 tarihi mesai bitimine kadar
Genel
Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.
Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
Dağıtım:
B Planı
Not: Yazılacak modüllerin listesi, Bireysel öğrenme materyali yazım kılavuzu ve modül yazım
başvuru dilekçesi yazımız ekinde gönderilmemiş olup http://www.megep.meb.gov.tr
internet adresinde Modül Yazım Başvurusu başlığı altında yayınlanmaktadır.
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ:http://mtegm.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı
Tel: (0 312) 413 13 01
Faks: (0 312) 425 19 67
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 6aff-308b-3a5a-bc95-5ee2 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Yazılacak Modüllere İlişkin Duyuru