T.C.
FETHİYE KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 98425541-160-E.13397535
Konu : Ceza Adaletinde Mağdurlara Yeni
Yaklaşımları
28.12.2015
...............................MÜDÜRLÜĞÜNE
Ceza Adaletinde mağdurlara yeni yaklaşımlar hakkındaki Valilik Makamının
21/12/2015 tarih ve 13128606 sayılı onayı ile eki yazımız ekinde gönderilmiştir
Bilgilerinizi ve gereği rica ederim.
Şadiye CEYLAN
Müdür a.
Şube Müdürü
EK:
1-Yazı Örneği ( 1 Adet )
1-Olur
( 1 Adet )
DAĞITIM:
Tüm Okul Müdürlüklerine Yazılmıştır.
Ayrıntılı bilgi için: Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi -ŞEF Ersan TÜREYEN - V.H.K.İ Mesut BUDAK
Elektronik Ağ: fethiye.meb.gov.tr
Tel: (0 252) 6141037 Dahili 119
e-posta: [email protected]
Faks: (0 252) 6143545
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindend68c-bd8e-3a7b-a272-4d4a kodu ile teyit edilebilir.
Download

98425541-160-E.13397535 28.12.2015 Konu : Ceza Adaletind