İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca
öğretim üyeleri (Doçent) alınacaktır.
Doçent kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 25. Maddesinde belirtilen şartları haiz adayların,
başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca
onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini
kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.
ANABİLİM DALI
FAKÜLTESİ
Sağlık Bilimleri
BÖLÜMÜ
Hemşirelik
Hemşirelik
UNVANI
Doçent
Sağlık Bilimleri
Sağlık Yönetimi
Sağlık Yönetimi
Doçent
DERECESİ
1
ADEDİ
1
1
1
ARANAN NİTELİKLER
Psikiyatri hemşireliği konusunda
doktora yapmış olmak;
kişilerarası ilişkiler konusunda
araştırmaları bulunmak.
Sağlık kurumları yönetimi
konusunda doçent olmak. Bu
alanda lisans ve lisans üstü
dersler vermiş olmak.
Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
•
Başvurular Rektörlüğe şahsen yapılacaktır.
•
Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
•
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
•
Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına başvuramazlar.
•
Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüzden sağlayabilirler.
Başvuru adresi:
Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No:98 Kadıköy/İSTANBUL
Tel: 0 216 280 33 33
•
İlan 31.12.2015 tarihli Posta Gazetesi ile 31.12.2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup son
başvuru tarihi 15.01.2016 tarihi mesai bitimidir.
Download

İlan 31.12.2015 tarihli Posta Gazetesi ile 31.12.2015 tarihli ve 29579