T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sayı : 19863661-10.07-E.13377705
Konu: Çıraklık Eğitimi Tanıtım Filmi
28.12.2015
……………………………… VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
Hızla kalkınan ve sanayileşen ülkemizde eğitimin ve sanayileşmenin en önemli
unsurlardan biri de, bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi
gerçekleştirebilecek insan gücünün yetiştirilmesidir.
Bu amaçla Genel Müdürlüğümüze bağlı 334 meslekî eğitim merkezimizde; 3308 sayılı
Meslekî Eğitim Kanunu kapsamında, 31 meslek alanı ve 152 meslek dalında çırak, kalfa ve
ustaların genel ve mesleki eğitimleri yapılmaktadır. Ancak bu merkezlerimizin fizikî
kapasitelerinin ve insan gücünün daha verimli ve aktif olarak kullanılabilmesi için
merkezlerimizin ve faaliyetlerinin kamuoyuna daha fazla tanıtımının yapılması yararlı
olacaktır.
Bu nedenle, Genel Müdürlüğümüzce 7 dakikalık “Çıraklık Eğitimi Tanıtım Filmi”
hazırlanmış olup bu filme http://hbogm.meb.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilecektir.
Bu filmin meslekî eğitim merkezi müdürlüklerince;
1-Çevrelerindeki okulların 8. sınıf öğrencilerine izletilmesi,
2-Yapılacak olan toplantı, konferans vb. programlarda gösterilmesi,
3-Yerel medyadan imkânlar ölçüsünde maksimum seviyede
(spot film vb.)
yararlanılarak gösterilmesi,
4-İnternet sayfalarının geliştirilmesi ve bu filme link yapılması,
5-İl İstihdam ve Meslekî Eğitim Kurulu üyelerine tanıtılması.
Ayrıca, meslekî eğitim merkezleri müdürlüklerimizin kurumlarını ve yapılmakta olan
faaliyetlerini tanıtıcı broşür, afiş vb. materyaller hazırlanması ve ilgililere dağıtılması
hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Şaban CENGİZ
Bakan a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM :
81 İl Valiliği
Emniyet mah. Boğaziçi Sok.No:23 Teknikokullar/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Emrah USLU MEB Uzm.Yrd.
Tel: (0 312) 413 20 80
Faks: (0 312) 212 99 58
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden7810-b9a2-38c0-9b02-44cf kodu ile teyit edilebilir.
Download

Üst Yazı - Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü