TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMI
07 Ocak 2016 Perşembe
06 Ocak 2016 Çarşamba
05 Ocak 2016 Salı
04 Ocak 2016 Pazartesi
GÜN
SAAT
ETKİNLİK ADI
KATILIMCILAR
KOORDİNATÖR BİRİM/BİRİMLER
ÇALIŞMAYI DESTEKLEYECEK
BİRİM YÖNETİCİLERİ
09:00 Temel Eğitim Okulları Süt Saklama Yerlerinin
12:00 Uygunluk Denetimi
ROTA Kazanım Değerlendirme Sınavı Hazırlık
13:00
Toplantısı
Merkez Anaokulu İlkokul ve Ortaokul
Müdürlükleri
Temel Eğitim Birim Çalışanları
Temel Eğitim Hizmetleri/F.NAYMAN
F.DEMİR
Halk Eğitim Merkezi
İl MEM Yöneticileri ve Komisyon Üyeleri
Bilgi işlem ve Eğitim Teknolojileri/M.AĞAR
A.GÜRBÜZ
14:00 Çok Dilli Çok Kültürlü İngilizce Dil Kafe Etkinliği
Öğretmenevi ve ASO
İbn-i Sina MTAL ve GOP Ortaokulu Öğrencileri
Strateji Geliştirme Hizmetleri/M.AĞAR
V.OĞUZ
OKA Mali Destekli verilen Etkin Danışmanlık Eğitimi
14:30
Bilim Sanat Merkezi
Semineri Belge Töreni
İl MEM Yöneticileri ve Eğitim Alan Bilim Sanat
Merkezi Öğretmenleri
Strateji Geliştirme Hizmetleri/M.AĞAR
A.GÜRBÜZ
16:45 Başarı Belgesi Takdim Töreni
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl MEM Yöneticisi ve Başarı Belgesi Alan Personeller Özel Büro/O.SARGUT
A.GÜRBÜZ
09:00 Temel Eğitim Okulları Süt Saklama Yerlerinin
12:00 Uygunluk Denetimi
Merkez Anaokulu İlkokul ve Ortaokul
Müdürlükleri
Temel Eğitim Birim Çalışanları
Temel Eğitim Hizmetleri/F.NAYMAN
F.DEMİR
Strateji Geliştirme Hizmetleri/M.AĞAR
F.NAYMAN
Din Öğretimi Hizmetleri/M.ERARSLAN
M.AĞAR
İlçe MEM Müdürleri ve Şube Müdürleri, İl geneli
Okul Müdürleri ve Birim Şefleri
Arge Yetkilileri,ArifNihat Asya Kız İHL ve M.Akif
Ersoy İHO Okul Müdürleri
10:00 E KONFERANS (Ocak Ayı Eylem Planı Konulu)
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
10:00 Din Öğretimi Çalıştayı Hazırlık Toplantısı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Odası
13:03 Destek Eğitim Odası Ziyareti
Merkez Fatih İlkokulu
İl MEM Yöneticisi ve RAM Yetkilileri
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri/A.GÜRBÜZ
F.NAYMAN
13:30 Aile Eğitimi Proje Toplantısı
Halk Eğitim Merkezi
Projede Görevli Öğretmenler
Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri/Ş.PERÇİN
M.AĞAR
13:30 İslamın Kadına Verdiği Değer Konulu Panel
"Bir Yazılım Masalı" Projesi Kapsamında Kurumlarla
16:00
İşbirliği Protokolü Oluşturulması
09:00 Temel Eğitim Okulları Süt Saklama Yerlerinin
12:00 Uygunluk Denetimi
Zübeyde Hanım MTAL
Zübeyde Hanım MTAL Öğrenci ve Velileri
Bilgi İşlem Birimi Temsilcileri,Ar-Ge Temsilcileri ve
Halk Eğitim Merkezi ve Ar-Ge Çalışma Ofisi
Proje Yönetim Ekibi
Merkeze Bağlı Köy ve Kasaba
Temel Eğitim Birim Çalışanları
İlk/Ortaokulları
Strateji Geliştirme Hizmetleri/M.AĞAR
E.KARAERKEK
Strateji Geliştirme Hizmetleri/M.AĞAR
A.TAŞTAN
Temel Eğitim Hizmetleri/F.NAYMAN
F.DEMİR
09:30 İl Geneli ROTA Kazanım Değerlendirme Sınavı
İl Geneli Ortaokul Müdürlükleri
Sınavda Görevli Personeller ve 8. Sınıf Öğrencileri
Bilgi işlem ve Eğitim Teknolojileri/M.AĞAR
A.GÜRBÜZ
10:00 Aile Eğitimi Proje Toplantısı
Halk Eğitim Merkezi
Projede Görevli Öğretmenler
Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri/Ş.PERÇİN
M.AĞAR
09:00 Arapça Bölge Yarışması Çalışmaları
"Okullu Okulsuz Okuyoruz" projesi kapsamında
14:00
Öğrenci Yazar Buluşması
Kent Konseyi tarafından düzenlenen Ertuğrul 1890
18:30
Sinema Filmi Gösterimi
MTAL Okulları İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme
09:00
Toplantısı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Odası
Arapça Dersi Öğretmenleri
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Öğrencileri ve
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kemal ÖZDİLEK
Din Öğretimi Hizmetleri/M.ERARSLAN
A.TAŞTAN
Strateji Geliştirme Hizmetleri/M.AĞAR
O.SARGUT
İl MEM Personel ve Yakınları
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri/A.GÜRBÜZ
O.SARGUT
09:00 İl Geneli ROTA Kazanım Değerlendirme Sınavı
İl Geneli Lise ve Ortaokul Müdürlükleri
09:00 Temel Eğitim Okulları Süt Saklama Yerlerinin
12:00 Uygunluk Denetimi
Merkeze Bağlı Köy ve Kasaba
İlk/Ortaokulları
09:30 Erasmus+Avrupa Birliği Eğitim Programı
10:30
Mesleki Eğitim Birimi ile Ocak Ayı Eylem Planı
Toplantısı
19:00 Halk Eğitim Merkezi Faaliyetleri Tanıtım Ziyareti
08 Ocak 2016 Cuma
ETKİNLİĞİN YAPILACAĞI YER
Z Kütüphane
Karizma Aile Sineması
Tokat Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi
Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Odası
Pir Sultan Abdal Derneği
İl geneli MTAL ve ÇPL Okul Müdürleri ve İş Sağlığı ve
Din Öğretimi Hizmetleri/M.ERARSLAN
Güvenliği Uzmanları
Sınavda Görevli Personeller ve 8. ve 12. Sınıf
Bilgi işlem ve Eğitim Teknolojileri/M.AĞAR
Öğrencileri
Temel Eğitim Birim Çalışanları
F.DEMİR
A.GÜRBÜZ
Temel Eğitim Hizmetleri/F.NAYMAN
F.DEMİR
Strateji Geliştirme Hizmetleri/M.AĞAR
A.TAŞTAN
Strateji Geliştirme Hizmetleri/M.AĞAR
E.KARAERKEK
Halk Eğitim Merkezi İdarecileri
Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri/Ş.PERÇİN
A.GÜRBÜZ
İl MEM Yöneticileri
Özel Büro/O.SARGUT
Yeşilyurt, Artova ve Sulusaray ilçe
okul/kurumlarından 1 idareci ve 1 öğretmen
Mesleki Teknik Eğitim Birim Çalışanları ve ARGE
Yetkilisi
07:30 Yönetici Koordinasyon ve Yönetişim Toplantısı
İlahiyat Fakültesi Ziyareti, İlimiz Tarihi Mekanlara
09:30
Gezi Devamında Arapça Dil Kafe Etkinliği
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Öğretmenevi
Pazar ve Almus ilçeleri İHL, İHO ve ÇPL Öğrencileri
Strateji Geliştirme Hizmetleri/M.AĞAR
M.ERARSLAN
09:30 Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Toplantısı
Rehberlik Araştırma Merkezi
Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri/A.GÜRBÜZ
H.NURAL
14:00 Mahperi Hatun MTAL Z Kütüphane Açılışı
Mahperi Hatun MTAL
İl MEM Yöneticileri, Okul İdareci ve Öğretmenleri
Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri/E.KARAERKEK
Ş.PERÇİN
17:00 Erasmus+Avrupa Birliği Eğitim Programı
Halk Eğitim Merkezi ve ASO
Merkez Okul ve Kurumlarımızdan Gönüllü
Öğretmenler
Strateji Geliştirme Hizmetleri/M.AĞAR
O.SARGUT
18:30 Mevlana Konulu Panel
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi
İl MEM Yöneticileri ve Davetliler
Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri/E.KARAERKEK
M.ERARSLAN
BASIN
KATILIMI
DAVETİYE
DAĞITILACAK
FOTOĞRAF
ÇEKİLECEK
Download

04-08 Ocak 2016 - Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü