Download

2015-076 2016 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oran Ve Tutarları