T.C
4,;
ERGANİ ı<ayMAKAMııĞı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
: 7 4272931 -205-E. 1 3350343
Konu
: Sur İlçesindeki Ögrenciler
ACELE
25.12,20
VE,
l5
çÜxrÜnÜn
vıününı,üĞüxn
pnçexi
İlimiz Sur İlçesinde devam eden sokağa çıkma yasağından dolayı kapalı durumda olan
veya Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağından etkilenen okullarda kayıtlı olduğu halde okula
devam edemeyen öğrencilerden; okuluıruza nakil gelen veya misafir öğrenci olarakeğitimiııe
devam eden öğrenci bilgilerinin aşağıda beliıtilen forma excel ortamında işlenerek en geç
29.12.2015 Salı günü saat 12:00'ye kadar [email protected] adresine ve ayrıca
resmi yazı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda;
Gereğini önemle rica ederim.
Ahmet ATABEY
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Oğrencinin Sur
Sur İlçesinden İlçeniz
Okullarına Nakil Veya
İlçesinde Kayıtlı Olduğu
Misafir Ögrenci Olarak Gelen Okul Adı
Ögrencinin
Adı-Soyadı
Sınıfı
ğrencinin ilçen izde
nakil veya misafir
öğrenci olarak devam
ettiği okul adı
Not:Yukarıda beliıtilen veriler gönderildikten sonra,Sur İlçesinin ilgili okullarında kayıtlı
olan öğrencilerden;sonradan okulunuza nakil veya misafir öğrenci olarak gelecek öğrenci
bilgilerinin;her hangi bir ya^şma beklenmeden günlük olarak [email protected]
adresine gönderilmesi gerekmektedir
ffişjveffi
DAĞITIM:
ü§ ffi
frektrffi
&şrg İle
ffi
rk
n5rffiğ$$§tr.
2§:l "j.L"İeötr
Tüm okut Müdtirlüklerine
çıırıegwii
ffivnak
l(eırrertaş Malı. Hüküı,ııet Konağı Kat:3 /ERGAN
§$}Ttrf
Ayrıntılı bilgi için: A.Tl.JRKEL-Şel
İ
Tel: (0 412) 6l l5023
Faks: (0 4 |2) 6l l5730
Elektroırik Ağ: ergani.ıneb.gov.tr
e-posta: ergan İ2l @meb. gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanınıştır. http://evraksorgu,meb.gov,tr
adresindenl
a05-9Çd8-32a0-89ff-535l kodıı
ile teYit edilebilir
Download

Yazı - Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü