T.C.
BODRUM KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 48422361-10.07.01-E.13445602
Konu : Sınav ve Belgelendirme
Kuruluşu Olmak
29.12.2015
...................................... MÜDÜRLÜĞÜNE
BODRUM
Muğla Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Sınav ve Belgelendirme
Kuruluşu Olmak hakkındaki 28/12/2015 tarih ve 13421650 sayılı yazısı yazımız Ek'inde
gönderilmiştir.
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
İsmail ZEHİR
İlçe Milli Eğitim Müdür V.
Ek:
Yazı ( 2 Sayfa )
Dağıtım:
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına ve
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlara
Bodrum Hükümet Konağı Kat:2 48400 BODRUM / MUĞLA
Bilgi için irtibat: Memur Eren İLGÜN
Telefon : (0 252) 316 1034 (124) Faks : (0 252) 313 6063
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: http://bodrum.meb.gov.tr/
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 2888-1bc6-347e-b6c6-8b33 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 52904113-10.07.01-E.13421650
Konu : Sınav ve Belgelendirme
Kuruluşu Olmak
28.12.2015
......................... İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
5544 Sayılı kanun çerçevesinde gerekli teknik şartları taşıyan ve gereklilikleri yerine
getiren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Hayatboyu Öğrenme Genel
Müdürlüğüne bağlı okullarımız Sınav Belgelendirme ve Değerlendirme Kuruluşu olabileceği
ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığının 25.12.2015 tarihli ve 13371041 sayılı yazısı,
yazımız ekinde gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Kadir YILMAZ
Müdür a.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Ek: Yazı Örneği (1 Sayfa)
Dağıtım:
13 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Numan YILMAZ/ Memur
Tel: (0 252) 280 48 36
Faks: (0 252) 280 48 67-68
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden e8e4-1cf8-3177-b1eb-4218 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Müsteşarlık
Sayı: 56822750-10.07.01-E.13371041
Konu: Sınav ve Belgelendirme Kuruluşu olmak
25.12.2015
........................................ VALİLİĞİ
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE
5544 Sayılı kanun çerçevesinde gerekli teknik şartları taşıyan ve gereklilikleri
yerine getiren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Hayatboyu Öğrenme Genel
Müdürlüğüne bağlı okullarımız SINAV BELGELENDİRME VE DEĞERLENDİRME
KURULUŞU olabilir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
DAĞITIM:
- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
- Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Bilgi İçin:
MYK Başkanlığı
Adres:
Elektronik Ağ:
e-posta:
Ayrıntılı bilgi için:
Tel:
Faks:
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 9a74-0b55-3835-90e1-634f kodu ile teyit edilebilir.
Download

48422361-10.07.01-E.13445602 29.12.2015 Konu : Sınav ve B