Fatih Projesi Uzaktan Eğitim Faaliyeti
Etkileşimli Sınıf Yönetimi Eğitimi (EBA Ders, EBA V Sınıf) başvuruları
1- 2016 Yılı hizmetiçi eğitim faaliyetleri yayınlanmış olup MEBBİS
modülü üzerinden başvuruya açılmıştır. Bu faaliyet içerisinde yer alan
2016000009 faaliyet numaralı “Etkileşimli Sınıf Yönetimi Eğitimi” İl
Koordinatörleri, Fatih Projesi Eğitmenleri ve Bilişim Teknolojileri
Rehberliği görevini yürüten öğretmenler ( Şu an görevde olan ve
ikinci dönem görev talep edecekler) için ayrılmıştır. Eğitim uzaktan
eğitim faaliyeti olup içerisinde; Eğitimde Teknoloji kullanımı, EBA
Ders ve EBA V Sınıf eğitimleri bulunmaktadır. Daha önce yüzyüze ESY
eğitici eğitimini tamamlamış olan eğitmenlerimiz dahil olmak üzere, il
koordinatörleri, eğitmenler ve BT rehberlik görevi yürüten tüm
öğretmenlerin başvurması önem arz etmektedir. Son başvuru tarihi
04 Ocak 2016’dır. Bu eğitimin kontenjanı 5.000 kişidir.
2- Yine Aynı şekilde 2016000008 faaliyet numaralı Bilinçli Güvenli
İnternet Kullanımı eğitimi de başvuruya açık olup bu eğitimin de son
başvuru tarihi 04 Ocak 2016’dır. Bu eğitimler 1. faz okullarda görev
yapan öğretmenler öncelikli olmak üzere tüm öğretmenlere açıktır.
Bu eğitim de bir uzaktan eğitim faaliyeti olup kontenjanı 10.000 kişidir.
Download

Fatih Projesi Uzaktan Eğitim Faaliyeti Etkileşimli Sınıf Yönetimi