T.C.
BODRUM KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 48422361-160.99-E.13445024
Konu : 5. Ulusal Çocuk Kongresi
29.12.2015
...................................... MÜDÜRLÜĞÜNE
BODRUM
Muğla Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 5. Ulusal Çocuk Kongresi hakkındaki
23/12/2015 tarih ve 13213343 sayılı yazısı yazımız Ek'inde gönderilmiştir.
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
İsmail ZEHİR
İlçe Milli Eğitim Müdür V.
Ek:
Yazı ( 2 Sayfa )
Dağıtım:
İlk Okul Müdürlüklerine.
Bodrum Hükümet Konağı Kat:2 48400 BODRUM / MUĞLA
Bilgi için irtibat: Memur Eren İLGÜN
Telefon : (0 252) 316 1034 (124) Faks : (0 252) 313 6063
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: http://bodrum.meb.gov.tr/
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden c142-be82-393d-bcec-abf0 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 76153212-160.99-E.13213343
Konu: 5. Ulusal Çocuk Kongresi
23.12.2015
..............KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
5. Ulusal Çocuk Kongresi hakkındaki Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 21/12/2015 tarih ve 13129788 sayılı emri
yazımız ekinde gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Celalettin EKİNCİ
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdürü
EK:
-Yazı (Bir Syf.)
DAĞITIM:
13 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Emirbeyazıt Mah. Baki Ünlü Cad.Çamlık Sok. 48000 MUĞLA
Elektronik Ağ: www.muğlameb.gov.tr, [email protected] ,
e-posta: [email protected]
Bilgi için: K.KILOĞLU ŞEF
Tel: (252)280 4835
Faks: (252) 280 4867
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden f69f-4c59-3b6d-af0b-6034 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
Sayı : 71131733-51.02-E.13129788
Konu: 5. Ulusal Çocuk Kongresi
21.12.2015
.......................................VALİLİĞİ
(İl Milli Eğitim Müdürlüğüne)
İlgi: a) İstanbul Bağcılar Belediye Başkanlığının 27/10/2015 tarihli ve 12108343 821.07-E.817790 sayılı yazısı ve ekleri.
b) 04/112015 tarihli ve 71131733 -51.01-E.11219044 sayılı yazımız.
İlgi (b) yazımıza istinaden; İstanbul Bağcılar Belediyesince 5'incisi düzenlenen Çocuk
kongresine bilim ve sanat merkezlerinden katılacak olan bildirilere Genel Müdürlüğümüzce
ön değerlendirme yapılması planlanmaktadır.
Gerekli duyuruların yapılarak bildirilerin Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi
noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.
Oktay KILIÇ
Bakan a.
Daire Başkanı
Dağıtım :
B Planı
81 İl Valiliğine
MEB Beşevler kampüs A Blok 2.Kat Yenimahalle /ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ali ÖRNEK ( Şef )
Tel: (0 312) 413 25 35
Faks: (0 312) 213 13 56
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 7ea6-0ca7-3bd6-9497-a59b kodu ile teyit edilebilir.
Download

5. Ulusal Çocuk Kongresi - Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü